Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Захария 9 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
1 Товарът на словото Господне против земята Адрах,
И Дамаск ще е почивката му;
Защото очите Господни са върху человеците
И върху всичките Израилеви племена.
2 Още и Емат му е граничен,
И Тир и Сидон, ако и да са много мъдри.
3 И Тир си съгради твърдел,
И събра сребро като пръст,
И чисто злато като калта на пътищата.
4 Ето, Господ ще го плени,
И ще порази в морето силата му;
И той ще се погълне от огън.
5 Ще види Аскалон и ще се уплаши,
И Газа, и ще се оскърби много,
И Акарон, защото ще се посрами заради чакането си.
И ще погине царят от Газа,
И Аскалон няма да се насели.
6 И иноплеменик ще седне в Азот;
И ще низвергна гордостта на Филистимците.
7 И ще отнема кръвта им от устата им,
И гнусотите им отсред зъбите им;
И останалий ще бъде и той за нашия Бог,
И ще бъде като тисящник в Юда;
И Акарон ще бъде като Иевусеца.
8 И ще туря стана си около дома си против войска,
Против който заминва и против който се връща;
И насилник няма да замине вече по тях,
Защото сега видях с очите си.
9 Радвай се много, дъщи Сионова;
Възклицавай, дъщи Ерусалимска:
Ето, Царят ти иде при тебе:
Той е праведен, и спасява,
Кротък, и седнал на осел,
И на ждребе син на подяремница.
10 И ще изтребя колесница из Ефрема,
И кон из Ерусалим,
И ще се изтреби ратний лък;
И той ще говори мир на народите;
И властта му ще бъде от море до море,
И от реката до краищата земни.
11 И за тебе, чрез кръвта на завета ти
Аз изведох узниците ти
Из безводен ров.
12 Върнете се в твърдела,
Узници на надежда:
Още и днес известявам
че ти въздавам двойно,
13 Защото ще запъна Юда за себе си като лък,
Ще туря Ефрема като стрела,
И ще събудя чадата ти, Сионе,
Против чадата ти, Гръцио,
И ще те направя като меч на крепък.
14 И Господ ще се яви върх тях,
И стрелата му ще излезе като молния;
И Господ Иеова ще затръби с тръба,
И ще дойде с южни вихрушки.
15 Господ на Силите ще ги защищава;
И ще погълнат противните, и низложат с камене на праща;
И ще пият, и ще метежат като от вино;
И ще се напълнят като чаша,
И като ъглите на олтаря.
16 И Господ техний Бог ще ги избави в онзи ден
Като стадото на людете си;
Понеже като камене на корона
Ще се възвишат на земята му.
17 Защото колкава е благостта му,
И колкава е красотата му!
Житото ще направи да проникнат юношите,
И мъстът девите.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14