Търсене в Библията онлайн
 
Числа 3 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 И тези са родословията на Аарона и Моисея в който ден говори Господ Моисею на Синайската гора.
2 И тези са имената на Аароновите синове: Надав първородният му, и Авиуд, Елеазар, и Итамар.
3 Тези са имената на Аароновите синове, помазаните свещеници, които се посветиха за да свещенствуват.
4 И умряха Надав и Авиуд пред Господа като приносяха чужд огън пред Господа в Синайската пустиня, и чада нямаха; и свещенствуваха Елеазар и Итамар пред лицето на баща си Аарона.
5 И говори Господ Моисею и рече:
6 Приведи Левиевото племе, и представи ги пред Аарона свещеника за да му слугуват.
7 И да пазят стража за него, и стража за всичкото събрание пред скинията на събранието, и да слугуват на скинията.
8 И да пазят всичките съсъди в скинията на събранието, и стражата на Израилевите синове, и да слугуват в скинията.
9 И да дадеш Левитите на Аарона и на синовете му: те му са дадени дар от Израилевите синове.
10 А Аарона и синовете му да поставиш за да вършат делата на свещеничеството си; а който чужд би приближил да се умъртви.
11 И говори Господ Моисею и рече:
12 Ето, аз взех Левитите отсред Израилевите синове вместо всеки първороден от Израилевите синове който отваря ложесна, и Левитите ще бъдат мои.
13 Защото всяко първородно е мое в денят когато поразих всяко първородно в Египетската земя аз осветих за себе си всяко първородно в Израиля, от человек до скот: мои ще бъдат. Аз съм Иеова.
14 И говори Господ Моисею в Синайската пустиня и рече:
15 Изброй Левиевите синове според отеческите им домове по родовете им: всичките мъжки от един месец и нагоре да ги изброиш.
16 И изброи ги Моисей според словото Господне, както му биде заповядано.
17 А Левиевите синове по имената си бяха тези: Гирсон, и Каат, и Мерарий.
18 И тези бяха имената на Гирсоновите синове по родовете им: Ливний и Семей;
19 и Каатовите синове по родовете им: Амрам, и Исаар, Хеврон, и Озиил;
20 и Мерариевите синове по родовете им; Маалий и Мусий. Тези са родовете на Левитите според отеческите им домове.
21 От Гирсона беше родът Ливниев и родът Семеев: тези са родовете на Гирсоновците.
22 Изброените от тях, по числото на всичките мъжки от един месец и нагоре които се изброиха от тях, бяха седем тисящи и петстотин.
23 Родовете на Гирсоновците да поставят шатрите си зад скинията към запад.
24 И князът на отеческия дом на Гирсоновците да бъде Елиасаф Лаиловий син.
25 И под пазене на Гирсоновите синове в скинията на събранието да бъде скинията, и шатърът, покровът му, и дверният закров на скинията на събранието,
26 и дворните привеси, и дверният закров на двора който е около скинията и олтаря, и въжата му за всичката му служба
27 и от Каата беше родът на Амрамовците, и родът на Исааровците, и родът на Хевроновците, и родът на Озииловците: тези са родовете на Каатовците.
28 Всичките мъжки от един месец и нагоре бяха числом осем тисящи и шестстотин, които имаха стражата на светилището.
29 Родовете на Каатовите синове да поставят шатрите си от страната на скинията към юг.
30 И княз на отеческия дом от родовете на Каатовците да бъде Елисафан Озииловия син.
31 И под тяхно пазене да бъде ковчегът, и трапезата, и светилникът, и олтарите, и съсъдите на светилището с които служат, и закровът, и всичко което принадлежи на службата му
32 И Елиазар синът на Аарона свещеника да бъде началник над Левитските началници, който да има настоятелството над онези които пазят стража на светилището.
33 От Мерария беше родът на Маалиевицете и родът на Мусиевците: тези са родовете Мерариеви.
34 И които от тях се изброиха, по числото на всичките мъжки от един месец и нагоре, бяха шест тисящи и двесте.
35 И княз на отеческия дом от родовете на Мерариевците да бъде Суриил Авихаиловий син. Те да поставят шатрите си в страната на скинията към север.
36 И под настоятелството на стражата от Мерариевите синове да бъдат дъските на скинията, и вереите й, и стълповете й, и подложките й, и всичките й съсъди, и всичко което принадлежи на службата й,
37 и стълповете на двора изоколо, и подложките им, и колете им, и въжата им.
38 И тези които ще поставят шатрите си пред лицето на скинията към изток, пред шатъра на събранието към изток, да бъдат Моисей и Аарон и синовете му, и те да пазят стража на светилището за стража от Израилевите синове, и който чужд би приближил да се умъртви.
39 Всичките които се изброиха от Левитите, които изброиха Мойсей и Аарон с повелението Господне по родовете им, всичките мъжки от един месец и нагоре, бяха двадесет и две тисящи.
40 И рече Господ Мойсею: Изброй всичките първородни мъжки от Израилевите синове от един месец и нагоре, и вземи числото на имената им
41 И да вземеш Левитите за мене (аз съм Господ) вместо всичките първородни от Израилевите синове, и скотовете на Левитите вместо всичките първородни от скотовете на Израилевите синове.
42 И изброи Моисей както му заповяда Господ всичките първородни от Израилевите синове.
43 И всичките първородни мъжки като се изброиха по име, от един месец и нагоре според изчислението им, бяха двадесет и две тисящи и двесте и седемдесет и три.
44 И говори Господ Моисею и рече:
45 Земи Левитите вместо всичките първородни от Израилевите синове, и скотовете на Левитите вместо скотовете им; и Левитите ще бъдат мои. Аз съм Господ.
46 И за изкупуване на двестете седемдесет и три от първородните на Израилевите синове които са повече от Левитите
47 да вземеш по пет сикли на глава: според сикъла на светилището да ги вземеш (един сикъл прави двадесет гери);
48 и среброто на изкупуването за тези които са повече да го дадеш на Аарона и на синовете му.
49 И взе Моисей среброто на изкупуването от онези които бяха повече от разменените с Левитите;
50 от първородните на Израилевите синове взе среброто, една тисяща триста и шестдесет и пет сикли според сикъла на светилището;
51 и даде Моисей среброто на изкупуването Аарону и на синовете му според словото Господне, както заповяда Господ Моисею.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36