Търсене в Библията онлайн
 
Матей 17 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 
1 И след шест дни взе Исус Петра, и Якова и Иоана брата му, и възведе ги на гора висока насаме,
2 И преобрази се пред тех; и светна лицето му като слънце, а дрехите му станаха бели като светлината.
3 И, ето, явиха им се Моисей и Илия че се разговаряха с него.
4 И отговори Петър и рече Исусу: Господи, добро е да сме тука; ако щеш, нека направим тука три шатри, за тебе една, за Мойсея една, и една за Илия.
5 И когато той още говореше, ето, облак светъл ги засени; и ето глас из облака, който казваше: Този е Син мой възлюблений, в когото благоволих; слушайте него.
6 И щом чуха учениците, паднаха на лицата си, и уплашиха се твърде.
7 И като пристъпи при тех Исус, побута ги, и рече: Станете и не бойте се.
8 И те дигнаха очите си и не видеха никого освен Исуса самичък.
9 И когато слезваха от гората, поръча им Исус и рече: Не казвайте никому това видение, докле Синът человечески не възкръсне от мъртвите.
10 И попитаха го учениците му и думаха: Но защо казват книжниците че требва първом Илия да дойде?
11 А Исус отговори и рече им: Истина че първом Илия ще дойде, и ще устрои всичко;
12 Но казвам ви че Илия вече дойде, и не го познаха, но сториха с него каквото щеха; така и Син человечески ще пострада от тех.
13 Тогаз разумеха учениците, че за Иоан Кръстителя им рече.
14 И когато дойдоха при народа пристъпи до него человек некой та коленичи пред него и казваше:
15 Господи, помилвай сина ми, защото се луни, и зле страдае; понеже много пъти пада в огъня, и много пъти във водата.
16 И доведох го при учениците твои, и не можаха да го изцелят.
17 А Исус отговори и рече: О роде неверни и развращени, до кога ще бъда с вас? до кога ще ви търпя? Доведете ми го тука.
18 И запрети му Исус, та излезе бесът из него, и оздраве момчето от онзи час.
19 Тогаз пристъпиха учениците при Исус насам и рекоха: Защо ние не могохме да го изгоним?
20 А Исус им рече: Заради неверството ваше. Защото истина ви казвам: Ако имате вера колкото зърно синапово, ще речете на тази гора, Премини от тука там, и ще премине, и не ще ви бъде нищо невъзможно.
21 А този род не излезва, освен с молитва и пост.
22 И когато се намерваха в Галилея, рече им Исус: Син человечески има да бъде предаден в ръце человечески:
23 И ще го убият и в третия ден ще възкръсне. И много се наскърбиха.
24 А когато дойдоха в Капернаум, пристъпиха при Петър тези които береха данта по две драхми за храма, и рекоха: Ваший учител не плаща ли двете драхми?
25 Казва Петър: Плаща. И като влезе в къщи, предвари го Исус та му каза: Как мислиш ти, Симоне? Царете на земята от кои вземат данък или бир? от своите ли синове, или от чужденците?
26 Казва му Петър: От чужденците. Рече му Исус: Като е тъй, синовете са свободни.
27 Но за да ги не съблазним, иди на морето, и хвърли въдица, и първата риба, която се закачи, измъкни я, и като разтвориш устата й, ще намериш един статир; земи го и дай им го за мене и за тебе.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28