Търсене в Библията онлайн
 
Числа 33 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 Тези са пътуванията на Израилевите синове които излязоха из Египетската земя с пълковете си под Моисеева и Ааронова ръка.
2 И написа Моисей изходите им според пътуванията им, с повеление Господне; и пътуванията им са тези според изходите им.
3 И дигнаха се от Рамесий в първия месец, в петнадесетия ден на първия месец: на утринта на пасхата излязоха Израилевите синове с висока ръка пред очите на всичките Египтяни,
4 когато Египтяните погребваха онези които Господ порази помежду им, всичките първородни, и над боговете им направи Господ съд.
5 И като се дигнаха Израилевите синове от Рамесий разположиха стан в Сокхот.
6 И като се дигнаха от Сокхот разположиха стан в Етам, който е в края на пустинята.
7 И катосе дигнаха от Етам върнаха се към Пиаирот, който е срещу Веелсефон, и разположиха стан срещу Мигдол.
8 А когато се дигнаха от Пиаирот преминаха през морето в пустинята та пътуваха три дни път през пустинята Етам, и разположиха стан в Мера.
9 И дигнаха се от Мера и дойдоха в Елим; и имаше в Елим дванадесет водни източници и седемдесет финикови дървета, и там разположиха стан.
10 И като се дигнаха от Елим разположиха стан при червено Море.
11 И като се дигнаха от червено Море разположиха стан в пустинята Син.
12 И като се дигнаха от пустинята Син разположиха стан в Дофка.
13 И като се дигнаха от Дофка разположиха стан в Елус.
14 И като се дигнаха от Елус разположиха стан в Рафидин, дето нямаше вода да пият людете.
15 И катосе дигнаха от Рафидин разположиха стан в Синайската пустиня.
16 И като се дигнаха от Синайската пустиня разположиха стан в Киврот-атаава.
17 И като се дигнаха от Киврот-аттаава разположиха стан в Асирот.
18 И като се дигнаха от Асирот разположиха стан в Ритма.
19 И като се дигнаха от Ритма разположиха стан в Римон-фарес.
20 И като се дигнаха от Римон-фарес разположиха стан в Ливна.
21 И като се дигнаха от Ливна разположиха стан в Риса.
22 И като се дигнаха от Риса разположиха стан в Кеелата.
23 И като се дигнаха от Кеелата разположиха стан в гората Сафер.
24 И като се дигнаха от гората Сафер разположиха стан в Харада.
25 И като се дигнаха от Харада разположиха стан в Макилот.
26 И като се дигнаха от Макилот разположиха стан в Тахат.
27 И като се дигнаха от Тахат разположиха стан в Тара.
28 И като се дигнаха от Тара разположиха стан в Митка.
29 И като се дигнаха от Митка разположиха стан в Асемона.
30 И като се дигнаха от Асемона разположиха стан в Мосирот.
31 И като се дигнаха от Мосирот разположиха стан в Венеякан.
32 И като се дигнаха от Венеякан разположиха стан в Хоргадгад.
33 И като се дигнаха от Хоргадгад разположиха стан в Иотвата.
34 И като се дигнаха от Иотвата разположиха стан в Еврона.
35 И като се дигнаха от Еврона разположиха стан в Есион-гавер.
36 И като се дигнаха от Есион-гавер разположиха стан в пустинята Цин, която е Кадис.
37 И като се дигнаха от Кадис разположиха стан в гората Ор, при края на земята Едом.
38 И възлезе Аарон свещеникът с повеление Господне на гората Ор, и умря там, в четиридесетата година от изхода на Израилевите синове из Египетската земя, в петия месец, в първия ден на месеца.
39 И Аарон беше на сто и двадесет и три години когато умря на гората Ор.
40 И чу Хананей Арадский цар, който живееше на юг в Ханаанската земя, за идването на Израилевите синове.
41 И като се дигнаха от гората Ор разположиха стан в Салмона.
42 И като се дигнахаот Салмона разположиха стан в Финон.
43 И като се дигнаха от Финон разположиха стан в Овот.
44 И като седигнаха от Овот разположиха стан в Ие-аварим, в пределите на Моав.
45 И като се дигнаха от Иим разположиха стан в Девон-гад.
46 И като се дигнаха от Девон-гад разположиха стан в Алмон-дивлатаим.
47 И като се дигнаха от Алмон-дивлатаим разположиха стан на горите Аварим, срещу Нево.
48 И като се дигнаха от горите Аварим разположихаха стан на Моавовите полета, при Иордан, срещу Иерихон.
49 И разположиха стан при Иордан, от Ветие-симот до Авел-ситтим, на Моавовите полета.
50 И говори Моисею на Моавовите полета, при Иордан, срещу Иерихон, и рече:
51 Говори на Израилевите синове и кажи им: Като преминете Иордан към земята Ханаан,
52 да изгоните от лицето ваше всичките жители на земята, и да изтребите всичките им изображения, и да изтребите всичките им леяни истукани, и съборите всичките им требища.
53 И да завладеете земята и да се населите в нея; защото вам дадох тази земя за наследие.
54 И да разделите земята с жребие между родовете си за наследие: на по-мнозината да дадете по-много наследие, а на по-малцината да дадете по-малко наследие. Всякому наследието да бъде в страната дето падне жребието му: по отеческите си племена да наследите.
55 Ако ли не изгоните жителите на земята о твашето лице, то които оставите от тях ще бъдат тръне в очите ви и бодли в ребрата ви, и ще ви утесняват на мястото в което живеете.
56 И още, което мислех да сторя тям, ще го сторя вам.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36