Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Числа 19 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 И говори Господ Моисею и Аарону и рече:
2 Това е заповедта на закона който Господ заповяда и каза: Говори на Израилевите синове да ти доведат червеникава юница без порок, която да няма повреда, и на която не е турян ярем;
3 и да я дадете на Елеазара свещеника, и той да я изведе вън от стана, и да я заколят пред него.
4 И да вземе Елеазар свещеникът от кръвта й с пръста си, и да поръси седем пъти от кръвта й пред лицето на скинията на събранието.
5 И да изгорят юницата пред него; кожата й, и месото й, и кръвта й с лайната й да изгорят.
6 И свещеникът да вземе кедрово дърво, и исоп, и червена прежда, и да ги хвърли всред огъня дето гори юницата.
7 Тогаз да изпере свещеникът дрехите си, и да омие телото си с вода, и после да влезе в стана, и да бъде нечист свещеникът до вечер.
8 Така и онзи който я е горил да изпере дрехите си с вода, и да омие телото си с вода, и да бъде нечист до вечер.
9 Тогаз един чист человек да събере пепела на юницата и да го тури вън от стана на чисто място; и да се пази за съборището на Израилевите синове като вода за очищение от грях.
10 И онзи който събере пепела на юницата да изпере дрехите си, и да бъде нечист до вечер; и това ще бъде за Израилевите синове, и за пришелците които живеят между тях, вечно узаконение.
11 Който се допре до някое мъртво человеческо тяло ще бъде нечист седем дни.
12 Той ще се очисти с тази вода в третия ден, и в седмия ден ще бъде чист; ако ли се не очисти в третия ден, и в седмия ден не ще бъде чист.
13 Който се допре до мъртво тяло на умрял человек, и не се очисти, осквернява скинията Господня; и тая душа да се изтреби из Израиля: понеже той не е поръсен с очистителната вода той ще бъде нечист: нечистотата му е още върх него.
14 Този е законът когато някой человек умре в шатър: всички онези които влазят в шатъра, и все що има в шатъра, ще бъдат нечисти седем дни;
15 и всеки съсъд непокрит, който няма покрив вързан отгоре си, нечист е.
16 И който на полето се допре до някого убит с нож, или до мъртво тяло, или до человеческа кост, или до гроб ще бъде нечист седем дни.
17 И за очищение на нечистия нека вземат от пепела на изгорената юница в жъртва за грях, и да полеят на него жива вода в съсъд.
18 И чист человек да вземе исоп, и като го натопи в водата да поръси шатъра, и всичките съсъди, и человеците които се намерват там, и оногози който се е допрял до кост, или до убит человек, или до мъртъв, или до гроб.
19 И чистият да поръси нечистия в третия ден и в седмия ден; и ще го очисти в седмия ден. Тогаз нека изпере дрехите си и нека се омие с вода, и вечерта ще бъде чист.
20 И този който е нечист и не се очисти, тая душа да се изтреби отсред събора, понеже е осквернил светилището Господне: той не е поръсен с очистителна вода: нечист е.
21 И това ще бъде за тях вечно узаконение, че този който е поръсил с очистителната вода ще изпере дрехите си, и който се допре до очистителната вода ще бъде нечист до вечер;
22 и всичко до което се допре нечистият ще бъде нечисто; и този който се допре до това нещо ще бъде нечист до вечер.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36