Търсене в Библията онлайн
 
Числа 8 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 И говори Господ Моисею и рече:
2 Говори Аарону и кажи му: Когато запалиш светилата, седемте светила да светят към лицето на светилника.
3 И Аарон направи така: запали към лицето на светилника светилата му, както заповяда Господ Моисею.
4 И направата на светилника беше тая: кован от злато, от стеблото си до цветята си беше той изкован: по вида който показа Господ Моисею така направи той светилникът.
5 И говори Господ Моисею и рече:
6 Вземи Левитите от между Израилевите синове, и да ги очистиш.
7 И така да им направиш за очищението им: поръси ги с чистителна вода, и нека обръснат всичкото си тяло, и да изперат дрехите си, и да се очистят.
8 После да вземат един юнец от говедата наедно с хлебното му приношение от чисто брашно смесено с елей; и друг юнец от говедата да вземеш в приношение за грях.
9 И да приведеш Левитите пред скинията на събранието, и да събереш всичкото събрание на Израилевите синове;
10 и да приведеш Левитите пред Господа, и да положат Израилевите синове ръцете си на Левитите;
11 и Аарон да принесе Левитите пред Господа приношение от Израилевите синове, за да вършат те службата Господня.
12 И Левитите да положат ръцете си на главите на юнците, и да принесеш единия в приношение за грях, и другия за всесъжение Господу, за да направиш умилостивение за Левитите.
13 И да поставиш Левитите пред Аарона и пред синовете му, и да ги принесеш приношение Господу.
14 Така да отделиш Левитите от между Израилевите синове; и Левитите ще бъдат мои.
15 И след това да влязат Левитите да слугуват в скинията на събранието: така да ги очистиш и да ги принесеш приношение.
16 Понеже те ми са нарочно дадени от между Израилевите синове: вместо всичките първородни от Израилевите синове, всички които отварят ложесната, взел съм ги за себе си.
17 Защото всичките първородни между Израилевите синове са мои, от человек до скот: в онзи ден когато поразих всичките първородни в Египетската земя осветих ги за себе си.
18 И взех Левитите вместо всичките първородни от Израилевите синове.
19 И нарочно дадох Левитите на Аарона и на синовете му отсред Израилевите синове за да вършат слугуването на Израилевите синове в скинията на събранието, и да правят умилостивение за Израилевите синове, за да не стане язва в Израилевите синове когато приближават синовете Израилеви при светилището.
20 И Моисей и Аарон и всичкото събрание от Израилевите синове направиха на Левитите по всичко както заповяда Господ Моисею за Левитите: така им направиха Израилевите синове.
21 И очистиха се Левитите, и изпраха дрехите си; и принесе ги Аарон приношение пред Господа, и Аарон направи за тях умилостивение за да ги очисти.
22 И после влязоха Левитите за да вършат службата си в скинията на събранието пред Аарона и пред синовете му: както заповяда Господ Моисею за Левитите така им направиха.
23 И говори Господ Моисею и рече:
24 Това е определеното за Левитите: от двадесет и пет години и нагоре да влизат в четата да вършат слугуването в скинията на събранието;
25 и от петдесет години да престанат да вършат слугуване, и да не слугуват вече,
26 но да помагат на братята си в скинията на събранието да пазят стражите, а слугуване да не правят. Така да направиш на Левитите колкото за стражите им.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36