Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Числа 4 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 И говори Господ Моисею и Аарону и рече:
2 Изброй измежду Левиевите синове, синовете на Каата по родовете им, по отеческите им домове,
3 от тридесет години и нагоре до петдесет години, всички които влазят в четата за да вършат работа в скинията на събранието.
4 Това е слугуването на Каатовите синове в скинията в събранието за светая светих.
5 И когато се дига станът да прихождат Аарон и синовете му, и да снемат закривалната завеса, и да закрият с нея ковчега на свидетелството,
6 и да турят на него покров от язовечки кожи, и отгоре му да разпрострат ткане всичкото синьо, и да проврат върлините му.
7 И връх трапезата на предложението да разпрострат ткане синьо, и да турят на нея блюдата, и темянниците, и тасовете, и възливалниците за възлиянието; и всегдашните хлябове да бъдат на нея;
8 и да разпрострат на тях червено ткане, и него да покрият с покров от язовечки кожи, и да проврат върлините й
9 И да вземат синьо ткане и да покрият светилника на светенето, и светилата му, и щипците му, и подносниците му, и маслениците му които употребяват за служене около него.
10 И да турят него и всичките му съсъди в покров от язовечки кожи, и да го турят на пържината.
11 А на златния олтар да разпрострат синьо ткане, и него да покрият с покров от язовечки кожи, и да проврат върлините му.
12 И да вземат всичките служебни съсъди с които служат в светото място, и да ги вложат в синьо ткане, и да ги покрият с покров от язовечки кожи, и да ги турят на пържина.
13 И да очистят олтаря от пепела, и да разпрострат на него багрено ткане,
14 и да положат на него всичките му съсъди които употребяват за служене около него, - въглениците, вилиците, и лопатите, и легените, всичките съсъди на олтаря, - и да разпрострат на него покров от язовечки кожи, и да проврат върлините му.
15 И като свършат Аарон и синовете му да покриват светите вещи и всичките свети съсъди когато трябва да се дигне станът, тогаз да пристъпят Каатовите синове, за да ги носят; но да се не прикоснат до светите, за да не умрат. Тези неща от скинията на събранието ще носят Каатовите синове.
16 И Елеазар синът на Аарона свещеника да има настоятелството върху маслото на светенето, и благовонния темян, и всегдашното хлебно приношение, и маслото на помазването, - настоятелството на всичката скиния и на всичките неща които са в нея, на светилището, и на съсъдите му.
17 И говори Господ Моисею и Аарону и рече:
18 Да не изтребите от Левитите племето на родовете на Каатовците.
19 Но за да бъдат живи, и да не умрат, когато прихождат при светая светих, направете им така: Аарон и синовете му да влизат и да ги поставят всякого на службата му и на товара му,
20 но те да не влизат да видят когато се обвиват светите, за да не умрат.
21 И говори Господ Моисею и рече:
22 Изброй още и Гирсоновите синове по отеческите им домове, по родовете им:
23 от тридесет години и нагоре до петдесет години да ги изброиш, всичките които влизат в четата да слугуват в скинията на събранието.
24 Това е слугуването на родовете на Гирсоновците, да слугуват и да носят.
25 Ще носят опоните на скинията, и скинията на събранието, покрова й, и покрова от язовечки кожи който е отгоре й, и дверния закров на скинията на събранието.
26 и дворните привеси, и дверния закров на дворните врата които са около скинията и олтаря, и въжата им, и всичките съсъди на слугуването им, и което е потребно за тези неща: така те да слугуват.
27 По повелението на Аарона и на синовете му да бъдат всичките слугувания на синовете на Гирсоновците, в всичките им товари и в всичките им слугувания; и вий да им определявате всяко нещо което те са длъжни да носят.
28 Тая е службата на родовете на синовете на Гирсоновците в скинията на събранието; и стражата им да бъде под настоятелството на Итамара сина на Аарона свещеника.
29 Ще изброиш така и Мерариевите синове по родовете им, по отеческите им домове:
30 от тридесет години и нагоре до петдесет години да ги изброиш, всичките които влизат в четата за да слугуват в скинията на събранието.
31 И тези са нещата които са длъжни да носят през всичкото си слугуване в скинията на събранието: дъските на скинията, и вереите й, и стълповете й, и подложките й,
32 и дворните стълпове наоколо, и подложките им, и колете им, и въжата им, заедно с всичките им съсъди и всичко що им принадлежи; и да определите по име съсъдите които те са длъжни да носят.
33 Тая е службата на родовете на Мерариевите синове в всичкото им слугуване в скинията на събранието, под настоятелството на Итамара сина на Аарона свещеника.
34 И тъй, Моисей и Аарон и князовете на събранието изброиха синовете на Каатовците по родовете им и по отеческите им домове,
35 от тридесет години и нагоре до петдесет години, всичките които влазяха в четата за да слугуват в скинията на събранието;
36 и изброените от тях по родовете си бяха две тисящи и седемстотин и петдесет.
37 Тези са изброените от родовете на Каатовците, всичките които слугуваха в скинията на събранието, които изброиха Моисей и Аарон както заповяда Господ с Моисеева ръка.
38 И изброените от Гирсоновите синове по родовете си и по отеческите си домове,
39 от тридесет години и нагоре до петдесет години, всичките които влазяха в четата за да слугуват в скинията на събранието,
40 и изброените от тях по родовете си, по отеческите си домове, бяха две тисящи и шестстотин и тридесет.
41 Те са които се изброиха от родовете на Гирсоновите синове, всичките които слугуват в скинията на събранието, които изброиха Моисей и Аарон по повелението Господне.
42 И изброените от родовете на Мерариевите синове по родовете си по отеческите си домове,
43 от тридесет години и нагоре до петдесет години, всичките които влазяха в четата да слугуват в скинията на събранието,
44 и изброените от тях по родовете си бяха три тисящи и двесте.
45 Те са които се изброиха от родовете на Мерариевите синове, които изброиха Моисей и Аарон както заповяда Господ с Моисеева ръка.
46 Всичките които бидоха изброени от Левитите, които изброиха Моисей и Аарон и Израилевите князове, по родовете им и по отеческите им домове,
47 от тридесет години и нагоре до петдесет години, всичките които влазяха в скинията на събранието за да слугуват и да носят товари,
48 онези от тях които бидоха изброени бяха осем тисящи и петстотин и осемдесет.
49 Изброиха се като заповяда Господ с Моисеева ръка, всеки по службата си и по товара си. Така се изброиха от него както заповяда Господ Моисею.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36