Търсене в Библията онлайн
 
Числа 27 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 И дойдоха дъщерите на Салпаада който беше Еферов син, а Ефер Галаадов син, а Галаад Махиров син, а Махир Манасиев син, от родовете на Манасия сина Иосифова. И имената на дъщерите му са тези: Маала, Нуа, и Егла, и Мелха, и Терса.
2 И застанаха пред Моисея, и пред Елеазара свещеника, и пред князовете и всичкото събрание при дверите на скинията на събранието, и рекоха:
3 Отец ни умря в пустинята; а той не беше от събранието на онези които се бяха събрали против Господа в събранието Кореево, но умря за своя си грях; и нямаше синове.
4 Защо да угасне името на отца ни отсред родовете му понеже няма син? Дайте ни наследие между братята на отца ни.
5 И принесе Моисей съдът им пред Господа.
6 И говори Господ Моисею и рече:
7 Право говорят Салпаадовите дъщери: непременно да им дадеш стяжание за наследие между братята на отца им, и да направиш да мине върх тях наследието на отца им.
8 И говори на Израилевите синове и кажи: Ако някой человек умре и няма син, тогаз да преминете наследието му на дъщеря му.
9 Ако ли няма дъщеря, тогаз да дадете наследието му на братята му.
10 Ако ли няма братя, тогаз да дадете наследието му на братята на отца му.
11 Ако ли отец му няма братя, тогаз да дадете наследието му на по-ближния му сродник из рода му, и той да го наследи. И това да бъде на Израилевите синове правило за съд както заповяда Господ Моисею.
12 И рече Господ Моисею: Възлез на таз гора Аварим и виж земята която дадох на Израилевите синове;
13 и като я видиш, ще се прибереш и ти при людете си, както се прибра Аарон брат ти;
14 защото вие не се покорихте на повелението ми в пустинята Цин, в противоречието на събранието, да ме освятите при водата пред тях. (Това е водата на Мерива при Кадис в пустинята Цин.)
15 И говори Моисей Господу и рече:
16 Господ, Бог на духовете на всяка плът, нека определи человека над събранието
17 който да излазя пред тях, и който да влазя пред тях, и който да ги извожда, и който да ги въвожда, за да не бъде събранието Господне като овци които нямат пастир.
18 И рече Господ Моисею: Вземи при себе си Иисуса сина Навиев, человек който има Дух, и положи на него ръката си;
19 и представи го пред Елеазара свещеника и пред всичкото събрание, и дай му заповеди пред тях.
20 И да положиш на него от твоята слава, за да го слушат всичкото събрание на Израилевите синове.
21 И да предстане пред Елеазара свещеника, и да попита него по съда на Урима пред Господа; и по неговата дума да изхождат, и по думата му да вхождат, той и всичките Израилеви синове с него, и всичкото събрание.
22 И направи Моисей както му заповяда Господ; и взе Иисуса и представи го пред Елеазара свещеника и пред всичкото събрание;
23 и положи ръцете си на него, и даде му заповеди, както заповяда Господ чрез Моисеева ръка.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36