Търсене в Библията онлайн
 
Матей 7 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 
1 Не съдете, да не бъдете съдени;
2 Защото с каквато съдба съдите, с такваз ще ви съдят, и с каквато мярка мерите, ще ви се възмери.
3 И защо виждаш съчицата в окото на брата си, а гредата която е в твоето око не усещаш?
4 Или как ще речеш на брата си: Остави да извадя съчицата из окото ти, а ето гредата в твоето око?
5 Лицемере, извади първом гредата из своето око, и тогава щеш чисто виде да извадиш съчицата из братовото си око.
6 Не давайте осветено нещо на псетата; нито хвърляйте бисерите си пред свинете, да не би да ги стъпчат с краката си, и се обърнат та ви разкъснат.
7 Просете и ще ви се даде; търсете и ще намерите; хлопайте и ще ви се отвори.
8 Защото всякой който проси приима, и който търси намира, и който хлопа, ще му се отвори.
9 Има ли от вас такъв некой человек, който, ако му поиска син му хлеб, той да му даде камик?
10 Или, ако поиска риба, да ли ще му да змия?
11 И тъй ако вие, които сте лукави, знаете да давате добри давания на чадата си, колко повече Отец ви който е на небеса, ще даде добрини на тия, които искат от него?
12 . И тъй, във всяко нещо, както искате да правят человеците на вас, така и вие правете на тех, защото това е законът и пророците.
13 Влезте през тесните врата; защото пространни са вратата и широк е пътят, който води в погибелта, и мнозина са които през тех минуват.
14 Понеже тесни са вратата и стеснен е пътят който води в живот, и малцина са които ги намерват.
15 Пазете се от лъжовните пророци, които идат при вас с овчи дрехи, а отвътре са вълци грабители.
16 От плодовете им ще ги познаете; бере ли се от трънки грозде, или от репеи смокини?
17 Така всяко добро дърво прави добри плодове; а лошото дърво прави лоши плодове.
18 Не може добро дърво да прави лоши плодове, нито лошо дърво да прави добри плодове.
19 Всяко дърво което не прави добър плод отсича се и в огън се хвърля.
20 И тъй от плодовете им ще ги познаете.
21 Не всеки който ми казва: Господи, Господи, ще да влезе в царство небесно, но който прави волята на Отца моего, който е на небеса.
22 В онзи ден мнозина ще ми рекат: Господи, Господи! не в твоето ли име пророкувахме, и не в твоето ли име бесове изгонихме, и не в твоето ли име много чудеса сторихме?
23 И тогаз ще им обявя: Аз никога не съм ви знаял; махнете се от мене вие, които работите беззаконие.
24 И тъй всеки, който слуша тези мои думи, и ги прави ще го уподобя на человек разумен, който е съзидал къщата си на камик;
25 и вале дъждът, и приидоха реките, и повеяха ветровете, и нападнаха на тази къща, и не падна; защото бе основана на камик.
26 И всеки който слуша тези мои думи, и не ги прави ще се уподоби на человек безумен, който съзида къщата си на песък;
27 и вале дъждът, и приидоха реките, и повеяха ветровете, и нападнаха на тази къща, и тя падна, и големо бе нейното падане.
28 И когато свърши Исус тия думи, чудеше се народът на поучението му:
29 защото ги учеше, като един който има власт, и не както книжниците.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28