Търсене в Библията онлайн
 
Числа 28 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 И говори Господ Моисею и рече:
2 Заповядай на Израилевите синове и кажи им: Приносите ми, хляба ми за жъртва в ухание благовонно мене, внимайте да ми ги приносите в определеното им време.
3 И кажи им: Това е приношението което ще приносите Господу: две агнета на ден, еднолетни, непорочни, за всегдашно всесъжение.
4 Едното агне да приносиш заран, а другото агне да приносиш вечер.
5 И за хлебното приношение да приносиш чисто брашно една десета част от ефата смесено с една четвърта част на един ин първоток елей.
6 Това е всегдашно всесъжение, определено на Синайската гора, за ухание благовонно в жъртва Господу.
7 И възлиянието му да бъде една четвърта част от ина за едното агне; в светилището да възливаш сикера за възлияние Господу.
8 А другото агне да приносиш привечер: както утренното хлебно приношение, и както възлиянието му, да го принесеш жъртва за ухание благовонно Господу.
9 А в съботен ден да приносите две агнета еднолетни, без порок, и две десети части чисто брашно смесено с елей за хлебно приношение, и възлиянието му.
10 Това е всесъжението на всяка събота, освен всегдашното всесъжение, и възлиянието му.
11 И в новомесечията си да приносите всесъжение Господу два юнца от говедата, един овен, седем агнета еднолетни, без порок;
12 и за всеки юнец три десети части чисто брашно смесено с елей за хлебно приношение, и за един овен две десети части чисто брашно смесено с елей за хлебно приношение;
13 и по една десета част чисто брашно смесено с елей за хлебно приношение за всяко агне. Това е всесъжение, жъртва за ухание благовонно Господу.
14 И възлиянието им да бъде вино, половин ин за юнеца, и една трета част от ина за овена, и една четвърта част от ина за агнето. Това е всесъжението на всеки месец по месеците на годината.
15 И освен всегдашното всесъжение, един ярец от козите ще се приноси Господу в приношение за грях, и възлиянието му.
16 И в четиринадесетия ден на първия месец е Пасхата Господня.
17 И в петнадесетия ден на този месец е праздник: седем дни да се яде бесквасен хляб.
18 В първия ден да бъде съзвание свято: да не работите никаква работа.
19 И да принесете жъртва за всесъжение Господу два юнца от говедата, и един овен, и седем агнета еднолетни: непорочни да ви бъдат.
20 И хлебното им приношение да бъде от чисто брашно смесено с елей: три десети части да приносите за юнеца, и две десети части за овена.
21 По една десета част да приносиш за всяко агне от седемте агнета,
22 и един ярец в приношение за грях, за да бъде умилостивение за вас.
23 Освен утренното всесъжение, което е всесъжение всегдашно, тия да приносите.
24 Така да приносите всеки ден, в седемте дни, храната, жъртва за ухание благовонно Господу: освен всегдашното всесъжение, това да се приноси и възлиянието му.
25 И в седмия ден да имате съзвание свято: да не работите никаква работа.
26 И в деня на начатките, когато принесете ново хлебно приношение Господу, в края на седемиците ваши, да имате съзвание свято: да не работите никаква работа.
27 И да приносите всесъжение за ухание благовонно Господу, два юнца от говедата, един овен, седем еднолетни агнета.
28 И хлебното им приношение да бъде от чисто брашно смесено с елей три десети части за всеки юнец, две десети части за един овен,
29 по една десета част за всяко агне от седемте агнета,
30 един ярец от козите, за да бъде умилостивение за вас.
31 Освен всегдашното всесъжение и хлебното му приношение, тях ще приносите (без порок да ви бъдат) и възлиянията им.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36