Търсене в Библията онлайн
 
Числа 29 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 И в седемия месец, в първия ден на месеца, да имате съзвание свято: да не работите никаква работа: да бъде той у вас ден на тръбно възклицание.
2 И да приносите всесъжение за ухание благовонно Господу един юнец от говедата, един овен, седем агнета еднолетни, без порок;
3 и хлебното им приношение да бъде чисто брашно смесено с елей три десети части за юнеца, две десети части за овена,
4 и една десета част за всяко агне от седемте агнета,
5 и един ярец от козите приношение за грях, за да бъде умилостивение за вас;
6 освен новомесечното всесъжение и хлебното му приношение, и всегдашното всесъжение и хлебното му приношение, и възлиянията им, по определеното за тях, жъртва за ухание благовонно Господу.
7 И в десетия ден на седмия този месец да имате съзвание свято; и да смирите душите си: никаква работа да не работите;
8 и да приносите всесъжение Господу за ухание благовонно, един юнец от говедата, един овен, седем агнета еднолетни: непорочни да ви бъдат.
9 И хлебното им приношение да бъде чисто брашно смесено с елей три десети части за юнеца, две десети части за единия овен,
10 по една десета част за всяко агне от седемте агнета,
11 един ярец от козите в приношение за грях; освен приношението в умилостивение за грях, и всегдашното всесъжение, неговото хлебно приношение, и възлиянията им.
12 И в петнадесетия ден на седмия месец да имате съзвание свято: да не работите никаква работа; и да празднувате праздник Господу седем дни.
13 И да приносите всесъжение, жъртва за ухание благовонно Господу, тринадесет юнци от говедата, два овна, четиринадесет агнета еднолетни: без порок да бъдат.
14 И хлебното им приношение да бъде чисто брашно смесено с елей три десети части за всеки юнец от тринадесетте юнца, две десети части за всеки овен от двата овна,
15 и по една десета част за всяко агне от четиринадесетте агнета,
16 и един ярец от козите в приношение за грях; освен всегдашното всесъжение, неговото хлебно приношение, и възлиянието му.
17 И в втория ден да принесете дванадесет юнца от говедата, два овна, четиринадесет агнета еднолетни, непорочни;
18 и хлебното им приношение и възлиянията им за юнците, за овните, и за агнетата според числото им, както е определено;
19 и един ярец от козите в приношение за грях; освен всегдашното всесъжение, неговото хлебно приношение, и възлиянията им.
20 И в третия ден, единадесет юнца, два овна, четиринадесет агнета еднолетни, непорочни;
21 и хлебното им приношение и възлиянията им за юнците, за овните, и за агнетата според числото им, както е определено;
22 и един ярец в приношение за грях; освен всегдашното всесъжение, и неговото хлебно приношение, и възлиянието му.
23 И в четвъртия ден, десет юнца, два овна, четиринадесет агнета еднолетни, непорочни;
24 хлебното им приношение и възлиянията им за юнците, за овните, и за агнетата по числото им, както е определено;
25 и един ярец от козите в приношение за грях; освен всегдашното всесъжение, неговото хлебно приношение, и възлиянието му.
26 И в петия ден, девет юнца, два овна, четиринадесет еднолетни агнета, непорочни;
27 и хлебното им приношение и възлиянията им за юнците, за овните, и за агнетата според числото им, както е определено;
28 и един ярец в приношение за грях; освен всегдашното всесъжение, неговото хлебно приношение, и възлиянието му.
29 И в шестия ден, осем юнца, два овна, четиринадесет еднолетни агнета, непорочни;
30 и хлебното им приношение и възлиянията им за юнците, за овните, и за агнетата според числото им, както е определено;
31 и един ярец в приношение за грях; освен всегдашното всесъжение, неговото хлебно приношение, и възлиянията му.
32 И в седмия ден, седем юнца, два овна, четиринадесет еднолетни агнета, непорочни;
33 и хлебното им приношение и възлиянията им за юнците, за овните, и за агнетата според числото им, както е определено за тях;
34 и един ярец в приношение за грях; освен всегдашното всесъжение, неговото хлебно приношение, и възлиянието му.
35 В осмия ден да имате тържествено събрание: никаква работа да не работите;
36 и да приносите всесъжение, жъртва за ухание благовонно Господу, един юнец, един овен, седем еднолетни агнета, непорочни;
37 хлебното им приношение и възлиянията им за юнеца, за овена, и за агнетата според числото им, както е определено;
38 и един ярец в приношение за грях; освен всегдашното всесъжение, и неговото хлебно приношение, и възлиянието му.
39 Това да правите Господу в вашите праздници, освен обричанията си, и произволните си приношения, и всесъженията ваши, и за хлебните ваши приношения, и за възлиянията ваши, и за примирителните ваши приношения.
40 И говори Моисей на Израилевите синове по всичко що заповяда Господ Моисею.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36