Търсене в Библията онлайн
 
Числа 19 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 И говори Господ Моисею и Аарону и рече:
2 Това е заповедта на закона който Господ заповяда и каза: Говори на Израилевите синове да ти доведат червеникава юница без порок, която да няма повреда, и на която не е турян ярем;
3 и да я дадете на Елеазара свещеника, и той да я изведе вън от стана, и да я заколят пред него.
4 И да вземе Елеазар свещеникът от кръвта й с пръста си, и да поръси седем пъти от кръвта й пред лицето на скинията на събранието.
5 И да изгорят юницата пред него; кожата й, и месото й, и кръвта й с лайната й да изгорят.
6 И свещеникът да вземе кедрово дърво, и исоп, и червена прежда, и да ги хвърли всред огъня дето гори юницата.
7 Тогаз да изпере свещеникът дрехите си, и да омие телото си с вода, и после да влезе в стана, и да бъде нечист свещеникът до вечер.
8 Така и онзи който я е горил да изпере дрехите си с вода, и да омие телото си с вода, и да бъде нечист до вечер.
9 Тогаз един чист человек да събере пепела на юницата и да го тури вън от стана на чисто място; и да се пази за съборището на Израилевите синове като вода за очищение от грях.
10 И онзи който събере пепела на юницата да изпере дрехите си, и да бъде нечист до вечер; и това ще бъде за Израилевите синове, и за пришелците които живеят между тях, вечно узаконение.
11 Който се допре до някое мъртво человеческо тяло ще бъде нечист седем дни.
12 Той ще се очисти с тази вода в третия ден, и в седмия ден ще бъде чист; ако ли се не очисти в третия ден, и в седмия ден не ще бъде чист.
13 Който се допре до мъртво тяло на умрял человек, и не се очисти, осквернява скинията Господня; и тая душа да се изтреби из Израиля: понеже той не е поръсен с очистителната вода той ще бъде нечист: нечистотата му е още върх него.
14 Този е законът когато някой человек умре в шатър: всички онези които влазят в шатъра, и все що има в шатъра, ще бъдат нечисти седем дни;
15 и всеки съсъд непокрит, който няма покрив вързан отгоре си, нечист е.
16 И който на полето се допре до някого убит с нож, или до мъртво тяло, или до человеческа кост, или до гроб ще бъде нечист седем дни.
17 И за очищение на нечистия нека вземат от пепела на изгорената юница в жъртва за грях, и да полеят на него жива вода в съсъд.
18 И чист человек да вземе исоп, и като го натопи в водата да поръси шатъра, и всичките съсъди, и человеците които се намерват там, и оногози който се е допрял до кост, или до убит человек, или до мъртъв, или до гроб.
19 И чистият да поръси нечистия в третия ден и в седмия ден; и ще го очисти в седмия ден. Тогаз нека изпере дрехите си и нека се омие с вода, и вечерта ще бъде чист.
20 И този който е нечист и не се очисти, тая душа да се изтреби отсред събора, понеже е осквернил светилището Господне: той не е поръсен с очистителна вода: нечист е.
21 И това ще бъде за тях вечно узаконение, че този който е поръсил с очистителната вода ще изпере дрехите си, и който се допре до очистителната вода ще бъде нечист до вечер;
22 и всичко до което се допре нечистият ще бъде нечисто; и този който се допре до това нещо ще бъде нечист до вечер.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36