Търсене в Библията онлайн
 
Захария 5 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
1 И пак повдигнах очите си и видях, и ето свитък летещ.
2 И рече ми: Що видиш ти? И отговорих: Видя свитък летещ, дължината му двадесет лакти, и ширината му десет лакти.
3 И рече ми: Това е клетвата изхождащата по лицето на всичката земя; защото всеки който краде ще се изтреби, както се пише в него оттам: и всеки който се кълне ще се изтреби, както се пише в него оттам.
4 Ще я изнеса, говори Господ Саваот, и ще влезе в дома на крадеца и в дома на кълнещия се в името ми с лъжа: и ще обитава всред дома му и ще го разори, и дървата му и каменете му.
5 И ангелът говорещият с мене излезе та ми рече: Повдигни сега очите си та виж що е това което излазя.
6 И рекох: Що е това? А той рече: Това което излазя е ефа. И рече: Това е представянето им по всичката земя.
7 И, ето, вдигаше се един свинецен талант; и, ето, една жена седеше всред ефата.
8 И рече ангелът: Това е неправдата. И я хвърли всред ефата; и хвърли свинецната теглилка в устата й.
9 Тогаз повдигнах очите си и видях, и, ето, излазяха две жени, и вятър имаше в крилата им, защото имаха те крила като щръкови крила; и вдигнаха ефата между земята и небето.
10 И рекох на ангела, говорещия с мене: Де заносят те ефата?
11 И рече ми: За да съградят за нея дом в земята Сенаар; и ще се утвърди, и ще се тури там на основанието си.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14