Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Захария 6 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
1 И пак повдигнах очите си та погледнах, и, ето, четири колесници излазяха изсред две планини; и планините бяха планини медни.
2 В първата колесница имаше коне червени, и във втората колесница коне черни,
3 и в третата колесница коне бели, а в четвъртата колесница пъстри и пепеляви коне.
4 И отговорих та рекох на ангела говорещия с мене. Що са тези, господарю мой?
5 И отговори ангелът та ми рече: Тези са четирите небесни духуве които изхождат из стоенето си пред Господа на всичката земя.
6 черните коне които са в едната исхождат към северната земя; и белите изхождат вслед тях; и пъстрите изхождат към южната земя.
7 И пепелявите излязоха, и поискаха да идат да обходят земята; и рече: Идете, обходете земята. И обходиха земята.
8 И викна към мене та ми говори и рече: Виж, изходещите към земята на север упокоиха духа ми в северната земя.
9 И стана слово Господне към мене и рече:
10 Вземи от мъжете на пленението, от Хелдая, от Товия, и от Иедаия, та дойди в истия онзи ден и влез в дома на Иосия сина на Софония, които дойдоха от Вавилон,
11 и вземи сребро и злато, и направи венци, и положи на главата на Исуса сина Иоседеков, великия свещеник;
12 и говори му и кажи:- Така говори Господ Саваот и казва:
Ето мъжа на когото името е Отрасъл;
И ще израсте от мястото си,
И ще съгради храма Господен.
13 Ей, той ще съгради храма Господен;
И той ще вземе славата,
И ще седне, и ще управя на престола си,
И ще е свещеник на престола си;
И съвет на мир ще бъде между двамата.
14 А венците ще бъдат за Елема, и за Товия, и за Йедаия, и за Хена сина на Софония, за помен в храмА Господен.
15 И далечните ще дойдат и ще съградят в храма Господен; и ще познаете че Господ на Силите ме проводи при вас. И то ще бъде, ако послушате внимателно гласа на Госпоса Бога вашего.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14