Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Числа 29 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 И в седемия месец, в първия ден на месеца, да имате съзвание свято: да не работите никаква работа: да бъде той у вас ден на тръбно възклицание.
2 И да приносите всесъжение за ухание благовонно Господу един юнец от говедата, един овен, седем агнета еднолетни, без порок;
3 и хлебното им приношение да бъде чисто брашно смесено с елей три десети части за юнеца, две десети части за овена,
4 и една десета част за всяко агне от седемте агнета,
5 и един ярец от козите приношение за грях, за да бъде умилостивение за вас;
6 освен новомесечното всесъжение и хлебното му приношение, и всегдашното всесъжение и хлебното му приношение, и възлиянията им, по определеното за тях, жъртва за ухание благовонно Господу.
7 И в десетия ден на седмия този месец да имате съзвание свято; и да смирите душите си: никаква работа да не работите;
8 и да приносите всесъжение Господу за ухание благовонно, един юнец от говедата, един овен, седем агнета еднолетни: непорочни да ви бъдат.
9 И хлебното им приношение да бъде чисто брашно смесено с елей три десети части за юнеца, две десети части за единия овен,
10 по една десета част за всяко агне от седемте агнета,
11 един ярец от козите в приношение за грях; освен приношението в умилостивение за грях, и всегдашното всесъжение, неговото хлебно приношение, и възлиянията им.
12 И в петнадесетия ден на седмия месец да имате съзвание свято: да не работите никаква работа; и да празднувате праздник Господу седем дни.
13 И да приносите всесъжение, жъртва за ухание благовонно Господу, тринадесет юнци от говедата, два овна, четиринадесет агнета еднолетни: без порок да бъдат.
14 И хлебното им приношение да бъде чисто брашно смесено с елей три десети части за всеки юнец от тринадесетте юнца, две десети части за всеки овен от двата овна,
15 и по една десета част за всяко агне от четиринадесетте агнета,
16 и един ярец от козите в приношение за грях; освен всегдашното всесъжение, неговото хлебно приношение, и възлиянието му.
17 И в втория ден да принесете дванадесет юнца от говедата, два овна, четиринадесет агнета еднолетни, непорочни;
18 и хлебното им приношение и възлиянията им за юнците, за овните, и за агнетата според числото им, както е определено;
19 и един ярец от козите в приношение за грях; освен всегдашното всесъжение, неговото хлебно приношение, и възлиянията им.
20 И в третия ден, единадесет юнца, два овна, четиринадесет агнета еднолетни, непорочни;
21 и хлебното им приношение и възлиянията им за юнците, за овните, и за агнетата според числото им, както е определено;
22 и един ярец в приношение за грях; освен всегдашното всесъжение, и неговото хлебно приношение, и възлиянието му.
23 И в четвъртия ден, десет юнца, два овна, четиринадесет агнета еднолетни, непорочни;
24 хлебното им приношение и възлиянията им за юнците, за овните, и за агнетата по числото им, както е определено;
25 и един ярец от козите в приношение за грях; освен всегдашното всесъжение, неговото хлебно приношение, и възлиянието му.
26 И в петия ден, девет юнца, два овна, четиринадесет еднолетни агнета, непорочни;
27 и хлебното им приношение и възлиянията им за юнците, за овните, и за агнетата според числото им, както е определено;
28 и един ярец в приношение за грях; освен всегдашното всесъжение, неговото хлебно приношение, и възлиянието му.
29 И в шестия ден, осем юнца, два овна, четиринадесет еднолетни агнета, непорочни;
30 и хлебното им приношение и възлиянията им за юнците, за овните, и за агнетата според числото им, както е определено;
31 и един ярец в приношение за грях; освен всегдашното всесъжение, неговото хлебно приношение, и възлиянията му.
32 И в седмия ден, седем юнца, два овна, четиринадесет еднолетни агнета, непорочни;
33 и хлебното им приношение и възлиянията им за юнците, за овните, и за агнетата според числото им, както е определено за тях;
34 и един ярец в приношение за грях; освен всегдашното всесъжение, неговото хлебно приношение, и възлиянието му.
35 В осмия ден да имате тържествено събрание: никаква работа да не работите;
36 и да приносите всесъжение, жъртва за ухание благовонно Господу, един юнец, един овен, седем еднолетни агнета, непорочни;
37 хлебното им приношение и възлиянията им за юнеца, за овена, и за агнетата според числото им, както е определено;
38 и един ярец в приношение за грях; освен всегдашното всесъжение, и неговото хлебно приношение, и възлиянието му.
39 Това да правите Господу в вашите праздници, освен обричанията си, и произволните си приношения, и всесъженията ваши, и за хлебните ваши приношения, и за възлиянията ваши, и за примирителните ваши приношения.
40 И говори Моисей на Израилевите синове по всичко що заповяда Господ Моисею.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36