Търсене в Библията онлайн
 
Числа 29 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 В седмия месец, на първия ден от месеца, да имате свето събрание и да не работите никаква слугинска работа; той да ви бъде ден на тръбно възклицание.
2 Да принесете във всеизгаряне, за благоухание Господу, един юнец, един овен, седем едногодишни агнета без недостатък;
3 а хлебният им принос да бъде чисто брашно, смесено с дървено масло, - три десети от ефа за юнеца, две десети за овена,
4 и по една десета за всяко от седемте агнета;
5 и един козел в принос за грях, за да се извърши умилостивение за вас;
6 в прибавка на новолунното всеизгаряне и хлебния му принос, и всегдашното всеизгаряне и хлебния му принос, с възлиянията им, според определеното за тях, за благоуханна жертва чрез огън Господу.
7 И на десетия ден от тоя седми месец да имате свето събрание, и да смирите душите си, и да не работите никаква работа;
8 а да принесете във всеизгаряне Господу, за благоухание, един юнец, един овен, седем едногодишни агнета, които да бъдат без недостатък;
9 а хлебният им принос да бъде чисто брашно, смесено с дървено масло, - три десети от ефа за юнеца, две десети за единия овен,
10 и по една десета за всяко от седемте агнета;
11 един козел в принос за грях, в прибавка на приноса в умилостивение за грях и всегдашното всеизгаряне и хлебния му принос, с възлиянията им.
12 И на петнадесетия ден от седмия месец да имате свето събрание, и да не работите никаква слугинска работа, а да пазите празник Господу седем дена.
13 Да принесете във всеизгаряне, за благоуханна жертва чрез огън Господу, тринадесет юнеца, два овена, четиринадесет едногодишни агнета, които да бъдат без недостатък.
14 А хлебният им принос да бъде чисто брашно, смесено с дървено масло, - три десети от ефа за всеки от тринадесетте юнеца, две десети за всеки от двата овена.
15 и по една десета за всяко от четиринадесетте агнета;
16 и един козел в принос за грях, в прибавка на всегдашното всеизгаряне и хлебния му принос, с възлиянието му.
17 На втория ден да принесете дванадесет юнеца, два овена, четиринадесет едногодишни агнета, без недостатък;
18 хлебният им принос с възлиянията им за юнците, за овните и за агнетата, според числото им, както е определено;
19 и един козел в принос за грях, в прибавка на всегдашното всеизгаряне и хлебния му принос, с възлиянията им.
20 На третия ден, единадесет юнеца, два овена, четиринадесет едногодишни агнета, без недостатък;
21 хлебният им принос с възлиянията им за юнците, за овните, и за агнетата според числото им, както е определено;
22 и един козел в принос за грях, в прибавка на всегдашното всеизгаряне и хлебния му принос с възлиянието му.
23 На четвъртия ден, десет юнеца, два овена, четиринадесет едногодишни агнета, без недостатък;
24 хлебният им принос с възлиянията им за юнците, за овните и за агнетата, според числото им, както е определено
25 и един козел в принос за грях, в прибавка на всегдашното всеизгаряне и хлебния му принос, с възлиянието му.
26 На петия ден, девет юнеца, два овена, четиринадесет едногодишни агнета без недостатък;
27 хлебният им принос с възлиянията им за юнците, за овните и за агнетата, според числото им, както е определено;
28 и един козел в принос за грях, в прибавка на всегдашното всеизгаряне и хлебния му принос, с възлиянието му.
29 На шестия ден, осем юнеца, два овена, четиринадесет едногодишни агнета, без недостатък;
30 хлебният им принос с възлиянията им за юнците, за овните и за агнетата, според числото им, както е определено;
31 и един козел в принос за грях, в прибавка на всегдашното всеизгаряне и хлебния му принос, с възлиянието му.
32 На седмия ден, седем юнеца, два овена, четиринадесет едногодишни агнета, без недостатък;
33 хлебният им принос с възлиянията им за юнците, за овните и за агнетата, според числото им, както е определено за тях;
34 и един козел в принос за грях, в прибавка на всегдашното всеизгаряне и хлебния му принос, с възлиянието му.
35 На осмия ден да имате тържествено събрание и да не работите никаква слугинска работа;
36 и да принесете във всеизгаряне, за благоуханна жертва чрез огън Господу, един юнец, един овен, седем едногодишни агнета, без недостатък;
37 хлебният им принос с възлиянията им за юнеца, за овена и за агнетата, според числото им, както е определено;
38 и един козел в принос за грях, в прибавка на всегдашното всеизгаряне и хлебния му принос, с възлиянието му.
39 Тия да принасяте Господу на празниците си, - в прибавка на обреците си и доброволните си приноси, - за всеизгарянията си, за хлебните си приноси, за възлиянията си, и за примирителните си приноси.
40 И Моисей каза тия неща на израилтяните напълно, както Господ заповяда на Моисея.
Превод от 1940 г
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36