Търсене в Библията онлайн
 
Малахия 3 глава
×
1  2  3  4 
2 Но кой може да стърпи деня на пришествието му?
И кой може да устои при присътствието му?
Защото той е като огън на топител,
И като мило на валявичари.
3 И ще седне като който топи и чисти сребро;
И ще очисти Левиините синове,
И ще ги претопи като златото и среброто;
И ще приносят Господу приношение с правда.
4 Тогаз приношението на Юда и на Ерусалим
Ще бъде угодно Господу,
Както в древните дни,
Както в предишните години.
5 И ще се приближа при вас за съдба;
И ще съм свидетел бърз против обаятелите,
И против прелюбодейците, и против кълнещите се лъжливо,
И против онези които насилват наемниците в мъздата, вдовицата, и сирачето,
И против онези които онеправдават чужденец
И не се боят от мене, Говори Господ Саваот.
6 Защото аз съм Господ, не се изменявам;
За то вие, синове Яковови, не погинахте.
7 От дните на отците си
Отделихте се от повеленията ми, и не ги упазихте.
Обърнете се към мене, и ще се обърна към вас,
Говори Господ Саваот.
Но рекохте: В какво да се обърнем?
8 Ще краде ли человек Бога? Вие обаче ме крадохте.
И говорите: В какво те крадохме?
В десятъците и в приношенията.
9 Вие сте проклети с клетва;
Защото вие ме крадохте, ей, всичкий народ.
10 Донесете всичките десятъци във влагалището,
За да бъдат храна в дома ми;
И опитайте ме сега в това,
Говори Господ Саваот,
Ако не ви отворя хлябите небесни
Та излея благословение върху вас
Щото да не стига место за него.
11 И ще запретя за вас на поглъщателя;
И няма да поврежда плодовете на земята ви,
Нито лозата ви ще хвърли преди време плода си на полето,
Говори Господ Саваот.
12 И ще ви ублажават всичките народи;
Защото ще бъдете в желателна земя,
Говори Господ Саваот.
13 Думите ви бидоха жестоки против мене, говори Господ;
И рекохте: Що говорихме против тебе?
14 Вие рекохте:
Суетно е да служи някой Богу;
И: Каква полза че упазихме стражата му,
И че ходихме пред Господа на Силите със сетувание?
15 И сега ние ублажаваме гордите;
Ей, онез които правят беззаконие успяват;
Ей, онез които изкушават Бога, и те се избавят.
16 Тогаз боещите се от Господа говореха един на друг,
И Господ внимаваше и слушаше;
И писа се книга на възпоминание пред него
За онези които се боеха от Господа
И които мислеха за името му
17 И ще бъдат мои, говори Господ Саваот,
В онзи ден когато аз приготвя скъпоценните си
И ще бъда благоутробен за тях,
Както е благоутробен человек
За сина си който му работи
18 Тогаз ще се обърнете
И разсъдите между праведен и нечестив,
Между който служи Богу
И който му не служи.
Цариградски превод
1  2  3  4