Търсене в Библията онлайн
 
Числа 5 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 И говори Господ Моисею и рече:
2 Заповядай на Израилевите синове да проводят вън из стана всекиго който е прокажен, и всекиго който има течение, и всякого който е нечист от мъртвец.
3 Както мъжки така и женски пол проводете ги: вън из стана ги проводете, за да не мърсят становете си всред които аз пребивая.
4 И направиха така Израилевите синове, и проводиха ги вън от стана: както рече Господ Моисею така направиха Израилевите синове.
5 И говори Господ Моисею и рече:
6 Кажи на Израилевите синове: Когато мъж или жена като человек направи какъв да е грях, и направи престъпление против Господа, и стане повинна тая душа,
7 тогаз да изповяда греха си който е направил, и да повърне онова за което е повинен, и да притури на него една пета част, и да го даде на оногоз комуто е повинен.
8 Ако ли онзи человек няма сродник за да повърне нему онова за което е повинен, отдаемото за повинността нека е Господу, свещенику, наедно с овена на умилостивението с който ще направи умилостивение за него.
9 И всяко приношение от всичките освещени неща на Израилевите синове което доносят на свещеника да бъде негово.
10 Негови да бъдат и посвещените неща от всекого человека: все що дава някой на свещеника негово да бъде.
11 И говори Господ Моисею и рече:
12 Говори на Израилевите синове и кажи им: Ако жената на някого человека прегреши и направи престъпление против него,
13 и лежи с нея някой и излее семе, и то се укрие от очите на мъжа й, и тя се оскверни тайно, и няма свидетел за нея, и не се хване,
14 и дойде на него дух на ревнование и поревнува към жена си, и тя е осквернена, или му дойде духът на ревнованието и поревнува към жена си, и тя не е осквернена;
15 тогаз онзи человек да доведе жена си при свещеника, и да принесе приноса й за нея, десетата част на една ефа ечимено брашно; но с елей да го не полее, нито да тури върх него ливан, защото е приношение на ревнование, приношение за помен което напомня за беззаконие.
16 И свещеникът да я приведе и да я постави пред Господа.
17 После да вземе свещеникът света вода в пръстен съсъд; и да вземе свещеникът от пръстта която е по земята на скинията и да тури у водата.
18 И да постави свещеникът жената пред Господа, и да открие главата на жената, и да тури в ръцете й приношението за помена, приношението на ревнованието; а в ръката на свещеника да бъде горчивата вода, проклинателната.
19 И да я закълне свещеникът, и да рече на жената: Ако не се е приближил никой при тебе, и ти не си се осквернила и прегрешила против мъжа си, бъди неповредена от тази горчива проклинателна вода;
20 ако ли си прегрешила против мъжа си и си се осквернила, и ако е лежал с тебе някой освен мъж ти,
21 (тогаз свещеникът да закълне жената с клетва на проклятия, и да рече свещеникът на жената:) Господ да те тури проклетия и клетва в народа ти, и да направи Господ да изсъхне бедрото ти и да се надуе коремът ти;
22 и да влезе тая проклинателна вода у вътрешностите ти, и да надуе корема ти, и да изсуши бедрото ти. И нека рече жената: Амин, амин.
23 После да напише свещеникът тези клетви на книга, и да ги заличи с горчивата вода;
24 и да даде на жената да изпие горчивата проклинателната вода; и да влезе в нея проклинателната вода горчива.
25 И да вземе свещеникът от ръката на жената приношението на ревнованието, и да подвижи това приношение пред Господа, и да го принесе на олтаря;
26 ида вземе свещеникът в шепата си част от приношението за помен, и да го изгори на олтаря, и след това да даде на жената да изпие водата.
27 И когато я напои с водата, тогаз, ако е тя осквернена и е направила престъпление против мъжа си, проклинателната вода ще влезе горчива в нея, и ще надуе корема й, и бедрото й ще изсъхне, и тая жена ще бъде за проклетия в народа си.
28 Ако ли жената не е осквернена, и е чиста, тогаз ще остане неповредена, и ще зачнува.
29 Този е законът на ревнованието когато някоя жена прегреши на мъжа си и се оскверни,
30 или когато дойде дух на ревнование върху някого мъж и поревнува към жена си. Тогаз нека постави жената пред Господа, и свещеникът да направи на нея според всичкия тоз закон.
31 Тогаз мъжът ще бъде чист от беззаконието, а жената ще понесе беззаконието си.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36