Търсене в Библията онлайн
 
Малахия 4 глава
×
1  2  3  4 
1 Защото, ето, иде ден който ще гори като пещ;
И всичките горделиви, и всички които правят нечестие, ще бъдат като плява;
И идещий ден ще ги изгори,
Говори Господ Саваот,
Та няма да им остави ни корен ни ветва.
2 А вам които се боите от името ми
Ще изгрее Слънцето на Правдата,
С изцеление в крилата си;
И ще излезете и се разиграете като телци из обора.
3 И ще стъпчете нечестивите;
Защото те ще бъдат пепел под плесните на нозете ви,
В който ден аз направя това,
Говори Господ на Силите.
4 Помнете на Мойсея раба ми закона
Който заповядах нему в Хорив за всичкия Израил,
Повеленията и съдбите.
5 Ето, аз ще ви проводя Илия пророка
Преди да дойде денят Господен, великият и страшният;
6 И той ще обърне сърдцето на бащите към чадата,
И сърдцето на чадата към бащите им,
Да не дойда и поразя земята с проклетия.
Цариградски превод
1  2  3  4