Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Захария 8 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
1 И стана слово от Господа Саваота и рече:
2 Така говори Господ Саваот: Ревнив съм заради Сион с голямо ревнование, и ревнив съм заради него с голяма ярост.
3 Така говори Господ; Върнах се към Сион, и ще се населя всред Ерусалим; и Ерусалим ще се нарече град на истината, и гората на Господа Саваота света гора.
4 Така говори Господ Саваот: Още ще седят старци и баби в стъгдите на Ерусалим, и всеки с тоягата си в ръката си от множеството на дните.
5 И стъгдите на града ще са пълни с момчета и момичета играещи по стъгдите му.
6 Така говори Господ Саваот: Ако се види мъчно в очите на остатъка на тези люде в онези дни, ще се види ли мъчно в очите ми? говори Господ Саваот.
7 Така говори Господ Саваот: Ето, аз ще отърва людете си от източната земя, и от земята на захождането на слънцето.
8 И ще ги доведа, и ще се населят всред Ерусалим; и ще ми са люде, и аз ще им съм Бог, в истина и правда.
9 Така говори Господ Саваот: Укрепете ръцете си, вие които слушате в тези дни тези думи чрез устата на пророците които бяха в деня в който се основа домът на Господа Саваота за да се съгради храмът.
10 Защото преди онези дни нямаше мъзда за человека, ни мъзда за скот: нито мир на изходещия и входещия, заради утеснението; защото проводих всичките человеци, всекиго против ближния му.
11 Но сега аз не ща да се докарвам към остатъка на тези люде както в първите дни, говори Господ Саваот.
12 Защото семето ще успява: лозата ще дава плода си, и земята ще дава рожбите си, и небесата ще дадат росата си; и ще дам за наследие на остатъка на тези люде всички тези неща.
13 И както бяхте проклетия между народите, доме Юдин и доме Израилев, така ще ви избавя, и ще сте благословение. Не бойте се: нека се укрепяват ръцете ви.
14 Защото така говори Господ Саваот: Както намислих да ви злосътворя когато бащите ви ме раздражиха, говори Господ Саваот, и не се разкаях,
15 така пак намислих в тези дни да благосътворя на Ерусалим и на Юдиния дом: не бойте се.
16 Това е което ще правите: Говорете истина всеки на ближния си: истина и съдба на мир съдете в портите си.
17 И не съвещавайте зло в сърдцата си всеки против ближния си, и лъжлива клетва не обичайте, защото всички тези са които мразя, говори Господ.
18 И стана слово от Господа Саваота към мене и рече:
19 Така говори Господ Саваот: Постът на четвъртия месец, и постът на петия, и постът на седмия, и постът на десетия ще станат на дома Юдин радост и веселие и весели праздници; заради това обичайте истината и мира.
20 Така говори Господ Саваот: Още ще дойдат люде, и онези що населяват много градове.
21 И жителите на един ще отидат в друг и ще рекат: Да идем, да идем да се помолим пред Господа, и да потърсим Господа на Силите. Ще ида и аз.
22 И люде много и народи крепки ще дойдат за да търсят Господа на Силите в Ерусалим, и да се помолят пред Господа.
23 Така говори Господ Саваот: В онези дни десет мъже от всичките езици на народите ще хванат чвърсто полата на едного Юдеянина и ще рекат: Ще идем с вас, защото чухме че Бог е с вас.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14