Търсене в Библията онлайн
 
Захария 6 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
1 И пак повдигнах очите си та погледнах, и, ето, четири колесници излазяха изсред две планини; и планините бяха планини медни.
2 В първата колесница имаше коне червени, и във втората колесница коне черни,
3 и в третата колесница коне бели, а в четвъртата колесница пъстри и пепеляви коне.
4 И отговорих та рекох на ангела говорещия с мене. Що са тези, господарю мой?
5 И отговори ангелът та ми рече: Тези са четирите небесни духуве които изхождат из стоенето си пред Господа на всичката земя.
6 черните коне които са в едната исхождат към северната земя; и белите изхождат вслед тях; и пъстрите изхождат към южната земя.
7 И пепелявите излязоха, и поискаха да идат да обходят земята; и рече: Идете, обходете земята. И обходиха земята.
8 И викна към мене та ми говори и рече: Виж, изходещите към земята на север упокоиха духа ми в северната земя.
9 И стана слово Господне към мене и рече:
10 Вземи от мъжете на пленението, от Хелдая, от Товия, и от Иедаия, та дойди в истия онзи ден и влез в дома на Иосия сина на Софония, които дойдоха от Вавилон,
11 и вземи сребро и злато, и направи венци, и положи на главата на Исуса сина Иоседеков, великия свещеник;
12 и говори му и кажи:- Така говори Господ Саваот и казва:
Ето мъжа на когото името е Отрасъл;
И ще израсте от мястото си,
И ще съгради храма Господен.
13 Ей, той ще съгради храма Господен;
И той ще вземе славата,
И ще седне, и ще управя на престола си,
И ще е свещеник на престола си;
И съвет на мир ще бъде между двамата.
14 А венците ще бъдат за Елема, и за Товия, и за Йедаия, и за Хена сина на Софония, за помен в храмА Господен.
15 И далечните ще дойдат и ще съградят в храма Господен; и ще познаете че Господ на Силите ме проводи при вас. И то ще бъде, ако послушате внимателно гласа на Госпоса Бога вашего.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14