Търсене в Библията онлайн
 
Захария 9 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
1 Господното слово наложено на мене за земята Адрах, което ще се изпълни над Дамаск, (защото Господните очи са върху всички човеци както и върху всичките Израилеви племена),
2 още и над Емат, който граничи с него, и над Тир и Сидон, ако и да са много мъдри.
3 Тир си съгради крепост, И натрупа сребро като пръст, И чисто злато като калта по пътищата.
4 Ето, Господ ще го изтощи, И ще порази силата му по морето. И той ще бъде погълнат от огън;
5 Аскалон ще види и ще се уплаши; И Газа, и ще се наскърби много; И Акарон, защото ще се посрами за това, което очакваше, Царят ще погине от Газа, И Аскалон няма да се насели.
6 Узурпаторско племе ще седне като цар в Азот; И Аз ще прекратя гордостта на филистимците.
7 Ще отнема кръвта от устата им, И гнусотиите измежду зъбите им; И който остане ще бъде и той за нашия Бог, И ще бъде като хилядник в Юда, И Акарон като иевусецът.
8 Около дома Си ще разположа Своя стан в защита против войска, Та да не премине някой или се върне; И никой насилник няма вече да замине през тях, Защото сега видях с очите Си.
10 Аз ще изтребя колесница из Ефрема, И кон из Ерусалим, И ще се отсече бойният лък; Той ще говори мир на народите; И владението Му ще бъде от море до море, И от Ефрат до земните краища.
11 А колкото за тебе, Израилю, по причина на кръвта на сторения от тебе завет с Мене, Аз изведох затворниците ти Из безводния ров.
12 Върнете се в крепостта, Вие обнадеждени затворници; Още днес възвестявам, Че ще ти въздам двойно;
13 Защото ще запъна Юда за Себе Си като лък, Ще туря Ефрема като стрела; И ще възбудя чадата ти, Сионе, Против твоите чада Гърцио, И ще те направя като меч на силен мъж.
14 Господ ще се яви над тях, И стрелата Му ще излезе като мълния; И Господ Иеова ще затръби, И ще върви с южни вихрушки.
15 Господ на Силите ще ги защищава; И те ще погълнат противниците, и ще ги повалят с камъни от прашка; И ще пият, ще правят шум като от вино, И ще се изпълнят като паница, Като ъглите на олтара.
16 И в оня ден Господ техният Бог ще ги избави Като Свои люде, за да бъдат Негово стадо; Понеже ще бъдат като камъни на корона Блестящи над земята Му.
17 Защото колко велика е благостта Му, И колко голяма красотата Му! Житото ще направи юношите да цъфтят, И мъстът девиците.
Превод от 1940 г
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14