Търсене в Библията онлайн
 
Числа 2 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 И говори Господ Моисею и Аарону и рече:
2 Нека поставят шатрите си Израилевите синове, всеки при хоругвата си, с знаковете на отеческия си дом: срещу скинията на събранието да поставят шатрите си наоколо.
3 И които поставят шатрите си напред към изток да бъдат от хоругвата на Юдиния стан според пълковете си; и княз на Юдините синове да бъде Наасон Аминадавовий син.
4 И воинството му и изброените от тях бяха седемдесет и четири тисящи и шестстотин.
5 И до него ще поставят шатрите си Исахаровото племе; и княз на Исахаровите синове да бъде Натанаил Суаровий син.
6 А неговото воинство и изброените от тях бяха петдесет и четири тисящи и четиристотин.
7 След него Завулоновото племе; и княз на Завулоновите синове да бъде Елиав синът Хелонов.
8 И неговото воинство и изброените от тях бяха петдесет и седем тисящи и четиристотин.
9 Всичките които се изброиха в стана Юдин бяха сто и осемдесет и шест тисящи и четиристостотин според пълковете си. Те да се дигат първи.
10 Към пладне да бъде хоругвата на Рувимовия стан според пълковете им; и княз на Рувимовите синове да бъде Елисур Седиуровий син.
11 А неговото воинство и изброените от тях бяха четиридесет и шест тисящи и петстотин.
12 И до него да поставят шатрите си Симеоновото племе; и княз на Симеоновите синове да бъде Селумнил Сурисадаевий син.
13 (А неговото воинство и изброените от тях бяха петдесет и девет тисящи и триста.)
14 После Гадовото племе; и княз на Гадовите синове да бъде Елиасаф Деуиловий син.
15 (А неговото воинство и изброените от тях бяха четиридесет и пет тисящи и шестстотин и петдесет.
16 Всичките които се изброиха в Рувимовия стан бяха сто и петдесет и една тисяща и четиристотин и петдесет според пълковете си:) Те да се дигат втори.
17 После да се дига скинията на събранието, станът на Левитите всред становете: както са поставили шатрите си така да се дигат, всеки в рода си при хоругвата си.
18 Към запад да бъде хоругвата на Ефремовия стан според пълковете им; и княз на Ефремовите синове да бъде Елисама Амиудовий син.
19 (А неговото воинство и изброените от тях бяха четиридесет тисящи и петстотин.)
20 И до него Манасиевото племе; и княз на Манасиевите синове да бъде Гамалиил Федасуровий син.
21 А неговото воинство и изброените от тях бяха тридесет и две тисящи и двесте.)
22 После Вениаминовото племе; и княз на Вениаминовите синове да бъде Авидан Гедеониевий син.
23 А неговото воинство и изброените от тях бяха тридесет и пет тисящи и четиристотин.
24 Всичките които се изброиха в Ефремовия стан бяха сто и осем тисящи и сто според пълковете си. Те да се дигат трети.
25 Към север да бъде хоругвата на Дановия стан според пълковете им; и княз на Дановите синове да бъде Ахиезер Амисадаевий син.
26 А неговото воинство и изброените от тях бяха шестдесет и две тисящи и седемстотин.
27 И до него да поставят шатрите си Асировото племе; и княз на Асировите синове да бъде Фагеил Охрановий син.
28 (А неговото воинство и изброените от тях бяха четиридесет и една тисяща и петстотин.)
29 После Нефталимото племе; и княз на Нефталимовите синове да бъде Ахирей Енановий син.
30 А неговото воинство и изброените от тях бяха петдесет и три тисящи и четиристотин.
31 Всичките които се изброиха в Дановия стан бяха сто и петдесет и седем тисящи и шестстотин. Те да се дигат последни при хоругвите си.
32 Тези са изброените от Израилевите синове по отеческите си домове: всичките които се изброиха в становете по пълковете си бяха шестстотин и три тисящи и петстотин и петдесет.
33 А Левитите не се изброиха между Израилевите синове, както заповяда Господ Моисею.
34 И направиха Израилевите синове по всичко що заповяда Господ Моисею: така поставиха шатрите си по хоругвите си, така се и дигаха, всеки според родовете си по отеческите си домове.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36