Търсене в Библията онлайн
 
Числа 25 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 И остана Израил в Ситтим; и почнаха людете да блудствуват с Моавските дъщери,
2 които поканиха людете на жертвите на боговете си; и ядоха людете, и поклониха се на боговете им.
3 И прилепи се Израил при Ваалфегора; и разпали се гневът Господен против Израиля.
4 И рече Господ Моисею: Вземи всичките князове на людете и обеси ги пред Господа срещу слънцето, за да се дигне от Израиля яростта на гнева Господен.
5 И Моисей рече на Израилевите съдии: Убияе всеки человеците си които се прилепиха при Ваалфегора.
6 И, ето, един от Израилевите синове дойде и водеше на братята си Мадиамка жена пред очите на Моисея и пред всичкото събрание на Израилевите синове когато те плачеха пред дверите на скинията на събранието.
7 А Финеес синът на Елеазара, син на Аарона свещеникът, като видя, стана изсред събранието, и взе в ръката си копие,
8 и влезе след человека Израилянина в ложницата, и прободе и двамата, и человека Израилянина и жената в корема й. И престана язвата от Израилевите синове.
9 И умрелите от язвата бяха двадесет и четири тисящи.
10 И говори Господ Моисею и рече:
11 Финеес синът на Елеазара, син на Аарона свещеникът, отвърна яростта ми от Израилевите синове, понеже показа всред тях ревност за мене; и аз не изтребих Израилевите синове в ревността си.
12 За това, кажи: Ето, аз му давам мирния мой завет;
13 и ще бъде нему и на семето му след него завет на вечно свещенство; защото биде ревнител за Бога своего, и направи умилостивение за Израилевите синове.
14 А името на убития Израилянин който биде убит наедно с Мадиамката жена беше Зимрий син на Салу, князът на един отечески дом от Симеоновците.
15 И името на Мадиамката жена, убитата, беше Хазвия дъщеря на Сура, началник на людете, на един отечески дом в Мадиам.
16 И говори Господ Моисею и рече:
17 Гонете Мадиамците и поразете ги;
18 защото те ви гонят с коварствата си с които ви прелъстиха чрез Фегора, и чрез Хазвия сестра си, дъщерята на един Мадиамски княз, която биде убита в деня на язвата поради Фегора.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36