Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Марк 13 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
1 И когато излезваше от храмът, казва му един от учениците му: Учителю, виж, какви камене и какви здания!
2 А Исус отговори и рече му: Видиш ли тези големи здания? Нема да остане камик на камик, който да се не съсипе.
3 И когато седеше той на гората Елеонска, срещу храма, попитаха го насаме Петър и Яков и Иоан и Андрей:
4 Кажи ни: кога ще бъде това? и кое е знамението когато всичко това има да се свърши?
5 А Исус им отговори, и начна да казва: Пазете се да ви не прелъсти некой;
6 защото мнозина ще дойдат в мое име, и ще рекат: Аз съм Христос, и ще прелъстят мнозина.
7 А когато чуете бойове и слухове военни, недейте се смущава; защото това требва да бъде; но не е още свършването.
8 Защото ще се повдигне народ върх народ, и царство върх царство, и ще бъдат трусове по некои места, и ще бъдат гладове и размирици: тези са начало на болезни.
9 А вие пазете сами себе си; защото ще ви предадат на съдовища, и на съборища ще ви бият, и пред войводи и царе ще ви изкарват заради мене, за свидетелство тем.
10 И требва първом да се проповеда евангелието на всичките народи.
11 А когато ви поведат на предаване, недейте се от по-напред грижи какво ще продумате, нито преговаряйте; но което ви се даде в онзи час, това говорете; защото не сте вие които ще говорите, но Дух Светий.
12 И ще предаде брат брата на смърт, и отец чадо, и ще се подигнат чада върх родители и ще ги умъртвят.
13 И ще бъдете ненавиждани от всички заради моето име: а който претърпи до край, той ще спасен да бъде.
14 И кога видите мерзостта на запустението, речената от пророка Данаила, че стои дето не подобава, (който чете нека разумева,) тогаз които са в Юдея да бегат по горите;
15 и който е на къщата на покрива, да не слезва в къщи, нито да влезва да вземе нещо от къщата си;
16 и който е на нива да се не връща назад да вземе дрехата си.
17 А горко на непразните, и на доещите през онези дни!
18 И молете се да не бъде бегането ви зиме;
19 защото през онези дни ще бъде таквази скръб каквато не е била от начало на създанието което създаде Бог до нине, нито ще бъде.
20 И ако Бог не би съкратил онези дни, не би се избавила ни една плът; но заради избраните които избра съкратил е дните.
21 И тогаз ако ви рече некой: Ето тука е Христос, или ,Ето, там, не вервайте;
22 защото ще се подигнат лъжехристи и лъжепророци: и ще покажат знамения и чудеса, за да прелъстят, ако е възможно, и избраните.
23 А вие пазете: ето предсказах ви всичко.
24 Но през онези дни, след онази скръб, слънцето ще потъмнее, и луната не ще да даде светенето си;
25 а звездите от небето ще слитат, и силите които са в небеса ще се поколебаят.
26 И тогаз ще видят Сина человеческаго че иде на облаци с голема сила и слава.
27 И тогаз проводи ангелите си и ще събере избраните свои от четирите ветра, от край земята до край небето.
28 А от смоковницата научете притча: когато вече вейките й омекнат и развиват листете си, знаете вече че е близо летото:
29 така и вие, кога видите това че става, да знаете че е близу, на вратата.
30 Истина ви казвам, че нема да премине този род, докле не бъде всичко това.
31 Небето и земята ще преминат; но моите думи нема да преминат.
32 А за онзи ден и час никой не знае, нито ангелите, които са на небеса, нито Синът, тъкмо Отец.
33 Пазете се, бдете, и молете се; защото не знаете кога ще бъде времето.
34 Понеже това ще бъде както кога человек некой отиде на път, и остави къщата си, и даде властта на рабите си, и всекиму неговата работа, и на вратаря повеле да е буден.
35 И тъй бъдете будни и вие: (защото не знаете кога ще дойде господарят на къщата, вечерта, или посред нощ, или кога пее петелът, или заранта;)
36 да не би като дойде внезапно да ви намери че спите.
37 И това що казвам на вас, на всичките го казвам: Будни бъдете.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16