Търсене в Библията онлайн
 
Марк 13 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
1 И когато излезваше от храмът, казва му един от учениците му: Учителю, виж, какви камене и какви здания!
2 А Исус отговори и рече му: Видиш ли тези големи здания? Нема да остане камик на камик, който да се не съсипе.
3 И когато седеше той на гората Елеонска, срещу храма, попитаха го насаме Петър и Яков и Иоан и Андрей:
4 Кажи ни: кога ще бъде това? и кое е знамението когато всичко това има да се свърши?
5 А Исус им отговори, и начна да казва: Пазете се да ви не прелъсти некой;
6 защото мнозина ще дойдат в мое име, и ще рекат: Аз съм Христос, и ще прелъстят мнозина.
7 А когато чуете бойове и слухове военни, недейте се смущава; защото това требва да бъде; но не е още свършването.
8 Защото ще се повдигне народ върх народ, и царство върх царство, и ще бъдат трусове по некои места, и ще бъдат гладове и размирици: тези са начало на болезни.
9 А вие пазете сами себе си; защото ще ви предадат на съдовища, и на съборища ще ви бият, и пред войводи и царе ще ви изкарват заради мене, за свидетелство тем.
10 И требва първом да се проповеда евангелието на всичките народи.
11 А когато ви поведат на предаване, недейте се от по-напред грижи какво ще продумате, нито преговаряйте; но което ви се даде в онзи час, това говорете; защото не сте вие които ще говорите, но Дух Светий.
12 И ще предаде брат брата на смърт, и отец чадо, и ще се подигнат чада върх родители и ще ги умъртвят.
13 И ще бъдете ненавиждани от всички заради моето име: а който претърпи до край, той ще спасен да бъде.
14 И кога видите мерзостта на запустението, речената от пророка Данаила, че стои дето не подобава, (който чете нека разумева,) тогаз които са в Юдея да бегат по горите;
15 и който е на къщата на покрива, да не слезва в къщи, нито да влезва да вземе нещо от къщата си;
16 и който е на нива да се не връща назад да вземе дрехата си.
17 А горко на непразните, и на доещите през онези дни!
18 И молете се да не бъде бегането ви зиме;
19 защото през онези дни ще бъде таквази скръб каквато не е била от начало на създанието което създаде Бог до нине, нито ще бъде.
20 И ако Бог не би съкратил онези дни, не би се избавила ни една плът; но заради избраните които избра съкратил е дните.
21 И тогаз ако ви рече некой: Ето тука е Христос, или ,Ето, там, не вервайте;
22 защото ще се подигнат лъжехристи и лъжепророци: и ще покажат знамения и чудеса, за да прелъстят, ако е възможно, и избраните.
23 А вие пазете: ето предсказах ви всичко.
24 Но през онези дни, след онази скръб, слънцето ще потъмнее, и луната не ще да даде светенето си;
25 а звездите от небето ще слитат, и силите които са в небеса ще се поколебаят.
26 И тогаз ще видят Сина человеческаго че иде на облаци с голема сила и слава.
27 И тогаз проводи ангелите си и ще събере избраните свои от четирите ветра, от край земята до край небето.
28 А от смоковницата научете притча: когато вече вейките й омекнат и развиват листете си, знаете вече че е близо летото:
29 така и вие, кога видите това че става, да знаете че е близу, на вратата.
30 Истина ви казвам, че нема да премине този род, докле не бъде всичко това.
31 Небето и земята ще преминат; но моите думи нема да преминат.
32 А за онзи ден и час никой не знае, нито ангелите, които са на небеса, нито Синът, тъкмо Отец.
33 Пазете се, бдете, и молете се; защото не знаете кога ще бъде времето.
34 Понеже това ще бъде както кога человек некой отиде на път, и остави къщата си, и даде властта на рабите си, и всекиму неговата работа, и на вратаря повеле да е буден.
35 И тъй бъдете будни и вие: (защото не знаете кога ще дойде господарят на къщата, вечерта, или посред нощ, или кога пее петелът, или заранта;)
36 да не би като дойде внезапно да ви намери че спите.
37 И това що казвам на вас, на всичките го казвам: Будни бъдете.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16