Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Числа 8 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 И говори Господ Моисею и рече:
2 Говори Аарону и кажи му: Когато запалиш светилата, седемте светила да светят към лицето на светилника.
3 И Аарон направи така: запали към лицето на светилника светилата му, както заповяда Господ Моисею.
4 И направата на светилника беше тая: кован от злато, от стеблото си до цветята си беше той изкован: по вида който показа Господ Моисею така направи той светилникът.
5 И говори Господ Моисею и рече:
6 Вземи Левитите от между Израилевите синове, и да ги очистиш.
7 И така да им направиш за очищението им: поръси ги с чистителна вода, и нека обръснат всичкото си тяло, и да изперат дрехите си, и да се очистят.
8 После да вземат един юнец от говедата наедно с хлебното му приношение от чисто брашно смесено с елей; и друг юнец от говедата да вземеш в приношение за грях.
9 И да приведеш Левитите пред скинията на събранието, и да събереш всичкото събрание на Израилевите синове;
10 и да приведеш Левитите пред Господа, и да положат Израилевите синове ръцете си на Левитите;
11 и Аарон да принесе Левитите пред Господа приношение от Израилевите синове, за да вършат те службата Господня.
12 И Левитите да положат ръцете си на главите на юнците, и да принесеш единия в приношение за грях, и другия за всесъжение Господу, за да направиш умилостивение за Левитите.
13 И да поставиш Левитите пред Аарона и пред синовете му, и да ги принесеш приношение Господу.
14 Така да отделиш Левитите от между Израилевите синове; и Левитите ще бъдат мои.
15 И след това да влязат Левитите да слугуват в скинията на събранието: така да ги очистиш и да ги принесеш приношение.
16 Понеже те ми са нарочно дадени от между Израилевите синове: вместо всичките първородни от Израилевите синове, всички които отварят ложесната, взел съм ги за себе си.
17 Защото всичките първородни между Израилевите синове са мои, от человек до скот: в онзи ден когато поразих всичките първородни в Египетската земя осветих ги за себе си.
18 И взех Левитите вместо всичките първородни от Израилевите синове.
19 И нарочно дадох Левитите на Аарона и на синовете му отсред Израилевите синове за да вършат слугуването на Израилевите синове в скинията на събранието, и да правят умилостивение за Израилевите синове, за да не стане язва в Израилевите синове когато приближават синовете Израилеви при светилището.
20 И Моисей и Аарон и всичкото събрание от Израилевите синове направиха на Левитите по всичко както заповяда Господ Моисею за Левитите: така им направиха Израилевите синове.
21 И очистиха се Левитите, и изпраха дрехите си; и принесе ги Аарон приношение пред Господа, и Аарон направи за тях умилостивение за да ги очисти.
22 И после влязоха Левитите за да вършат службата си в скинията на събранието пред Аарона и пред синовете му: както заповяда Господ Моисею за Левитите така им направиха.
23 И говори Господ Моисею и рече:
24 Това е определеното за Левитите: от двадесет и пет години и нагоре да влизат в четата да вършат слугуването в скинията на събранието;
25 и от петдесет години да престанат да вършат слугуване, и да не слугуват вече,
26 но да помагат на братята си в скинията на събранието да пазят стражите, а слугуване да не правят. Така да направиш на Левитите колкото за стражите им.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36