Търсене в Библията онлайн
 
Матей 1 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 
1 Родословието на Исуса Христа, син на Давида, син на Авраама.
2 Авраам роди Исаака; Исаак роди Якова; Яков роди Юда и братята му;
3 Юда роди Фареса и Зара от Тамар; Фарес роди Есрона; Есрон роди Арама;
4 Арам роди Аминадава; Аминадав роди Наасона; Наасон роди Салмона;
5 Салмон роди Вооза от Рахав; Вооз роди Овида от Рут; Овид роди Есея;
6 а Есей роди цар Давида. Давид роди Соломона от Уриевата жена;
7 Соломон роди Ровоама; Ровоам роди Авия; Авия роди Аса;
8 Аса роди Иосафата; Иосафат роди Иорама; Иорам роди Озия;
9 Озия роди Иотама; Иотам роди Ахаза; Ахаз роди Езекия;
10 Езекия роди Манасия; Манасия роди Амона; Амон роди Иосия;
11 а Иосия роди Ехония и братята му във времето на преселението във Вавилон.
12 А след преселението във Вавилон, Ехония роди Салатиила; Салатиил роди Зоровавела;
13 Зоровавел роди Авиуда; Авиуд роди Елиакима; Елиаким роди Азора;
14 Азор роди Садока; Садок роди Ахима; Ахим роди Елиуда;
15 Елиуд роди Елеазара; Елеазар роди Матана; Матан роди Якова;
16 а Яков роди Иосифа, мъжа на Мария, от която се роди Исус, Който се нарича Христос.
17 И така, всичките родове от Авраама до Давида са четиринадесет; от Давида до преселението във Вавилон, четиринадесет рода; и от преселението във Вавилон до Христа, четиринадесет рода.
18 А рождението на Исуса Христа биде така: след като бе сгодена майка му Мария за Иосифа, преди да бяха се съединили тя се намери непразна от Светия Дух.
19 А мъжът й Иосиф, понеже беше праведен, а пък не искаше да я изложи, намисли да я напусне тайно.
20 Но, когато мислеше това, ето, ангел от Господа му се яви насъне и каза: Иосифе, сине Давидов, не бой се да вземеш жена си Мария; защото зачнатото в нея е от Светия Дух.
21 Тя ще роди син, когото ще наречеш Исус; защото Той е Който ще спаси людете Си от греховете им.
22 А всичко това стана за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка който казва:
24 И тъй, Иосиф, като стана от сън, стори както му заповяда ангелът от Господа и взе жена си;
25 но не я познаваше докато тя роди [първородния си] син; и нарече го Исус.
Превод от 1940 г
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28