Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Числа 13 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 И говори Господ Моисею и рече:
2 Проводи от себе си мъже за да съгледателствуват Ханаанската земя която аз давам на Израилевите синове: от всяко племе на отците им да проводите по един мъж, и всички да са от началниците им.
3 И според Божието повеление изпроводи ги Моисей от пустинята Фаран. И всички тези мъже бяха главни между Израилевите синове.
4 И тези са имената им: от Рувимовото племе, Самуй син Закхуров:
5 от Симеоновото племе, Сафат син Хориев:
6 от Юдиното племе, Халев син Иефониев:
7 от Исахаровото племе, Игал син Иосифов:
8 от Ефремовото племе, Осия син Навин:
9 от Вениаминовото племе, Фалтий син Рафуев:
10 от Завулоновото племе, Гадиил син Содиев:
11 от Иосифовото племе, от Манасиевото племе, Гадий син Сусиев:
12 от Дановото племе, Амиил син Гамалиев:
13 от Асировото племе, Сетур син Михаилов:
14 от Нефталимовото племе, Навий син Вопсиев:
15 от Гадовото племе, Геуил син Махиев.
16 Тези са имената на мъжете които проводи Моисей за да съгледателствуват земята: и наименува Моисею Осия Навиевия син Иисус.
17 И проводи ги Моисей за да съгледателствуват Ханаанската земя, и рече им: Възлезте на южната страна, и ще възлезете на гората;
18 и вижте земята каква е, и людете които живеят в нея, силни ли са или слаби, малко ли са или много;
19 и какво е земята на която те живеят, добра ли е или лоша; и какви са градовете в които те живеят, от шатри ли са или са оградени;
20 и каква е оназ земя, тлъста ли е или постала, има ли на нея дървя или не; и бъдете смели та донесете от плодовете на земята. А в това време беше времето на първозрялото грозде.
21 И възлязоха и съгледателстуваха земята от пустинята Цин до Роов при входа в Емат.
22 После възлязоха към южната страна и дойдоха до Хеврон, дето живееха Ахиман, Сесай, и Талмай, Енаковите синове. А Хаврон беше съграден седем години преди Египетския Танис.
23 И дойдоха до долината Есхол, и отрязаха от там една пръчка от лоза с един грозд, и носеха го двоица на пържина: взеха и нарове и смокини.
24 Онова място се нарече долина Есхол поради грозда който отрязаха от там Израилевите синове.
25 И в свършването на четиридесет дни върнаха се като съгледателствуваха земята.
26 И ходиха и дойдоха при Моисея, и при Аарона, и при всичкото събрание на Израилевите синове в пустинята Фаран, в Кадис; и донесоха ответ на тях и на всичкото събрание, и показаха им плода на земята.
27 И обадиха му и рекоха: Ходихме в земята в която ни ти проводи, и наистина там тече мляко и мед; и ето плода й;
28 людете обаче които живеят в онази земя са силни, и градовете оградени и много големи: видяхме още там и Енаковите синове.
29 Амаличаните живеят в таз земя към юг, и Хеттейците и Иевусейците и Аморейците живеят по планините, и Ханаанците живеят при морето и при бреговете на Йордан.
30 И Халев утешаваше людете пред Моисея и говореше: Да възлезем незабавно и да я завладеем, защото можем да я обладаем.
31 А человеците които бяха възлезли заедно с него рекоха: Не можем да възлезем против тези люде, защото са по-силни от нас.
32 И похулиха на Израилевите синове земята която бяха съгледателствували, и рекоха: Земята която преминахме за да я съгледателствуваме е земя която пояжда жителите си; и всичките люде които видяхм в нея са мъже превисоки.
33 И там видяхме исполините, синовете Енакови, от исполинския род; и гледахме себе си пред тях катоскакалци: таквиз ни гледаха и те.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36