Търсене в Библията онлайн
 
Числа 34 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 Господ говори още на Моисея, казвайки:
2 Заповядай на израилтяните като им кажеш: Когато влезете в Ханаанската земя, (земята, която ще ви се падне в наследство, Ханаанската земя според границите й),
3 тогава южните ви земи да бъдат от пустинята Цин покрай Едом: и южната ви граница да бъде от края на Соленото море на изток.
4 Южната ви граница да завива към нагорнището на Акравим и да отива до Цин и да продължава от южната страна до Кадис-варни, да излиза на Асар-адар и да отива до Асмон.
5 И границата да завива от Асмон до египетския поток и да стигне до морето.
6 А за западна граница да имате Голямото море; това да ви бъде западната граница.
7 Северните ви граници да бъдат тия: от Голямото море да прокарате границата до планината Ор;
8 от планината Ор да прокарате границата до прохода на Емат; и границата да продължава до Седад.
9 И границата да продължава до Зифрон и да излиза на Асаренан. Това да ви бъде северната граница.
10 А източната си граница да прокарате от Асаренан до Шефам.
11 И границата да слиза от Шефам до Ривла на изток от Аин; и границата да слиза и да досяга брега на езерото Хинерот на изток.
12 И границата да слиза до Иордан и да излиза на Соленото море. Това ще бъде земята ви според окръжаващите я граници.
13 Моисей, прочее, заповяда на израилтяните като каза: Това е земята, която ще наследите чрез жребие, която Господ заповяда да се даде на деветте и половина племена.
14 Защото племето на рувимците, според бащините си домове, и племето на гадците, според бащините си домове, взеха наследството си, както и половината от Манасиевото племе взе.
15 Тия две и половина племена взеха наследството си оттатък Иордан, срещу Ерихон, на изток.
16 И Господ говори на Моисея казвайки:
17 Ето имената на мъжете, които ще ви разделят земята в наследство: свещеникът Елеазар и Исус Навиевият син.
18 Също и от всяко племе да вземете по един първенец, за да разделят земята в наследство.
19 А ето имената на тия мъже: от Юдовото племе: Халев Ефониевият син;
20 от племето на симеонците: Самуил Амиудовият син;
21 от Вениаминовото племе: Елидад Хислоновият син;
22 от племето на данците: първенец Вукий Иоглиевият син;
23 от Иосифовите потомци, от племето на манасийците: първенец Аниил Ефодовият син;
24 а от племето на ефремците: първенец Камуил Сафтановият син;
25 от племето на завулонците: първенец Елисафан Фарнаховият син;
26 от племето на исахарците: първенец Фалтиил Азановият син;
27 от племето на асирците: първенец Ахиуд Шеломиевият син;
28 и от племето на нефталимците: първенец Федаил Амиудовият син.
29 Тия са, на които Господ заповяда да разделят наследството на израилтяните в Ханаанската земя.
Превод от 1940 г
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36