Търсене в Библията онлайн
 
Числа 28 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 Господ говори още на Моисея, казвайки:
2 Заповядай на израилтяните, като им кажеш: Внимавайте да Ми принасяте на определеното им време Моите приноси, хляба Ми за благоуханна чрез огън жертва на Мене.
3 И кажи им: Ето приносът чрез огън, който ще принасяте Господу: две едногодишни агнета на ден, без недостатък, за всегдашно всеизгаряне.
4 Едното агне да принасяш заран, а другото агне да принасяш вечер;
5 а за хлебен принос една десета от ефа чисто брашно, смесено с четвърт ин първоток дървено масло.
6 Това е всегдашно всеизгаряне, определено на Синайската планина, за благоуханна жертва чрез огън Господу.
7 И възлиянието му да бъде четвърт ин за едното агне; в светилището да възливаш силно питие за възлияние Господу.
8 А другото агне да принасяш привечер; както утринния хлебен принос, и както възлиянието му, така да го принасяш за благоуханна жертва чрез огън Господу.
9 А в съботен ден да принасяте две едногодишни агнета, без недостатък, и две десети от ефа чисто брашно, смесено с дървено масло за хлебен принос с възлиянието му.
10 Това е всеизгарянето за всяка събота, освен всегдашното всеизгаряне с възлиянието му.
11 В новолунията си да принасяте за всеизгаряне Господу два юнеца, един овен, седем едногодишни агнета без недостатък;
12 и за всеки юнец три десети от ефа чисто брашно, смесено с дървено масло за хлебен принос; и за единия овен две десети от ефа чисто брашно, смесено с дървено масло за хлебен принос;
13 и за всяко агне по една десета от ефа чисто брашно, смесено с дървено масло за хлебен принос. Това е всеизгаряне, за благоуханна жертва чрез огън Господу.
14 А възлиянието им да бъде вино, половин ин за юнеца, една трета от ин за овена и четвърт ин за агнето. Това е всеизгарянето за всеки месец през месеците на годината.
15 И освен всегдашното всеизгаряне да се принася Господу един козел в принос за грях, с възлиянието му.
16 На четиринадесетия ден от първия месец е Господната Пасха.
17 А на петнадесетия ден от тоя месец е празник; седем дена да се яде безквасен хляб.
18 На първия ден да има свето събрание, и да не работите никаква слугинска работа;
19 а да принесете жертва чрез огън, за всеизгаряне Господу: два юнеца, един овен и седем едногодишни агнета, които да бъдат без недостатък.
20 А хлебният им принос да бъде от чисто брашно, смесено с дървено масло; три десети от ефа да принесете за юнеца; две десети за овена;
21 и по една десета от ефа да принесеш за всяко от седемте агнета;
22 и един козел в принос за грях, за да се извърши умилостивение за вас.
23 Тия да принесете в прибавка на утринното всеизгаряне, което е всегдашно всеизгаряне.
24 Така да принасяте храната всеки ден през седемте дена за благоуханна жертва чрез огън Господу: това да се принася с възлиянието му, в прибавка на всегдашното всеизгаряне.
25 А на седмия ден да имате свето събрание и да не работите никаква слугинска работа.
26 Също и в деня на първите плодове, когато принесете нов хлебен принос Господу през празника ви на седмиците, да имате свето събрание, и да не работите никаква слугинска работа.
27 И за благоухание Господу да принесете във всеизгаряне два юнеца, един овен и седем едногодишни агнета.
28 А хлебният им принос да бъде от чисто брашно, смесено с дървено масло, - три десети от ефа за всеки юнец, две десети за единия овен,
29 и по една десета за всяко от седемте агнета;
30 и един козел, за да се извърши умилостивение за вас.
31 Тия да принесете (без недостатък да бъдат) с възлиянието им, в прибавка на всегдашното всеизгаряне с хлебния му принос.
Превод от 1940 г
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36