Търсене в Библията онлайн
 
Числа 36 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 И пристъпиха началниците на отците от родовете на синовете на Галаада сина на Махира, Манасиевия син, от родовете на Иосифовите синове, та говориха пред Моисея и пред князовете, началниците на отците на Израилевите синове,
2 и рекоха: Господ заповяда на господаря ни да даде земята за наследие на Израилевите синове по жребие; и господарът ни взе заповед от Господа да даде наследието на брата ни Салпаада на неговите дъщери.
3 И ако се оженят за някого от синовете на другите племена на Израилевите синове, тогаз наследието им ще се отнеме от наследието на нашите отци, и ще се притури в наследието на онова племе което ще ги вземе за жени: така ще се отнеме от жребието на нашето наследие.
4 И когато дойде юбилеят на Израилевите синове, тогаз наследието им ще се приложи на наследието на онова племе което ще ги вземе; и наследието им ще се отнеме от наследието на отеческото ни племе.
5 И заповяда Моисей на Израилевите синове по словото Господне и рече: Племето на Иосифовите синове говори право.
6 Това е което заповяда Господ за Салпаадовите дъщери и рече: Нека се оженят за когото им е драго, само да се оженят за мъже от рода на отеческото си племе,
7 и да не прехожда наследието на Израилевите синове от племе на племе; защото всеки от Израилевите синове ще бъде прилепен за наследието на племето на отците си.
8 И всяка дъщеря която има наследие в някое племе на Израилевите синове да бъде жена на едного от рода на отеческото си племе, за да наследват Израилевите синове всеки наследието на отците си.
9 И да не прехожда наследието от племе в друго племе, но всеки от племената на Израилевите синове да бъде прилепен за наследието си.
10 Както заповяда Господ Моисею, така направиха Салпаадовите дъщери;
11 защото Маала, Терса, и Егла, и Мелха, и Нуа, Салпаадовите дъщери, се ожениха за синовете на стриките си:
12 ожениха с еза мъже от родовете на синовете на Манасия сина Иосифова; и наследието им остана в племето на отеческия им род.
13 Това са повеленията и съдовете които заповяда Господ на Израилевите синове чрез Моисеева ръка на Моавовитеполета, при Иордан, срещу Иерихон.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36