Търсене в Библията онлайн
 
Матей 2 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 
1 А когато се роди Исус във Витлеем Юдейски в дните на цар Ирода, ето мъдреци от изток пристигнаха в Иерусалим, и казваха:
2 Де е що се е родил цар Юдейски? защото звездата му видехме на изток, и дойдохме да му се поклоним.
3 Това като чу цар Ирод, смути се, и всичкий Иерусалим с него.
4 И събра всичките първосвещеници и книжници от народа, та разпитваше от тех де имаше да се роди Христос?
5 И те му казаха: Във Витлеем Юдейски; защото така е писано чрез пророка:
7 Тогаз Ирод повика тайно мъдреците, та изпита от тех наздраво времето на появената звезда.
8 И като ги изпрати във Витлеем, рече им: Идете, изпитайте наздраво за детето; и като го намерите, известете ми, да дойда и аз да му се поклоня.
9 А те като чуха това от царя, тръгнаха; и, ето, звездата, която бяха видели на изток, идеше пред тях, доде дойде та се спря, над мястото дето беше детето.
10 И като видеха звездата зарадваха се с радост твърде голема.
11 И като влезоха в къщата, намериха детето с майка му Мария, и паднаха та му се поклониха, и като отвориха съкровищата си, принесоха му дарове, - злато, и ливан и смирна.
12 И понеже им се откри от Бога на сън да се не върнат при Ирода, отидоха си през друг път в своята страна.
13 А след отиването им, ето, ангел Господен явява се насън Иосифу и казва: Стани та земи детето и майка му, и бягай в Египет, и бъди там до когато ти река, защото Ирод има да потърси детето да го погуби.
14 И той стана, взе детето и майка му през нощ, и отиде в Египет;
16 Тогава Ирод като виде, че му се подсмяха мъдреците, твърде много се разяри, и проводи та погуби всичките младенци във Витлеем и по всичките негови предели, от две години и по-долу, според времето, което бе добре изпитал от мъдреците.
17 Тогава се изпълни реченото от пророка Иеремия, който казва:
19 А като умре Ирод, ето ангел Господен явява се на сън Иосифу в Египет
20 и казва: Стани, вземи детето и майка му, та иди в земята Израилева, защото измряха тези, които търсеха душата на детето.
21 И той стана, взе детето и майка му, и дойде в земята Израилева.
22 Но като чу че Архелай царува над Юдея наместо баща си Ирода, убоя се да отиде там; и, понеже му бе откровено насън, отиде в Галилейските страни,
23 та се засели в един град нарицаем Назарет: за да се сбъдне реченото чрез пророците, че Назарей ще да се нарече.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28