Търсене в Библията онлайн
 
Числа 17 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 И говори Господ Моисею и рече:
2 Говори на Израилевите синове, и вземи от тях по един жезъл за всеки дом, от всичките им князове според домовете на отците им, дванадесет жезли; и на всякого името напиши на жезъла му.
3 И името на Аарона напиши на Левиевия жезъл; понеже по един жезъл ще бъде за началника на отеческите им домове.
4 И положи ги в скинията на събранието пред свидетелството, дето аз се нахождам с вас.
5 И жезълът на человека когото избера ще процъвти; и ще направи да престанат отпред мене роптанията на Израилевите синове които те роптаят против вас.
6 И каза Моисей на Израилевите синове; и дадоха му всичките им князове, всеки княз по един жезъл според отеческите си домове, дванадесет жезли; и Аароновият жезъл беше между жезлите им.
7 И положи Моисей жезлите пред Господа, в скинията на свидетелството.
8 И на утрешния ден влезе Моисей в скинията на свидетелството; и, ето, Аароновият жезъл за Левиевия дом покарал и прорастил пъпки, и цъвнал, и завързал зрели мигдали.
9 И изнесе Моисей всичките жезли от лицето Господне при всичките Израилеви синове; и те видяхатова, и взеха всеки жезъла си.
10 И рече Господ Моисею: Тури пак Аароновия жезъл пред свидетелството за да се пази в знамение на метежниците; и да направиш да престанат роптанията им пред мене, за да не умрат.
11 И Моисей направи както му заповяда Господ: така направи.
12 Тогаз синовете Израилеви говориха на Моисея и рекоха: Ето, ние умираме, погинваме, всинца погинваме:
13 всеки който се приближава, който приближи до скинията Господня, умира: така ли всинца ще измрем?
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36