Търсене в Библията онлайн
 
Числа 13 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 И говори Господ Моисею и рече:
2 Проводи от себе си мъже за да съгледателствуват Ханаанската земя която аз давам на Израилевите синове: от всяко племе на отците им да проводите по един мъж, и всички да са от началниците им.
3 И според Божието повеление изпроводи ги Моисей от пустинята Фаран. И всички тези мъже бяха главни между Израилевите синове.
4 И тези са имената им: от Рувимовото племе, Самуй син Закхуров:
5 от Симеоновото племе, Сафат син Хориев:
6 от Юдиното племе, Халев син Иефониев:
7 от Исахаровото племе, Игал син Иосифов:
8 от Ефремовото племе, Осия син Навин:
9 от Вениаминовото племе, Фалтий син Рафуев:
10 от Завулоновото племе, Гадиил син Содиев:
11 от Иосифовото племе, от Манасиевото племе, Гадий син Сусиев:
12 от Дановото племе, Амиил син Гамалиев:
13 от Асировото племе, Сетур син Михаилов:
14 от Нефталимовото племе, Навий син Вопсиев:
15 от Гадовото племе, Геуил син Махиев.
16 Тези са имената на мъжете които проводи Моисей за да съгледателствуват земята: и наименува Моисею Осия Навиевия син Иисус.
17 И проводи ги Моисей за да съгледателствуват Ханаанската земя, и рече им: Възлезте на южната страна, и ще възлезете на гората;
18 и вижте земята каква е, и людете които живеят в нея, силни ли са или слаби, малко ли са или много;
19 и какво е земята на която те живеят, добра ли е или лоша; и какви са градовете в които те живеят, от шатри ли са или са оградени;
20 и каква е оназ земя, тлъста ли е или постала, има ли на нея дървя или не; и бъдете смели та донесете от плодовете на земята. А в това време беше времето на първозрялото грозде.
21 И възлязоха и съгледателстуваха земята от пустинята Цин до Роов при входа в Емат.
22 После възлязоха към южната страна и дойдоха до Хеврон, дето живееха Ахиман, Сесай, и Талмай, Енаковите синове. А Хаврон беше съграден седем години преди Египетския Танис.
23 И дойдоха до долината Есхол, и отрязаха от там една пръчка от лоза с един грозд, и носеха го двоица на пържина: взеха и нарове и смокини.
24 Онова място се нарече долина Есхол поради грозда който отрязаха от там Израилевите синове.
25 И в свършването на четиридесет дни върнаха се като съгледателствуваха земята.
26 И ходиха и дойдоха при Моисея, и при Аарона, и при всичкото събрание на Израилевите синове в пустинята Фаран, в Кадис; и донесоха ответ на тях и на всичкото събрание, и показаха им плода на земята.
27 И обадиха му и рекоха: Ходихме в земята в която ни ти проводи, и наистина там тече мляко и мед; и ето плода й;
28 людете обаче които живеят в онази земя са силни, и градовете оградени и много големи: видяхме още там и Енаковите синове.
29 Амаличаните живеят в таз земя към юг, и Хеттейците и Иевусейците и Аморейците живеят по планините, и Ханаанците живеят при морето и при бреговете на Йордан.
30 И Халев утешаваше людете пред Моисея и говореше: Да възлезем незабавно и да я завладеем, защото можем да я обладаем.
31 А человеците които бяха възлезли заедно с него рекоха: Не можем да възлезем против тези люде, защото са по-силни от нас.
32 И похулиха на Израилевите синове земята която бяха съгледателствували, и рекоха: Земята която преминахме за да я съгледателствуваме е земя която пояжда жителите си; и всичките люде които видяхм в нея са мъже превисоки.
33 И там видяхме исполините, синовете Енакови, от исполинския род; и гледахме себе си пред тях катоскакалци: таквиз ни гледаха и те.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36