Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Числа 23 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 И рече Валаам Валаку: Съгради ми тук седем олтари, и приготви ми тук седем юнца и седем овна.
2 И направи Валак както рече Валаам; и принесоха Валак и Валаам по юнец и овен на всеки олтар.
3 И рече Валаам Валаку: Застани близу при всесъжението си, и аз ще ида: може би да излезе Господ насреща ми; и каквото ми покаже аз ще ти обява. И отиде на високо място.
4 И срещна Бог Валаама; и рече му Валаам: Приготвих седемте олтари, и принесох по юнец и овен на всеки олтар.
5 И Бог тури дума в устата на Валаама, и рече: Върни се при Валака, и така да речеш.
6 И върна се при него; и, ето, стоеше при всесъжението си, той и всичките Моавови князове.
7 Тогаз начна притчата си и рече: -
Валак Моавский цар ме доведе от Арам,
От източните гори, и каза ми:
Ела, прокълни ми Якова,
И ела, кълни Израиля.
8 Как да прокълна когото Бог не проклева?
Или как да кълна когото Бог не кълне?
9 Защото от върх канарите го видя,
И от хълмите го гледам:
Ето народ който ще се насели отделно,
И няма да се счете между езиците.
10 Кой може да изброи пясъка Яковов,
И числото на четвъртата част от Израиля?
Дано умра както умират праведните,
И сетнините ми да бъдат както техните!
11 И рече Валак Валааму: Що ми направи ти? Взех те за да прокълнеш неприятелите ми; и, ето, ти съвсем си ги благословил.
12 А той отговори и рече: Не трябва ли да вникна в онова което Господ тури в устата ми, него да река?
13 И рече му Валак: Ела, моля, заедно с мене на друго място от дето ще ги видиш: само края им ще видиш, а всички тях няма да видиш; и прокълни ми ги от там.
14 И доведе го на полето Зофин, на върха на Фасга, и съгради седем олтари и принесе по юнец и овен на всеки олтар.
15 Тогаз рече Валаам Валаку: Застани тука при всесъжението си, а аз ще срещна там Господа.
16 И срещна Господ Валаама и тури дума в устата му, и рече: Върни се при Валака, и речи така.
17 И той дойде при него; и, ето, стоеше той при всесъжението си, и Моавовите князове наедно с него. И рече му Валак: Що говори Господ?
18 Тогаз той начна притчата си и рече: -
Стани, Валаче, та слушай:
Дай ми ухо, ти сине Сепфоров!
19 Бог не е человек та да лъже,
Нито человечески син да та се разкае:
Той рече, и няма ли да направи?
Той говори, и няма ли да го тури в действие?
20 Ето аз благословение взех;
И той като благослови, аз не мога да го повърна.
21 Не гледа беззаконие в Якова,
Нито вижда престъпление в Израиля:
Господ Бог негов с него е,
И царско възклицание има между него.
22 Бог ги изведе из Египет:
Има сила както единорог.
23 Наистина няма чародеяние против Якова.
И няма вълхвование против Израиля:
На време ще се говори за Якова. И за Израиля: Що е направил Бог!
24 Ето, людете ще възстанат като лъвица,
И ще се дигнат като лъв:
Няма да легнат доде не изядат ловът
И изпият кръвта на убитите.
25 Тогаз рече Валак Валааму: Нито да ги прокълнеш съвсем, нито да ги благословиш съвсем.
26 А Валаам отговори Валаку и рече: Не говорих ли ти и казах: Всичко което ми рече Господ, това ще направя?
27 Рече още Валак Валааму: Ела, моля, ще тя заведа на друго място, негли ще бъде угодно Богу да ми ги прокълнеш от там.
28 И заведе Валак Валаама на върха на Фегор, който гледа към Иесимон.
29 И рече Валаам Валаку: Съгради ми тук седем олтари, и приготви ми тук седем юнца и седем овна.
30 И направи Валак както рече Валаам, и принесе по юнец и овен на всеки олтар.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36