Търсене в Библията онлайн
 
Малахия 1 глава
×
1  2  3  4 
1 Товарът на словото Господне чрез ръката на Малахия към Израиля.
2 Аз ви възлюбих, говори Господ:
А вий рекохте: В какво ни възлюби?
Не бе ли Исав брат Яковов? говори Господ;
Но възлюбих Якова,
3 А Исава възненавидях,
И направих горите му опустение,
И наследието му селения на пустиня.
4 И ако рече Едом: Ние станахме бедни,
Но ще съгрдим изново опустелите места,
Така говори Господ Саваот:
Те ще съградят, но аз ще разоря:
И ще се нарекат Предел на Беззаконие,
И Люде, против които Господ възнегодува винаги.
5 И очите ви ще видят и вие ще речете:
Да се възвеличи Господ по-натам от Израелевия предел.
6 Син почита баща си
И раб господаря си;
И ако съм аз баща де е честта ми?
И ако съм аз господар де е страхът ми?
Говори Господ Саваот вам,
Свещеници, които презирате името ми,
И говорите: В какво презряхме името ти?
7 Принесохте осквернен хляб на олтаря ми:
И рекохте: В какво те осквернихме?
В това, че казвате:
Трапезата Господня е достопрезрителна.
8 И ако принесете животно сляпо в жъртва, не е ли лошо?
И ако принесете хромо или болно, не е ли лошо?
Принеси го сега на началника си:
Ще бъде ли благоразположен към тебе,
Или ще приеме ли лицето ти?
Говори Господ Саваот.
9 И сега помолете се Богу за да ни помилва.
Заради вас стана това.
Ще приеме ли лицата ви?
Говори Господ Саваот?
10 Кой между вас би затворил вратата?
Нито палите огън на олтаря ми туне.
Нямам благодарение във вас,
Говори Господ Саваот,
И няма да приема приношение от ръката ви.
11 Защото от изток на слънцето до запад нему
Името ми ще бъде велико между народите;
И на всяко място ще се принося темян на името ми,
И чисто приношение;
Защото името ми ще бъде велико между народите,
Говори Господ Саваот.
12 Но вие го осквернихте, и рекохте:
Трапезата Господня е осквернена,
И полагаемото на нея, ястието и, достопрезрително.
13 Вие рекохте още:
Ето какво досаждение!
И я презряхте, говори Господ Саваот;
И докарахте грабнатото, и хромото, и болното,
Ей такова приношение докарахте:
Да ли би го приел от ръцете ви? говори Господ.
14 За то проклет прелъстителят
Който има в стадото си мъжко,
И прави обричане и жъртвува Господу нещо разтлено;
Защото аз съм велик Цар,
Говори Господ Саваот,
И името ми е страшно в народите.
Цариградски превод
1  2  3  4