Търсене в Библията онлайн
 
Матей 11 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 
1 И когато свърши Исус заповеданията си към дванадесетте свои ученици, мина от там, да поучава и да проповедва по градовете им.
2 А Иоан като чу в тъмницата делата Христови, проводи двама от учениците си,
3 и рече му; Ти ли си който има да дойде, или другиго да очакваме?
4 И отговори Исус и рече им: Идете, възвестете на Иоана, това което чувате и видите;
5 слепи прогледват, хроми ходят, прокажени се очищават, и глухи прочуват; мъртви възкръсват, и на сиромасите се благовествува.
6 И блажен е който се не съблазни в мене.
7 И когато те си отхождаха, начена Исус да говори на народа за Иоана: Какво излезохте да видите в пустинята? тръст ли от ветъра разлюлявана?
8 Но какво излезохте да видите? человек ли с меки дрехи облечен? Ето, тези които носят меки дрехи в царски домове са.
9 Но какво излезохте да видите? пророк ли? Ей казвам ви, и повече от пророк.
11 Истина ви казвам, между родените от жени не се е повдигнал по-голям от Иоана Кръстителя; а най малкият в царство небесно е по-голем от него.
12 А от дните на Иоан Кръстителя до нине, царство небесно на сила се взема, и които се насилят те го грабнуват.
13 Защото всичките пророци и законът до Иоана пророкуваха.
14 и ако щете да приемете това, той е Илия, който имаше да дойде.
15 Който има уши да слуша, нека слуша.
16 А на какво да уподобя този род? Подобен е на деца, които седят на пазаря и викат на дружината си,
17 и казват: Свирихме ви, и не играхте; ридахме ви, и не плакахте.
18 Защото, дойде Иоан, който не ядеше, ни пиеше; и казват: Бес има.
19 Дойде Син человечески, който яде и пие; и казват: Ето человек ядлив и винопийца, приятел на митарите и на грешниците. И оправда се мъдростта от чадата си.
20 Тогаз начена да укорява градовете, в които станаха повечето негови чудеса, защото се не покаяха.
21 Тежко ти, Хоразине! тежко ти Витсаидо! защото, чудесата които във вас станаха, ако беха станали в Тир и Сидон, отколе биха се във вретище и пепел покаяли.
22 Но казвам ви, на Тир и Сидон наказанието в съдния ден по леко ще бъде, нежели на вас.
23 И ти, Капернауме, който си се до небеса възвисил, до ада ще се смъкнеш; защото чудесата които станаха в тебе, ако ставаха в Содом, той би до днес останал.
24 Но казвам ви, че на земята Содомска по леко ще бъде наказанието в съдния ден, нежели на тебе.
25 В онова време отговори Исус и рече: Прославям те Отче, Господи на небето и на земята, че си утаил това от мъдрите и разумните, и открил си го на младенците.
26 Ей, Отче, защото така бе угодно пред тебе.
27 Всичкото ми е предадено от Отца моего; и никой не познава Сина, тъкмо Отец; нито Отца познава некой, тъкмо Синът, и комуто би изволил Синът да го открие.
28 Дойдете при мене, всички що се трудите и сте обременени; и аз ще ви успокоя.
29 Вземете моето иго на себе си, и научете се от мене; защото съм кротък и смирен на сърце; и ще намерите спокойствие на душите си.
30 Защото моето иго е благо, и моето бреме е леко.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28