Търсене в Библията онлайн
 
Матей 24 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 
1 И като излезе Исус, отхождаше си от храма; и пристъпиха учениците му да му покажат зданията на храма.
2 А Исус им рече: Не видите ли всичко това? истина ви казвам: Нема да остане тука камик на камик който да се не съсипе.
3 И когато седеше на гората Елеонска, дойдоха при него учениците му на страна, и казваха: Кажи ни,-Кога ще бъде това? и що е знамението на твоето пришествие, и на свършването на века?
4 Отвръща Исус и рече им: Пазете се да ви не прелъсти некой;
5 защото мнозина ще дойдат в мое име да казват: Аз съм Христос, и ще прелъстят мнозина.
6 И ще чуете бойове и слухове военни. Гледайте, недейте се смущава: понеже всичко това требва да бъде; но не е още скончанието.
7 Защото ще възстане народ върх народ, и царство върх царство; и ще бъдат на места гладове, морове и трусове.
8 И всички това ще бъде начало на болежи.
9 Тогаз ще ви предадат на мъки, и ще ви убият, и ще бъдете ненавиждани от всичките народи заради моето име.
10 И тогаз мнозина ще се съблазнят; и един други ще се предадат, и един други ще се намразят.
11 И много лъжепророци ще се повдигнат и ще прелъстят мнозина.
12 И поради умножаването на беззаконието, на мнозина любовта ще охладнее.
13 А който претърпи до край, той ще спасен да бъде.
14 И това евангелие на царството ще се проповеда по всичката вселена, за свидетелство на всичките народи; и тогаз ще дойде свършването.
16 тогаз, които са в Юдея, да бегат по горите;
17 който се намери на покрива, да не слезва за да вземе нещо от къщата си.
18 и който се намери на нива да се не връща назад да вземе дрехите си.
19 А горко на непразните и на доещите през онези дни.
20 И молете се да се не случи бегането в зима, или в съботен ден;
21 защото тогаз ще бъде скръб голема, каквато не е била от начало на света до нине, нито ще да бъде.
22 И ако да се не скратеха онези дни, ни една плът не би се избавила; но зарад избраните, онези дни ще се скратят.
23 Тогаз ако ви рече некой: Ето тука е Христос, или там; не вервайте;
24 защото ще възстанат лъжехристи и лъжепророци, и ще покажат големи знамения и чудеса, така що да прелъстят, ако е възможно, и избраните.
25 Ето предсказах ви.
26 И тъй, ако ви рекат: Ето го, в пустинята е; не излезвайте; Ето го във вътрешните стаи; не вервайте.
27 Защото както светкавицата излезва от изток, и светнува до запад, така ще бъде и пришествието на Сина человеческаго.
28 Защото дето бъде мършата, там ще се съберат и орлите.
30 И тогаз ще се яви знамението на Сина человечески на небето, и тогаз ще заплачат всичките племена земни, и ще видят Сина человеческаго че иде на облаците небесни със сила и слава голема.
31 И ще проводи ангелите си с голем глас от тръба; и ще съберат избраните негови от четирите ветрове, от край до край на небесата.
32 И от смоковницата научете притчата. Когато вече нейните вейки омекнат и развиват листовете, знаете че е близу летото.
33 Така и вие, кога видите всичко това, да знаете че е близо при вратата.
34 Истина ви казвам, този род нема да премине, докле се не сбъдне всичко това.
35 Небето и земята ще преминат, но моите думи нема да преминат.
36 А за онзи ден и час никой не знае, нито ангелите небесни, тъкмо Отец ми сам.
37 И както дните Ноеви, така ще бъде и пришествието на Сина человеческаго.
38 Защото както в дните преди потопа беха на ядене и на пиене, и се женеха и за мъж отиваха, до който ден влезе Ное в ковчега,
39 и не познаха до когато дойде потопът, и вдигна всичките; така ще бъде и на Сина человеческаго пришествието.
40 Тогаз двамина ще бъдат на полето; единий се взема а другий се оставя.
41 Две жени като мелят в мелницата, една се взема, и една се оставя.
42 За то, будни бъдете, защото не знаете в кой час ще дойде Господ ваш.
43 Но това знайте, че ако да знаеше стопанинът на къщата, в кой час ще дойде крадецът, бдел би, и не би оставил да подкопаят къщата му.
44 За то и вие бъдете готови; защото в който час не мислите, Син человечески ще дойде.
45 И кой е този верен и разумен раб когото е поставил господарят му над слугите си да им дава храна на време?
46 Блажен този раб, когото, кога си дойде господарят му, намери го да прави така.
47 Истина ви казвам, че ще го постави над всичкият си имот.
48 Ако ли рече злий този раб в сърцето си: Ще се забави да дойде господарят ми,
49 и начене да бие съслужителите си, и да яде и да пие с пияниците;
50 господарят на този раб ще дойде в който ден той не очаква, и в който час не знае,
51 и ще го разсече, и ще тури неговата част с лицемерите; там ще бъде плач и скърцане със зъби.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28