Търсене в Библията онлайн
 
Числа 10 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 И говори Господ Моисею и рече:
2 Направи си две сребърни тръби: изковани да ги направиш, за да ти служат за свикване на събранието и за дигане на становете.
3 И когато затръбят с тях, всичкото събрание да се събере при тебе до дверите на скинията на събранието.
4 И кога затръбят с едната, тогаз да се събират при тебе князовете, тисяще началниците Израилеви.
5 А кога затръбите възклицателно, тогаз да се дигат становете които са разположени към изток.
6 А когато вторий път затръбите възклицателно, тогаз да се дигат становете които са разположени към юг. Да затръбят с възклицание за да се дигат.
7 А когато ще съберете събранието, да тръбите, но не с възклицание.
8 И Аароновите синове свещениците да тръбят с тръбите: това ще ви бъде за вечно узаконение в родовете ви.
9 И когато пойдете на бран в земята си против врага който би ви утеснявал, тогаз да тръбите с възклицание; и ще бъдете поменати пред Господ Бога вашего, и ще се избавите от враговете си.
10 И в дните на вашето веселие, и в вашите праздници, и в вашите новомесечия да тръбите с тръбите върх всесъженията си и върх примирителните си жъртви; и то ще бъде вам възпоминание пред Бога вашего. Аз съм Иеова Бог ваш.
11 И в втората година, в двадесетия ден на втория месец, възвиси се облакът от скинията на свидетелството.
12 И Израилевите синове се дигнаха според пътуването си от Синайската пустиня; и застана облакът в пустинята Фаран.
13 И дигнаха се първо както заповяда Господ чрез Моисеева ръка.
14 И първо се дигна оназ хоругва коята беше в стана на Юдините синове според пълковете им; и над пълка му беше Наасон Аминадавовий син.
15 И над пълка на племето на Исахаровите синове беше Натанаил Суаровий син.
16 И над пълка на племето на Завулоновите синове, Елиав Хелоновий син.
17 И снеха скинията; и Гирсоновите синове и Мерариевите синове се дигнаха и носеха скинията.
18 После се дигна хоругвата на Рувимовия стан според пълковете им; и над пълка му беше Елисур Седиуровий син.
19 И над пълка на племето на Симеоновите синове беше Селумиил Сурисадаевийт син.
20 И над пълка на племето на Гадовите синове беше Елиасаф Деуиловий син.
21 Тогаз се дигнаха Каатовците, които носеха светилището, до пристигането на които скинията се поставяше.
22 После се дигна хоругвата на стана на Ефремовите синове според пълковете им; и над пълка му беше Елисама Амиудовий син.
23 И над пълка на племето на Манасиевите синове беше Гамалиил Федасуровий син.
24 И над пълка на племето на Вениаминовите синове беше Авидан Гедеониевий син.
25 После се дигна хоругвата на стана на Дановите синове, последни от всичките станове, според пълковете им; и над пълка му беше Ахиезер Амисадаевий син.
26 И над пълка на племето на Асировите синове беше Фагеил Охрановий син.
27 И над пълка на племето на Нефталимовите синове беше Ахирей Енановий син.
28 Така ставаше пътуването на Израилевите синове според пълковете им когато се дигаха.
29 И рече Моисей на Овава, син на Рагуила Мадиамеца, теста Моисеев: Ние отиваме на това място за което рече Господ: Ще ви го дам. Дойди наедно с нас, и ще ти сторим добро; защото Господ е говорил добро за Израиля.
30 И рече му: Не ще да дойда, но ще ида в земята си и в рода си.
31 И Моисей рече: Не ни оставяй, моля, понеже ти знаеш де трябва да располагаме стан в пустинята, и ще бъдеш око за нас.
32 И ако дойдеш с нас, доброто което ще направи Гспод нам, истото добро и ние ще направим тебе.
33 И отидоха от гората Господня три дни път; и ковчегът на завета Господен предидеше пред тях три дни път за да търси упокоително място за тях.
34 И облакът Господен беше над тях деня когато тръгваха от стана.
35 И когато се дигаше ковчегът на пътя, Моисей говореше: Стани, Господи, и да се разпръснат враговете ти, и да бягат от лицето ти онези които тя ненавиждат.
36 А когато се спираше той казваше: Върни се, Господи, при тмите на Израилевите тисящи.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36