Търсене в Библията онлайн
 
Числа 6 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 И говори Господ Моисею и рече:
2 Говори на Израилевите синове и кажи им: Когато мъж или жена даде обричане на назирейство за да посвети себе си Господу,
3 тогаз е длъжен той да се въздържа от вино и от сикера, и да не пие оцет от вино или оцет от сикера, и никое питие направено от грозде да не пие, и да не яде ни прясно ни сухо грозде.
4 През всичките дни на назирейството си да не яде нищо което става от лозе, от зърното до кожата.
5 През всичките дни на назирейското си обричане да не тури бръснач на главата си, додето се изпълнят дните които е той обрекъл Господу: свет ще бъде, и ще остави да растат космите на главата му.
6 През всичките дни в обричането на назирейството си Господу да не пристъпи при мъртвец
7 Да се не оскверни поради баща си или майка си, брата си или сестра си, когато умрат; понеже назирейското обричане Богу своему е на главата му.
8 През всичките дни на назирейството си е свет Господу.
9 И ако някой умре напрасно при него, и главата на назирейството му се омърси, тогаз в деня на очищението си той да обръсне главата си: в седмия ден да я обръсне.
10 И в осмия ден да донесе две гъргорици или две гълъбчета при свещеника, при дверите на скинията на събранието;
11 и свещеникът да принесе едната в приношение за грях, а другата за всесъжение; и да направи умилостивение за него защото е съгрешил поради мъртвеца, и да освети главата му в онзи ден
12 И след това да посвети Господу дните на назирейството си, и да донесе едногодишно агне в приношение за престъпление; а предните дни няма да се броят, защото се е омърсило назирейството му.
13 И този е законът на назиреина когато се изпълнят дните на назирейството му: да се приведе при дверите на скинията на събранието;
14 и той да принесе приноса си Господу, едно мъжко агне еднолетно без порок за всесъжение, и едно женско агне еднолетно без порок в приношение за грях, и един овен без порок за примирително приношение,
15 и кош с безквасни пити от чисто брашно месени с елей, и безквасни кори помазани с елей, и хлебното им приношение и възлиянията им.
16 И свещеникът да ги принесе пред Господа, и да направи приношението му за грях и всесъжението му.
17 И да принесе овена за примирителна жъртва Господу, с коша на безквасните хлябове: да принесе още свещеникът хлебното му приношение и възлиянието му.
18 И назиреинът да обръсне главата на назирейството си при дверите на скинията на събранието, и да вземе космите на посвещената си глава, и да ги тури на огъня който е под примирителната жъртва.
19 И свещеникът да вземе сварената плешка на овена, и една пита безквасна от коша, и една кора безквасна, и да ги тури в ръцете на назиреина след това като обръсне космите на назирейството си:
20 и да ги подвижи свещеникът за движимо приношение пред Господа: това е свето на свещеника, наедно с гръдите на движимото приношение, и наедно с бедрото на възвишаемото приношение; и после назиреинът може да пие вино.
21 Този е законът за назиреина който е направил обричане за приноса си Господу заради назирейството си, освен онова което му дава ръка: съгласно с обричането което се е обрекъл така да направи според закона на назирейството си.
22 И говори Господ Моисею и рече:
23 Говори на Аарона и на синовете му и кажи: Така да благославяте Израилевите синове и да им говорите:
24 Господ да те благослови и да те упази!
25 Господ да просвети лицето си над тебе и да те помилва!
26 Господ да възвиси лицето си над тебе и да ти даде мир!
27 Така да възложат името ми върху Израилевите синове; и аз ще ги благословя.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36