Търсене в Библията онлайн
 
Малахия 2 глава
×
1  2  3  4 
1 И сега тази заповед се дава вам, свещеници.
2 Ако не послушате, и ако не турите това на сърдце
За да дадете слава на името ми,
Говори Господ Саваот,
Тогаз ще проводя проклетията върх вас
И ще прокълна благословенията ви;
Ей, и проклех ги,
Защото не туряте това на сърдце.
3 Ето, аз ще отхвърля семето ви,
И ще разпръсна лайно по лицата ви,
Лайното на тържествата ви;
И ще ви вдигне със себе си;
4 И ще познаете
че аз проводих тази заповед вам,
За да е заветът ми с Левия,
Говори Господ Саваот.
5 Заветът ми на живот и на мир бе с него;
И дадох ги нему заради страха
С който ми се боеше и се страхуваше от името ми.
6 Законът на истината бе в устата му,
И беззаконие не се намери в устните му;
Ходеше с мене в мир и правота,
И мнозина върна от беззаконие.
7 Понеже устните на свещеника трябва да пазят знание;
И от устата му да поискат закон;
Защото той е посланник на Господа Саваота.
8 Но вие се уклонихте от пътя;
Направихте мнозина да се спъват в закона;
Растляхте завета Левиин,
Говори Господ Саваот.
9 За то и аз ви направих презрени
И унищожени пред всичките люде,
Защото не упазихте пътищата ми,
Но сте лицеприемници в закона.
10 Не е ли един Отецът на всички нас?
Не създаде ли нас един Бог?
Защо се обхождаме лъстиво всеки против брата си
Та оскверняваме завета на нашите отци?
11 Защото Юда се поведе лъстиво,
И стори се гнусота в Израил и в Ерусалим;
Защото Юда оскверни светото Господне което възлюби,
И ожени се за дъщеря на чужд бог?
12 Господ ще изтреби из Якововите селения
человека който прави това,
Пазача, и който отвещава,
И приносещия приношение Господу на Силите.
13 Направихте още и това:
Покривахте олтаря Господен със сълзи,
С плач, и с въздихания;
За то не поглежда вече приношението,
И не приема го с благоволение от ръката ви.
14 И говорите: Защо?
Защото Господ стана свидетел
Между тебе и жената на младостта ти
Към която се поведе ти лъстиво,
Като ти е тя съпружница и жена на съюза ти.
15 И не направи ли така един?
Но той имаше превъзходство на духа.
И защо единият?
За да поиска божествено семе.
За то внимавайте в духа си
И да се не докарва никой невярно към жената на младостта си.
16 Защото Господ Бог Изарилев говори
че мрази напускане;
Но покриват насилието с дрехите си,
Говори Господ Саваот.
За то внимавайте в духа си,
И не се обхождайте лъстиво.
17 Натегнахте Господу с думите си;
И говорите: С какво му натегнахме?
Защото говорите: Всеки който прави лошо
Благоугоден е пред Господа, и той им благоволява;
Или: Де е Бог на съдбата?
Цариградски превод
1  2  3  4