Търсене в Библията онлайн
 
Захария 6 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
1 И пак подигнах очите си та погледнах, и, ето, четири колесници излизаха изсред две планини; и планините бяха медни,
2 В първата колесница имаше червени коне, във втората колесница черни коне,
3 в третата колесница бели коне, а в четвъртата колесница пъстри и пепеляви коне.
4 Тогава проговаряйки рекох на ангела, който говореше с мене: Какви са тия, господарю мой?
5 И отговор ангелът ми рече: Тия са четирите небесни духове, които излизат отпред Господаря на целия свят, пред Когото са стояли.
6 Черните коне, които са в едната колесница, излизат към северната страна, и белите излизат след тях; а пъстрите излизат към южната страна.
7 Но пепелявите като излязоха поискаха да отидат и обходят света; и той им рече: Идете, обходете. И тъй обходиха света.
8 Тогава извика към мене та ми говори казвайки: Виж, ония, които излизат към северната страна, успокоиха духа Ми в северната страна.
9 И Господното слово дойде към мене и рече:
10 От върналите се от плен, сиреч, от Хелдая, от Товия и от Иедаия, вземи та дойди в същия ден, и влез в къщата на Иосия Софониевия син, гдето дойдоха от Вавилон, -
11 да! вземи от тях сребро и злато, направи корони и положи ги на главата на великия свещеник Исус Иоседековия син;
12 и говори му казвайки: Така говори Господ на Силите, Който казва: Ето мъжът, чието име е Отрасъл; Той ще израсте от мястото си, И ще построи храма Господен.
13 Да! Той ще построи храма Господен; И като приеме славата, Ще седне на престола си като управител; Ще бъде и свещеник на престола си; И съвещание за установление на мир ще има между двамата.
14 И короните ще се дадат на Елема, на Товия, на Иедаия и на Хена Софониевия син за спомен в Господния храм.
15 И далечните люде ще дойдат и ще градят в Господния храм; и ще познаете, че Господ на Силите ме е пратил при вас. А това ще се сбъдне ако послушате внимателно гласа на Господа вашия Бог.
Превод от 1940 г
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14