Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Числа 25 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 И остана Израил в Ситтим; и почнаха людете да блудствуват с Моавските дъщери,
2 които поканиха людете на жертвите на боговете си; и ядоха людете, и поклониха се на боговете им.
3 И прилепи се Израил при Ваалфегора; и разпали се гневът Господен против Израиля.
4 И рече Господ Моисею: Вземи всичките князове на людете и обеси ги пред Господа срещу слънцето, за да се дигне от Израиля яростта на гнева Господен.
5 И Моисей рече на Израилевите съдии: Убияе всеки человеците си които се прилепиха при Ваалфегора.
6 И, ето, един от Израилевите синове дойде и водеше на братята си Мадиамка жена пред очите на Моисея и пред всичкото събрание на Израилевите синове когато те плачеха пред дверите на скинията на събранието.
7 А Финеес синът на Елеазара, син на Аарона свещеникът, като видя, стана изсред събранието, и взе в ръката си копие,
8 и влезе след человека Израилянина в ложницата, и прободе и двамата, и человека Израилянина и жената в корема й. И престана язвата от Израилевите синове.
9 И умрелите от язвата бяха двадесет и четири тисящи.
10 И говори Господ Моисею и рече:
11 Финеес синът на Елеазара, син на Аарона свещеникът, отвърна яростта ми от Израилевите синове, понеже показа всред тях ревност за мене; и аз не изтребих Израилевите синове в ревността си.
12 За това, кажи: Ето, аз му давам мирния мой завет;
13 и ще бъде нему и на семето му след него завет на вечно свещенство; защото биде ревнител за Бога своего, и направи умилостивение за Израилевите синове.
14 А името на убития Израилянин който биде убит наедно с Мадиамката жена беше Зимрий син на Салу, князът на един отечески дом от Симеоновците.
15 И името на Мадиамката жена, убитата, беше Хазвия дъщеря на Сура, началник на людете, на един отечески дом в Мадиам.
16 И говори Господ Моисею и рече:
17 Гонете Мадиамците и поразете ги;
18 защото те ви гонят с коварствата си с които ви прелъстиха чрез Фегора, и чрез Хазвия сестра си, дъщерята на един Мадиамски княз, която биде убита в деня на язвата поради Фегора.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36