Търсене в Библията онлайн
 
Числа 34 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 И говори Господ Моисею и рече:
2 Заповядай на Израилевите синове и кажи ми: Когато влезете в земята Ханаан, (тя е земята която ще ви се падне наследие, земята Ханаан с пределите си,)
3 тогаз южната ви страна ще бъде от пустинята Цин до страните на Едом; и южните ви предели ще бъдат от края на Солено Море към изток.
4 И южният ви предел ще се завръща към въсхода Акравим и ще минува до Цин; и ще се продължава от южната страна до Кадис-варни, и ще излазя до Асад-адмар, и ще минува до Асмон.
5 И ще се завръща пределът от Асмон до Египетския поток, и ще стига до морето.
6 А западен предел ще имате голямото море: то ще ви бъде западен предел.
7 И северните предели ще ви бъдат тези: от голямото море да положите предел гората Ор:
8 от гората Ор да положите предел до Емат; и ще се продължава пределът до Седад.
9 И ще се продължава пределът до Зифрон и ще излазя до Асаренан: този ще ви бъде северен предел.
10 И да положите източните си предели от Асаренан до Шефам.
11 И ще слазя пределът от Шефам до Ривла към изток на Аин; и ще слазя пределът, и ще досяга до брегът на морето Хинерот към изток.
12 И ще слазя пределът към Иордан, и ще излазя в Солено Море. Тая ще бъде земята ви според пределите си наоколо.
13 И заповяда Моисей на Израилевите синове и рече: Тая е земята която ще наследите с жребие, която Господ заповядада се даде на деветте и пол племена.
14 Защото племето на Рувимовите синове по отеческия си дом, и племето на Гадовите синове по отеческия си дом, взе наследието си; и половината на Манасиевото племе взе наследието си.
15 Двете и пол племена взеха наследието си отсам Иордан, срещу Иерихон, към изток.
16 И говори Господ Моисею и рече:
17 Тези са имената на мъжете които ще ви дадат земята за наследие: Елеазар свещеникът, и Исус Навиевий син.
18 И да вземете по един княз от всяко племе за да разделят земята за наследие.
19 И имената на мъжете са тия: от племето Юдино, Халев Иефониевий син;
20 и от племето на Симеоновите синове, Самуил Амиудовий син:
21 от Вениаминовото племе, Елидад Хислоновий син:
22 от племето на Дановите синове, княз Вукий Иоглиевий син:
23 от Иосифовите синове, от племето на Манасиевите синове, княз Аниил Ефодовий син;
24 и от племето на Ефремовите синове, княз Камуил Сафтановий син;
25 и от племето на Завулоновите синове, княз Елисафан Фарнаховий син;
26 и от племетона Исахаровите синове, княз Фалтиил Азановий син;
27 и от племето на Асировите синове, княз Ахиуд Шеломиевий син;
28 и от племето на Нефталимовите синове, княз Федаил Амиудовий син.
29 Тия са на които заповяда Господ да дадат наследие на Израилевите синове в земята Ханаан.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36