Търсене в Библията онлайн
 
Числа 24 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 И понеже видя Валаам че беше угодно пред Господа да благослови Израиля, не отиде както друг път да потърси гатания, но обърна лицето си към пустинята.
2 И дигна Валаам очи и видя Израиля който беше населен по племената си; и дойде на него Дух Божий.
3 И начна притчата си и рече: -
Валаам син Веоров рече,
И человекът който има отворени очи рече:
4 Рече онзи който чу Божиите думи,
Който видя видението на Всесилнаго:
Той падна като в сън, но имаше очите си отворени:
5 Колко са красни твоите шатри, Якове,
Твоите скинии, Израилю!
6 Като долини са разпрострени,
Като градини по речни брегове,
Като алоини дървета които е Господ насадил.
Като кедри покрай водите.
7 Ще се излива вода из ведрата му,
И семето му ще бъде в много води;
И царят му ще бъде по висок от Агага,
И царството му ще се възвеличи.
8 Бог го изведе из Египет:
Има сила както единорог:
Ще пояде езичниците, враговете си,
И ще строши костите им, и ще ги устрели с стрелите си.
9 Легнал е и лежи като лъв
И като лъвица: кой ще го събуди?
Благословен който те благославя! И проклет който тя проклева!
10 Тогаз се разпали гневът на Валака против Валаама, и изплеска с ръце; и рече Валак Валааму: Аз те повиках да прокълнеш враговете ми; а, ето, ти все ги благославяш три пъти.
11 И сега бягай на мястото си: рекох че ще те почета с почести; но, ето, Господ те лиши от почест.
12 И рече Валаам Валаку: Не говорих ли аз и на твоите посланници които беше ми пратил ти и рекох:
13 Ако ще ми даде Валак и дома си пълен с сребро и злато, не мога да престъпя повелението Господне за да направя добро или зло от себе си, но онова което Господ проговори, него ще река?
14 И сега, ето, аз отивам при своите си люде: ела, да ти кажа какво ще направят тези люде на твоите люде в последните дни.
15 И начна притчата си и рече: -
Валаам син Веоров рече, рече,
И человекът който има отворени очи рече:
16 Рече онзи който чу Божиите думи,
Който има познанието на Всевишнаго,
Който видя видението на Всесилнаго:
Той падна като в сън, но имаше очите си отворени:
17 Ще го видя, но не сега:
Ще го гледам, но не от близу:
Ще излезе звезда от Якова,
И ще се въздигне скиптър от Израиля,
И ще порази Моавските князове,
И ще погуби всичките Ситови синове.
18 И Едом ще бъде притежание,
И Сиир ще бъде притежание на враговете си;
И Израил ще действува с крепост.
19 И който произлезе от Якова ще завладее,
И ще погуби останалите от града.
20 И като видя Амалика почна притчата си и рече: -
Амалик е начало на народите;
Но най-сетне съвсем ще се изтреби.
21 И като видя Кенейците почна притчата си и рече: -
Силно е твоето жилище,
И положил си гнездото си на канарата;
22 Но Кенейците ще се разорят
Доде те заплени Ассур.
23 И продължи притчата си и рече: -
О! Кой ще остане жив
Когато Бог извърши това!
24 И кораби ще дойдат от приморията на Китим,
И ще смирят Асура, и ще смирят Евера;
Но и те съвсем ще се изтребят.
25 И стана Валаам и тръгна, и върна се на мястото си; а Валак отиде и той на пътя си.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36