Търсене в Библията онлайн
 
Числа 7 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 И когато Моисей свърши поставянето на скинията и помаза и освети я с всичките й принадлежности, и олтара с всичките му прибори, и ги помаза и ги освети,
2 тогава Израилевите първенци, началниците на бащините им домове, които бяха първенци на племената и поставени главни надзиратели при преброяването, донесоха принос;
3 и представиха приносите си пред Господа, шест покрити коли и дванадесет вола, по една кола от двама първенци, и по един вол от всекиго, и представиха ги пред скинията.
4 Тогава Господ говори на Моисея, казвайки:
5 Приеми тия неща от тях, и нека служат за вършенето работата на шатъра за срещане; и дай ги на левитите, на всекиго според работата му.
6 И тъй, Моисей взе колите и воловете и ги даде на левитите;
7 двете коли и четирите вола даде на гирсонците, според работата им;
8 и четирите коли и осемте вола даде на мерарийските синове, според работата им, под надзора на Итамара, син на свещеника Аарона.
9 А на каатците не даде; защото тяхната работа в светилището беше да носят на рамена.
10 И в деня, когато олтарът биде помазан, първенците принесоха за освещаването му; и първенците принесоха приносите си пред олтара.
11 И Господ рече на Моисея: Нека принасят приносите си за освещаването на олтара по един първенец на ден.
12 И тоя, който принесе приноса си на първия ден, беше Наасон, Аминадавовият син, от Юдовото племе;
13 и приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло, за хлебния принос;
14 един златен темянник от десет сикли, пълен с темян;
15 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне;
16 един козел в принос за грях;
17 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Наасона, Аминадавовият син.
18 На втория ден принесе Натанаил, Суаровият син, първенецът на Исахаровото племе;
19 и за приноса си принесе едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло за хлебен принос;
20 един златен темянник от десет сикли, пълен с темян;
21 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне;
22 един козел в принос за грях;
23 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Натанаила, Суаровият син.
24 На третия ден принесе първенецът на завулонците, Елиав, Хелоновият син.
25 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло за хлебен принос;
26 един златен темянник от десет сикли, пълен с темян;
27 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне;
28 един козел в принос за грях;
29 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Елиава, Хелоновият син.
30 На четвъртия ден принесе Елисур, Седиуровият син, първенецът на рувимците.
31 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло за хлебен принос;
32 един златен темянник от десет сикли, пълен с темян;
33 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне;
34 един козел в принос за грях;
35 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Елисура, Седиуровият син.
36 На петия ден принесе първенецът на симеонците, Селумиил, Сурисадаевият син.
37 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено; с дървено масло, за хлебен принос
38 един златен темянник от десет сикли, пълен с темян;
39 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне;
40 един козел в принос за грях;
41 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Селумиила, Сурисадаевият син.
42 На шестия ден принесе първенецът на гадците, Елиасаф, Деуиловият син.
43 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло, за хлебен принос;
44 един златен темянник от десет сикли, пълен с темян;
45 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне;
46 един козел в принос за грях;
47 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Елиасафа, Деуиловият син.
48 На седмия ден принесе първенецът на ефремците, Елисама, Амиудовият син.
49 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло, за хлебен принос;
50 един златен темянник от десет сикли, пълен с темян;
51 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне;
52 един козел в принос за грях;
53 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Елисама, Амиудовият син.
54 На осмия ден принесе първенецът на манасийците, Гамалиил, Федасуровият син.
55 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло, за хлебен принос;
56 един златен темянник от десет сикли, пълен с темян;
57 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне;
58 един козел в принос за грях;
59 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Гамалиила, Федасуровият син.
60 На деветия ден принесе първенецът на вениаминците, Авидан, Гедеониевият син.
61 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло за хлебен принос;
62 един златен темянник от десет сикли, пълен с темян;
63 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне;
64 един козел в принос за грях;
65 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Авидана, Гедеониевият син.
66 На десетия ден принесе първенецът на данците, Ахиезер, Амисадаевият син.
67 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло, за хлебен принос;
68 един златен темянник от десет сикли, пълен с темян;
69 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне;
70 един козел в принос за грях;
71 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Ахиезера, Амисадаевият син.
72 На единадесетия ден принесе първенецът на асирците, Фагеил, Охрановият син.
73 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло, за хлебен принос;
74 един златен темянник от десет сикли, пълен с темян;
75 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне;
76 един козел в принос за грях;
77 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Фагеила, Охрановият син.
78 На дванадесетия ден принесе първенецът на нефталимците, Ахирей, Енановият син.
79 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло, за хлебен принос;
80 един златен темянник от десет сикли, пълен с темян;
81 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне;
82 един козел в принос за грях;
83 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Ахирея, Енановият син.
84 Тия бяха приносите от Израилевите първенци за освещаването на олтара в деня, когато биде помазан: дванадесет сребърни блюда, дванадесет сребърни легена и дванадесет златни темянника;
85 всяко сребърно блюдо беше от сто и тридесет сикли, и всеки леген седемдесет сикли; всичкото сребро на съдовете беше две хиляди и четиристотин сикли, според сикъла на светилището;
86 дванадесет златни темянника пълни с темян; (всеки темянник беше от десет сикли, според сикъла на светилището; всичкото злато на темянниците беше сто и двадесет сикли);
87 всичкият добитък за всеизгаряне беше дванадесет юнеца, дванадесет овена, дванадесет едногодишни агнета, заедно с хлебния им принос, и дванадесет козела в принос за грях;
88 и всичкият добитък за примирителна жертва беше двадесет и четири юнеца, шестдесет овена, шестдесет козела и шестдесет едногодишни агнета. Така стана освещаването на олтара, след като биде помазан.
89 И когато влезе Моисей в шатъра за срещане, за да говори с Бога, тогава чу гласа; който му говореше отгоре на умилостивилището, което беше върху ковчега за плочите на свидетелството между двата херувима; и говореше му.
Превод от 1940 г
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36