Търсене в Библията онлайн
 
Числа 7 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 И когато свърши Моисей поставянето на скинията, и помаза и освети нея и всичките й съсъди, и олтаря и всичките му съсъди, и помаза ги, и освети ги,
2 тогаз Израилевите князове, началниците на отеческите им домове, които бяха князове на племената и поставени главни надзиратели в изчислението, принесоха приношение,
3 и представиха приносите си пред Господа, шест покрити кола и дванадесет вола, по едни кола от двама князове, и по един вол от всекиго, и представиха ги пред скинията.
4 И говори Господ Моисею и рече:
5 Вземи тези неща от тях, и нека бъдат за да се върши работата на скинията на събранието; и да ги дадеш на Левитите, на всекиго според работата му.
6 И взе Моисей колата и воловете, и даде ги на Левитите.
7 Двете кола и четирите вола даде на Гирсоновите синове според работата им.
8 И четирите кола и осемте вола даде на Мерариевите синове според работата им, под ръката на Итамара, сина на свещеника Аарона.
9 А на Каатовите синове не даде; защото тяхната работа в светилището бе да носят на рамена.
10 И принесоха князовете за освещението на олтаря в който ден се помаза, и принесоха князовете приносите си пред олтаря.
11 И рече Господ Моисею: По един княз на ден нека приносят приносите си за освещението на олтаря.
12 И този който приносяше приноса си в първия ден беше Наасон Аминадавовий син, от Юдиното племе;
13 и приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли: един сребърен леген от седемдесет сикли според сикъла на светилището: и двете пълни с чисто брашно смесено с елей за хлебното приношение:
14 един темянник златен от десет сикли, пълен с темян:
15 един юнец от говедата, един овен, едно агне еднолетно, за всесъжение:
16 един ярец от козите в приношение за грях;
17 и за примирителна жъртва два вола, пет овна, пет ярца, пет еднолетни агнета. Това беше приносът на Наасона Аминадавовия син.
18 В втория ден принесе Натанаил Суаровий син, князът на Исахаровото племе;
19 и принесе приноса си едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли: един сребърен леген от седемдесет сикли според сикъла на светилището: и двете пълни с чисто брашно смесено с елей за хлебно приношение:
20 един темянник златен от десет сикли, пълен с темян:
21 един юнец от говедата, един овен, едно агне еднолетно, за всесъжение:
22 един ярец от козите в приношение за грях;
23 и за примирителна жъртва два вола, пет овна, пет ярца, пет еднолетни агнета. Това беше принос на Натанаила Суаровия син.
24 В третия ден принесе князът на Завулоновите синове, Елиав Хелоновий син,
25 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли: един сребърен леген от седемдесет сикли според сикъла на светилището: и двете пълни с чисто брашно смесено с елей за хлебно приношение:
26 един темянник златен от десет сикли, пълен с темян:
27 един юнец от говедата, един овен, едно агне еднолетно, за всесъжение:
28 един ярец от козите в приношение за грях;
29 и за примирителна жъртва два вола, пет овна, пет ярца, пет еднолетни агнета. Това беше приносът на Елиава Хелоновия син.
30 В четвъртия ден принесе Елисур Седиуровий син, князът на Рувимовите синове.
31 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли: един сребърен леген от седемдесет сикли според сикъла на светилището: и двете пълни с чисто брашно смесено с елей за хлебно приношение:
32 един златен темянник от десет сикли, пълен с темян:
33 един юнец от говедата, един овен, едно агне еднолетно, за всесъжение:
34 един ярец от козите в приношение за грях;
35 и за примирителна жъртва два вола, пет овна, пет ярца, пет еднолетни агнета. Това беше приносът на Елисура Седиуровия син.
36 В петия ден принесе князът на Симеоновите синове, Селумиил Сурисадаевий син.
37 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли: един сребърен леген от седемдесет сикли според сикъла на светилището: и двете пълни с чисто брашно смесено с елей за хлебно приношение:
38 един темянник златен от десет сикли, пълен с темян:
39 един юнец от говедата, един овен, едно агне еднолетно, за всесъжение:
40 един ярец от козите в приношение за грях;
41 и за примирителна жъртва два вола, пет овна, пет ярца, пет еднолетни агнета. Това беше приносът на Селумиила Сурисадаевия син.
42 В шестия ден принесе князът на Гадовите синове, Елиасаф Деуиловий син.
43 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли: един сребърен леген от седемдесет сикли според сикъла на светилището: и двете пълни с чисто брашно смесено с елей за хлебно приношение:
44 един златен темянник от десет сикли, пълен с темян:
45 един юнец от говедата, един овен, едно агне еднолетно, за всесъжение:
46 един ярец от козите в приношение за грях;
47 и за примирителна жъртва два вола, пет овна, пет ярца, пет агнета еднолетни. Това беше приносът на Елиасафа Деуиловия син.
48 В седмия ден принесе князът наЕфремовите синове, Елисама Амиудовий син.
49 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли: един сребърен леген от седемдесет сикли според сикъла на светилището: и двете пълни с чисто брашно смесено с елей за хлебно приношение:
50 един златен темянник от десет сикли, пълен с темян:
51 един юнец от говедата, един овен, едно агне еднолетно, за всесъжение:
52 един ярец от козите в приношение за грях;
53 и за примирителна жъртва два вола, пет овна, пет ярца, пет еднолетни агнета. Това беше приносът на Елисама Амиудовия син.
54 В осмия ден принесе князът на Манасиевите синове, Гамалиил Федасуровий син.
55 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли: един сребърен леген от седемдесет сикли според сикъла на светилището: и двете пълни с чисто брашно смесено с елей за хлебно приношение:
56 един златен темянник от десет сикли, пълен с темян:
57 един юнец от говедата, един овен, едно агне еднолетно, за всесъжение:
58 един ярец от козите в приношение за грях;
59 и за примирителнажъртва два вола, пет овна, пет ярца, пет еднолетни агнета. Това беше приносът на Гамалиила Федасуровия син.
60 В деветия ден принесе князът на Вениаминовите синове, Авидан Гедеониевий син.
61 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли: един сребърен леген от седемдесет сикли според сикъла на светилището: и двете пълни с чисто брашно смесено с елей за хлебно приношение:
62 един темянник златен от десет сикли, пълен с темян:
63 един юнец от говедата, един овен, едно агне еднолетно, за всесъжение:
64 един ярец от козите в приношение за грях;
65 и за примирителна жъртва два вола, пет овна, пет ярца, пет еднолетни агнета. Това беше приносът на Авидана Гедеониевия син.
66 В десетия ден принесе князът на Дановите синове, Ахиезер Амисадаевий син.
67 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли: един сребърен леген от седемдесет сикли според сикъла на светилището: и двете пълни с чисто брашно смесено с елей за хлебно приношение:
68 един златен темянник от десет сикли, пълен с темян:
69 един юнец от говедата, един овен, едно агне еднолетно, за всесъжение:
70 един ярец от козите в приношение за грях;
71 и за примирителна жъртва два вола, пет овна, пет ярца, пет еднолетни агнета. Това беше приносът на Ахиезера, Амисадаевия син.
72 В единадесетия ден принесе князът на Асировите синове, Фагеил Охрановий син.
73 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли: един сребърен леген от седемдесет сикли според сикъла на светилището: и двете пълни с чисто брашно смесено с елей за хлебно приношение:
74 един златен темянник от десет сикли, пълен с темян:
75 един юнец от говедата, един овен, едно агне еднолетно, за всесъжение:
76 един ярец от козите в приношение за грях;
77 и за примирителна жъртва два вола, пет овна, пет ярца, пет еднолетни агнета. Това беше приносът на Фагеила Охрановия син.
78 В дванадесетия ден принесе князът на Нефталимовите синове, Ахирей Енановий син.
79 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли: един сребърен леген от седе мдесет сикли според сикъла на светилището: и двете пълни с чисто брашно смесено с елей за хлебно приношение:
80 един златен темянник от десет сикли, пълен стемян:
81 един юнец от говедата, един овен, едно агне еднолетно, за всесъжение:
82 един ярец от козите в приношение за грях;
83 и за примирителна жъртва два вола, пет овна, пет ярца, пет еднолетни агнета. Това беше приносът на Ахирея Енановия син.
84 Тези бяха приносите от Израилевите князове за освещението на олтаря в който ден се помаза: сребърни блюда дванадесет, сребърни легени дванадесет, златни темянници дванадесет.
85 От сто и тридесет сикли беше всяко сребърно блюдо, и седемдесет сикли всеки леген: всичкото сребро на съсъдите беше две тисящи и четиристотин сикли според сикъла на светилището:
86 златни темянници дванадесет, пълни с темян, всеки темянник от десет сикли според сикъла на светилището: всичкото злато на темянниците беше сто и двадесет сикли.
87 Всичките говеда за всесъжение бяха дванадесет юнци, още дванадесет овна, дванадесет еднолетни агнета, заедно с хлебните им приношения, и дванадесет ярци от козите в приношение за грях.
88 И всичките говеда за примирителна жъртва бяха двадесет и четири юнца, шестдесет овна, шестдесет ярца, шестдесет еднолетни агнета. Така стана освещението на олтаря след помазването му.
89 И когато влезе Моисей в скинията на събранието за да говори с Бога, тогаз чу гласа който ме говореше отгоре на очистилището което беше над ковчега на свидетелството помежду двата херувима; и говореше му.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36