Търсене в Библията онлайн
 
Числа 4 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 И говори Господ Моисею и Аарону и рече:
2 Изброй измежду Левиевите синове, синовете на Каата по родовете им, по отеческите им домове,
3 от тридесет години и нагоре до петдесет години, всички които влазят в четата за да вършат работа в скинията на събранието.
4 Това е слугуването на Каатовите синове в скинията в събранието за светая светих.
5 И когато се дига станът да прихождат Аарон и синовете му, и да снемат закривалната завеса, и да закрият с нея ковчега на свидетелството,
6 и да турят на него покров от язовечки кожи, и отгоре му да разпрострат ткане всичкото синьо, и да проврат върлините му.
7 И връх трапезата на предложението да разпрострат ткане синьо, и да турят на нея блюдата, и темянниците, и тасовете, и възливалниците за възлиянието; и всегдашните хлябове да бъдат на нея;
8 и да разпрострат на тях червено ткане, и него да покрият с покров от язовечки кожи, и да проврат върлините й
9 И да вземат синьо ткане и да покрият светилника на светенето, и светилата му, и щипците му, и подносниците му, и маслениците му които употребяват за служене около него.
10 И да турят него и всичките му съсъди в покров от язовечки кожи, и да го турят на пържината.
11 А на златния олтар да разпрострат синьо ткане, и него да покрият с покров от язовечки кожи, и да проврат върлините му.
12 И да вземат всичките служебни съсъди с които служат в светото място, и да ги вложат в синьо ткане, и да ги покрият с покров от язовечки кожи, и да ги турят на пържина.
13 И да очистят олтаря от пепела, и да разпрострат на него багрено ткане,
14 и да положат на него всичките му съсъди които употребяват за служене около него, - въглениците, вилиците, и лопатите, и легените, всичките съсъди на олтаря, - и да разпрострат на него покров от язовечки кожи, и да проврат върлините му.
15 И като свършат Аарон и синовете му да покриват светите вещи и всичките свети съсъди когато трябва да се дигне станът, тогаз да пристъпят Каатовите синове, за да ги носят; но да се не прикоснат до светите, за да не умрат. Тези неща от скинията на събранието ще носят Каатовите синове.
16 И Елеазар синът на Аарона свещеника да има настоятелството върху маслото на светенето, и благовонния темян, и всегдашното хлебно приношение, и маслото на помазването, - настоятелството на всичката скиния и на всичките неща които са в нея, на светилището, и на съсъдите му.
17 И говори Господ Моисею и Аарону и рече:
18 Да не изтребите от Левитите племето на родовете на Каатовците.
19 Но за да бъдат живи, и да не умрат, когато прихождат при светая светих, направете им така: Аарон и синовете му да влизат и да ги поставят всякого на службата му и на товара му,
20 но те да не влизат да видят когато се обвиват светите, за да не умрат.
21 И говори Господ Моисею и рече:
22 Изброй още и Гирсоновите синове по отеческите им домове, по родовете им:
23 от тридесет години и нагоре до петдесет години да ги изброиш, всичките които влизат в четата да слугуват в скинията на събранието.
24 Това е слугуването на родовете на Гирсоновците, да слугуват и да носят.
25 Ще носят опоните на скинията, и скинията на събранието, покрова й, и покрова от язовечки кожи който е отгоре й, и дверния закров на скинията на събранието.
26 и дворните привеси, и дверния закров на дворните врата които са около скинията и олтаря, и въжата им, и всичките съсъди на слугуването им, и което е потребно за тези неща: така те да слугуват.
27 По повелението на Аарона и на синовете му да бъдат всичките слугувания на синовете на Гирсоновците, в всичките им товари и в всичките им слугувания; и вий да им определявате всяко нещо което те са длъжни да носят.
28 Тая е службата на родовете на синовете на Гирсоновците в скинията на събранието; и стражата им да бъде под настоятелството на Итамара сина на Аарона свещеника.
29 Ще изброиш така и Мерариевите синове по родовете им, по отеческите им домове:
30 от тридесет години и нагоре до петдесет години да ги изброиш, всичките които влизат в четата за да слугуват в скинията на събранието.
31 И тези са нещата които са длъжни да носят през всичкото си слугуване в скинията на събранието: дъските на скинията, и вереите й, и стълповете й, и подложките й,
32 и дворните стълпове наоколо, и подложките им, и колете им, и въжата им, заедно с всичките им съсъди и всичко що им принадлежи; и да определите по име съсъдите които те са длъжни да носят.
33 Тая е службата на родовете на Мерариевите синове в всичкото им слугуване в скинията на събранието, под настоятелството на Итамара сина на Аарона свещеника.
34 И тъй, Моисей и Аарон и князовете на събранието изброиха синовете на Каатовците по родовете им и по отеческите им домове,
35 от тридесет години и нагоре до петдесет години, всичките които влазяха в четата за да слугуват в скинията на събранието;
36 и изброените от тях по родовете си бяха две тисящи и седемстотин и петдесет.
37 Тези са изброените от родовете на Каатовците, всичките които слугуваха в скинията на събранието, които изброиха Моисей и Аарон както заповяда Господ с Моисеева ръка.
38 И изброените от Гирсоновите синове по родовете си и по отеческите си домове,
39 от тридесет години и нагоре до петдесет години, всичките които влазяха в четата за да слугуват в скинията на събранието,
40 и изброените от тях по родовете си, по отеческите си домове, бяха две тисящи и шестстотин и тридесет.
41 Те са които се изброиха от родовете на Гирсоновите синове, всичките които слугуват в скинията на събранието, които изброиха Моисей и Аарон по повелението Господне.
42 И изброените от родовете на Мерариевите синове по родовете си по отеческите си домове,
43 от тридесет години и нагоре до петдесет години, всичките които влазяха в четата да слугуват в скинията на събранието,
44 и изброените от тях по родовете си бяха три тисящи и двесте.
45 Те са които се изброиха от родовете на Мерариевите синове, които изброиха Моисей и Аарон както заповяда Господ с Моисеева ръка.
46 Всичките които бидоха изброени от Левитите, които изброиха Моисей и Аарон и Израилевите князове, по родовете им и по отеческите им домове,
47 от тридесет години и нагоре до петдесет години, всичките които влазяха в скинията на събранието за да слугуват и да носят товари,
48 онези от тях които бидоха изброени бяха осем тисящи и петстотин и осемдесет.
49 Изброиха се като заповяда Господ с Моисеева ръка, всеки по службата си и по товара си. Така се изброиха от него както заповяда Господ Моисею.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36