Търсене в Библията онлайн
 
Матей 9 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 
1 И той влезе в ладията и премина, та дойде в своят си град.
2 И ето, донесоха му едного разслабен, сложен на постелка; и като виде Исус техната вера, рече разслабленому: Дързай синко, прощават ти се греховете ти.
3 И ето, некои от книжниците рекоха в себе си: Той богохулствува.
4 А Исус като виде помислите им рече: Защо мислите вие зло в сърцата си?
5 Защото кое е по-лесно, да река: Прощават ти се греховете ти, или да река: Стани и ходи?
6 Но за да познаете че Син человеческий има на земята власт да прощава грехове, (тогава казва разслабленому: ) Стани, вдигни постелката си, и иди у дома си.
7 И той стана и отиде у дома си.
8 Това като видеха народите почудиха се, и прославиха Бога, който бе дал таквази власт на человеците.
9 И като минуваше Исус от там, виде едного человека че седеше на митарницата, Матей на име, и рече му: Дойди след мене; и той стана и отиде след него.
10 И когато бе седнал на трапезата в къщи, ето, мнозина митари и грешници дойдоха и насядаха с Исус и с учениците негови.
11 И фарисеите, като видеха това, рекоха на учениците му: Защо вашият учител с митарите и грешниците наедно яде и пие?
12 А Исус като чу това, рече им: Здравите немат нужда от лекар, но болните.
14 Тогаз идват при него учениците Иоанови, и казват му: Защо ние и Фарисеите постим много, а твоите ученици не постят?
15 И рече им Исус: Могат ли сватбарите да тъжат докато е с тех младоженикът? Ще дойдат обаче дни, кога се отнеме от тех младоженикът, и тогаз ще постят.
16 И никой не кърпи ветха дреха с небелен плат; защото това което ще се тури да запълни, отдира от дрехата, и съдраното става лошо.
17 Нито наливат ново вино в ветхи мехове; а инак, разпукват се меховете, и виното се излива, и меховете се развалят; но наливат ново вино в нови мехове, и едното и другото се увардят.
18 Това когато говореше тем, ето, началник некой си дойде, та му се кланяше и казваше: Дъщеря ми до сега е умрела; но дойди и тури ръката си на нея, и ще оживее.
19 И стана, та отиде след него Исус, и учениците му.
20 И ето, жена която страдаше от кръвотечение дванадесет години, пристъпи из отзад, и допре се до полата на дрехата му.
21 Защото думаше си: Ако се допра само до дрехата му ще оздравея.
22 А Исус като се обърна та я виде, рече: Дързай дъще; вярата твоя изцели те. И от онзи час оздраве жената.
23 И когато дойде Исус в къщата началникова, и виде свирачите и народът в смущение,
24 Рече им: Идете си; защото момичето не е умрело, но спи. И присмиваха му се.
25 А като изпъдиха народа, влезе Исус, хвана я за ръката; и момичето стана.
26 И разчу се това по всичката онази земя.
27 И когато си отиваше Исус от там, вървеха след него двама слепи, които викаха и казваха: Помилвай ни, Сине Давидов.
28 И щом влезе в къщи, пристъпиха слепите при него, и казва им Исус: Вервате ли че мога да сторя това? Казват му: Ей, Господи.
29 Тогаз се прикосна до очите им, и каза: Да бъде вам по верата ваша.
30 И отвориха им се очите. И запрети им Исус строго и рече: Гледайте, да не узнае това никой.
31 А те като излезоха, прославиха го по всичката онази земя.
32 И когато те излезваха, ето, доведоха му един человек нем и беснуем.
33 И след изпъждането на беса, проговори немият; и почудиха се народите и думаха: Никога не се е видело таквоз нещо в Израил.
34 А Фарисеите казваха: чрез началникът бесовски изгонва бесовете.
35 И обхождаше Исус всичките градове и села, та поучаваше в съборищата им, и проповедваше благовестието на царството; и изцеляваше всека болест и всека немощ в народа.
36 И като виде множеството на народът, смили се за тях, защото беха изнемощели и пръснати, като овци, които немат пастир.
37 Тогаз рече на учениците си: Жетвата е много, а работниците малко;
38 за това молете се на Господаря на жътвата да изпрати работници на жътвата си.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28