Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Захария 5 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
1 И пак повдигнах очите си и видях, и ето свитък летещ.
2 И рече ми: Що видиш ти? И отговорих: Видя свитък летещ, дължината му двадесет лакти, и ширината му десет лакти.
3 И рече ми: Това е клетвата изхождащата по лицето на всичката земя; защото всеки който краде ще се изтреби, както се пише в него оттам: и всеки който се кълне ще се изтреби, както се пише в него оттам.
4 Ще я изнеса, говори Господ Саваот, и ще влезе в дома на крадеца и в дома на кълнещия се в името ми с лъжа: и ще обитава всред дома му и ще го разори, и дървата му и каменете му.
5 И ангелът говорещият с мене излезе та ми рече: Повдигни сега очите си та виж що е това което излазя.
6 И рекох: Що е това? А той рече: Това което излазя е ефа. И рече: Това е представянето им по всичката земя.
7 И, ето, вдигаше се един свинецен талант; и, ето, една жена седеше всред ефата.
8 И рече ангелът: Това е неправдата. И я хвърли всред ефата; и хвърли свинецната теглилка в устата й.
9 Тогаз повдигнах очите си и видях, и, ето, излазяха две жени, и вятър имаше в крилата им, защото имаха те крила като щръкови крила; и вдигнаха ефата между земята и небето.
10 И рекох на ангела, говорещия с мене: Де заносят те ефата?
11 И рече ми: За да съградят за нея дом в земята Сенаар; и ще се утвърди, и ще се тури там на основанието си.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14