Търсене в Библията онлайн
 
Матей 5 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 
1 А като виде многото народ, възлезе на гората, и щом седна пристъпиха до него учениците му:
2 И отвори устата си та ги поучаваше и говореше:
3 Блажени нищите духом; защото е тяхно царството небесно.
4 Блажени нажалените, защото те ще се утешат.
5 Блажени кротките; защото те ще наследят земята.
6 Блажени които гладуват и жадуват за правдата; защото те ще се наситят.
7 Блажени милостивите; защото те помилвани ще бъдат.
8 Блажени чистосърдечните; защото те ще видят Бога.
9 Блажени миротворците; защото те синове Божии ще се нарекат.
10 Блажени гонените заради правдата; защото е тяхно царството небесно.
11 Блажени сте когато ви похулят и ви изгонят, и връх вас рекат на лъжа всяка зла реч заради мене.
12 Радвайте се и веселете се, защото е голема на небесата вашата заплата: понеже така изгониха пророците, които бяха преди вас.
13 Вие сте солта на земята: а ако солта избезсолее, с какво ще се осоли? За нищо вече не струва, освен да се изхвърли вън, и да се тъпче от человеците.
14 Вие сте виделината на светът; град поставен на гора не може да се укрие.
15 Нито запалят свещ и я турят под шиник, но на светилника, и свети на всички които са в къщи.
16 Така да просветне вашата виделина пред человеците, за да видят добрите ваши дела, и да прославят Отца вашего, който е на небеса.
17 Да не мислите че аз дойдох да разруша закона или пророците; не дойдох да разруша, но да изпълня.
18 Защото, истина ви казвам докле да премине небето и земята, една реска, или една точка от закона няма да премине, дори се всичко не сбъдне.
19 И тъй, който наруши една от най малките тези заповеди, и научи така человеците, най-малък ще се нарече в царството небесно; а който стори и научи, той ще велик да се нарече в царството небесно.
20 Защото, казвам ви, че ако вашата правда не надмине правдата на книжниците и Фарисеите, няма да влезете в царството небесно.
22 А пък аз ви казвам, че всякой, който ся гневи на брата си без причина, ще бъде повинен на съд; и който рече на брата си, Рака, повинен ще е за пред събора; а който му рече, Безумне, ще бъде повинен за пъкълът огнений.
23 И тъй, ако принесеш дара си на олтара, и там се усетиш, че брат ти има нещо на тебе;
24 остави дарът си там пред олтаря, и иди, първом се примири с брата си, и тогаз ела та принес дарът си.
25 Спогодявай се с противника си скоро, доде си на пътя с него, да не би противникът ти да те предаде съднику, а съдникът те предаде на слугата, и те хвърлят в тъмница.
26 Истина ти казвам: Няма да излезеш от там, докле не отдадеш най-последния кодрант.
28 Но аз ви казвам, че всеки който гледа жена за да я пожелае, той е прелюбодействувал вече с нея в сърцето си.
29 Ако ли десното твое око те съблазнява, извади го, и хвърли го от себе си; защото по-добре ти е да погине един от твоите удове, а не всичкото твое тело да бъде хвърлено в пъкъла.
30 И ако дясната твоя ръка тя съблазнява, отсечи я и хвърли я от себе си; защото по-добре ти е да погине един от твоите удове, и да не бъде всичкото твое тело хвърлено в пъкъла.
32 А пак аз ви казвам, че който напусне жената си, освен по причина на прелюбодеяние, прави я да прелюбодействува, и който се ожени за напусната прелюбодействува.
33 Пак сте чули че е речено на старовременните: Не си престъпувай клетвата, но да изпълниш клетвите си пред Господа.
34 Но аз ви казвам: Никак да се не кълнете; нито с небето, защото е престол Божий;
35 нито със земята, защото е подножие на нозете му; нито с Иерусалим, защото е град на Царя великаго;
36 Нито с главата си недей се кълна, защото не можеш ни един косъм да направиш бял или черен.
37 Но да бъде речта ви, Ей, ей; не, не; а от това повечето от лукаваго е.
39 А пак аз ви казвам; Да се не противите злому; но който те плесне по десната страна, обърни му и другата.
40 И на тогози който би поискал да се съди с тебе и да ти вземе ризата, остави му и връхната си дреха.
41 И който тя понуди да идеш с него една миля, иди с него две.
42 Който проси от тебе, дай му; и който иска да заеме от тебе, недей се отвръща от него.
44 Но аз ви казвам: Любете враговете си, благославяйте тия, които ви кълнат, правете добро на тези, които ви ненавиждат, и молете се за тия, които ви правят пакост и ви гонят:
45 за да бъдете синове на Отца вашего, който е на небеса: защото той повелява на слънцето си да изгрява на злите и на добрите, и дава дъжд на праведните и неправедните.
46 Защото ако любите любящите вас, коя заплата имате? Не правят ли това и митарите?
47 И ако поздравявате само братята си, що повече правите? Не правят ли така и митарите?
48 И тъй бъдете съвършени и вие, както е съвършен Отец ваш, който е на небеса.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28