Търсене в Библията онлайн
 
Захария 4 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
1 И върна се ангелът говорЕщий с мене и ме събуди, както человек който се събужда от съна си,
2 и рече ми: Що видиш ти? И рекох: Погледнах, и ето светилник, всичкий златен, и чаша върху него, и седемте му светила върху него, и седем цеви върху седемте светилника които бяха над върха му,
3 и две маслини над него, една отдясно на чашата, и една отляво ней.
4 И отговорих та рекох на ангела който говореше с мене, и казах: Що са тези, господарю мой?
5 И отговори ангелът говорещият с мене та ми рече: Не знаеш ли що са тези? И рекох: Не, господарю мой.
6 И отговори та ми рече и каза: Това е словото Господне към Зоровавела което казва:-
Не чрез сила ни чрез крепост,
Но чрез Духа ми, говори Господ Саваот.
7 Що си ти, горо велика,
Пред Зоровавела?- Поле!
И ще изнесе върхния камик
С възклицание: Благодат, благодат нему!
8 И стана слово Господне към мене, и рече:-
9 Ръцете на Зоровавела туриха основанието на този дом;
И ръцете му ще го свършат;
И ще познаеш че Господ на Силите ме проводи при вас.
10 Защото кой презря деня на малките работи?
Известно ще се зарадват тези седем,
И ще видят оловния правомер в ръката на Зоровавела:
Те са очите Господни,
Които тичат през всичката земя.
11 Тогаз отговорих та му рекох: Що са тези двете маслини отдясно на светилника и отляво му?
12 И отговорих втори път та му рекох: Що са двете ветви на маслините които през двете златни цеви испразднуват из себе си елея като злато?
13 И каза ми и рече: Не познаваш ли що са те? и отговорих: Не, господарю мой.
14 Тогаз рече: Те са двамата помазани които предстояват при Господа на всичката земя.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14