Търсене в Библията онлайн
 
Числа 12 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 И говори Мариам и Аарон против Моисея за Етиопянката която взе, (защото бе взел жена Етиопянка,)
2 и рекоха: Само чрез Моисея ли говори Господ? не говори ли чрез нас? И чу това Господ.
3 А Моисей беше человек много кротък, повече от всичките человеци които бяха на земята.
4 И рече Господ тутакси на Моисея и на Аарона и на Мариам: Излезте вий трима към скинията на събранието. И излязоха тримата.
5 Тогаз слезе Господ в облачен стълп, и застана при дверите на скинията, и повика Аарона и Мариам; и излязоха те двамата.
6 И рече: Слушайте сега думите ми. Ако има между вас пророк, аз Господ чрез видение ще се опозная нему: на сън ще му говоря.
7 Но с раба ми Моисея не е така: той е верен в всичкия ми дом.
8 Уста с уста ще говоря аз с него, явно, а не с гадания; и той ще гледа образа Господен. И как вие не се убояхте да говорите против раба ми Моисея?
9 И разпали се гневът Господен против тях; и отиде си.
10 И облакът се оттегли от скинията; и, ето, Мариам стана прокажена и като сняг бяла; и погледна Аарон на Мариам, и, ето, тя беше прокажена.
11 И рече Аарон Моисею: Моля ти се, господине мой, не възлагай греха на нас дето сторихме безумие и съгрешихме.
12 И сега да не бъде тя като мъртво дете на което половината от снагата е изтляла когато излази из утробата на майка си.
13 И викна Моисей към Господа и рече: О Боже, моля ти се, изцели я.
14 И Господ рече Моисею: И отец й ако би я заплюл в лице, не щеше ли би тя посрамена седем дни? Нека бъде затворена вън от стана седем дни, и после да се прибере.
15 И затворена биде Мариам седем дни вън от стана; и людете не се дигнаха доде се прибра Мариам.
16 И после се дигнаха людете от Асирот, и разположиха стан в пустинята Фаран.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36