Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Малахия 4 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4 
1 Защото, ето, иде ден който ще гори като пещ;
И всичките горделиви, и всички които правят нечестие, ще бъдат като плява;
И идещий ден ще ги изгори,
Говори Господ Саваот,
Та няма да им остави ни корен ни ветва.
2 А вам които се боите от името ми
Ще изгрее Слънцето на Правдата,
С изцеление в крилата си;
И ще излезете и се разиграете като телци из обора.
3 И ще стъпчете нечестивите;
Защото те ще бъдат пепел под плесните на нозете ви,
В който ден аз направя това,
Говори Господ на Силите.
4 Помнете на Мойсея раба ми закона
Който заповядах нему в Хорив за всичкия Израил,
Повеленията и съдбите.
5 Ето, аз ще ви проводя Илия пророка
Преди да дойде денят Господен, великият и страшният;
6 И той ще обърне сърдцето на бащите към чадата,
И сърдцето на чадата към бащите им,
Да не дойда и поразя земята с проклетия.
Цариградски превод
1  2  3  4