Търсене в Библията онлайн
 
Захария 8 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
1 И стана слово от Господа Саваота и рече:
2 Така говори Господ Саваот: Ревнив съм заради Сион с голямо ревнование, и ревнив съм заради него с голяма ярост.
3 Така говори Господ; Върнах се към Сион, и ще се населя всред Ерусалим; и Ерусалим ще се нарече град на истината, и гората на Господа Саваота света гора.
4 Така говори Господ Саваот: Още ще седят старци и баби в стъгдите на Ерусалим, и всеки с тоягата си в ръката си от множеството на дните.
5 И стъгдите на града ще са пълни с момчета и момичета играещи по стъгдите му.
6 Така говори Господ Саваот: Ако се види мъчно в очите на остатъка на тези люде в онези дни, ще се види ли мъчно в очите ми? говори Господ Саваот.
7 Така говори Господ Саваот: Ето, аз ще отърва людете си от източната земя, и от земята на захождането на слънцето.
8 И ще ги доведа, и ще се населят всред Ерусалим; и ще ми са люде, и аз ще им съм Бог, в истина и правда.
9 Така говори Господ Саваот: Укрепете ръцете си, вие които слушате в тези дни тези думи чрез устата на пророците които бяха в деня в който се основа домът на Господа Саваота за да се съгради храмът.
10 Защото преди онези дни нямаше мъзда за человека, ни мъзда за скот: нито мир на изходещия и входещия, заради утеснението; защото проводих всичките человеци, всекиго против ближния му.
11 Но сега аз не ща да се докарвам към остатъка на тези люде както в първите дни, говори Господ Саваот.
12 Защото семето ще успява: лозата ще дава плода си, и земята ще дава рожбите си, и небесата ще дадат росата си; и ще дам за наследие на остатъка на тези люде всички тези неща.
13 И както бяхте проклетия между народите, доме Юдин и доме Израилев, така ще ви избавя, и ще сте благословение. Не бойте се: нека се укрепяват ръцете ви.
14 Защото така говори Господ Саваот: Както намислих да ви злосътворя когато бащите ви ме раздражиха, говори Господ Саваот, и не се разкаях,
15 така пак намислих в тези дни да благосътворя на Ерусалим и на Юдиния дом: не бойте се.
16 Това е което ще правите: Говорете истина всеки на ближния си: истина и съдба на мир съдете в портите си.
17 И не съвещавайте зло в сърдцата си всеки против ближния си, и лъжлива клетва не обичайте, защото всички тези са които мразя, говори Господ.
18 И стана слово от Господа Саваота към мене и рече:
19 Така говори Господ Саваот: Постът на четвъртия месец, и постът на петия, и постът на седмия, и постът на десетия ще станат на дома Юдин радост и веселие и весели праздници; заради това обичайте истината и мира.
20 Така говори Господ Саваот: Още ще дойдат люде, и онези що населяват много градове.
21 И жителите на един ще отидат в друг и ще рекат: Да идем, да идем да се помолим пред Господа, и да потърсим Господа на Силите. Ще ида и аз.
22 И люде много и народи крепки ще дойдат за да търсят Господа на Силите в Ерусалим, и да се помолят пред Господа.
23 Така говори Господ Саваот: В онези дни десет мъже от всичките езици на народите ще хванат чвърсто полата на едного Юдеянина и ще рекат: Ще идем с вас, защото чухме че Бог е с вас.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14