Търсене в Библията онлайн
 
Лука 13 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
1 И в това време дойдоха некои и му известиха за Галилеяните на които кръвта Пилат смесил със жертвите им.
2 И отговори Исус и рече им: Мислите ли че тези Галилеяни за това що така пострадаха са били най-грешни от всичките Галилеяни?
3 Казвам ви: не; но ако се не покаете, всинца така ще загинете.
4 Или осемнадесетте онези върх които падна стълпът Силоамски и ги уби, мислите ли че те беха най-грешни от всичките человеци които живеят в Ерусалим?
5 Казвам ви: не; но ако се не покаете, всинца така ще загинете.
6 Казваше още тази притча: Некой си имаше в лозето си насадена смоковница; и дойде да търси плод на нея, и не намери.
7 И рече на лозаря: Ето три години как ида да търся плод от тази смоковница, и не намервам: отсечи я; защо да запраздня и земята?
8 А той отговори и рече му: Господарю, остави я и това лето, докле разкопая около нея и насипя тор;
9 и ако даде плод, добре; ако ли не, подир това ще я отсечеш.
10 И една събота поучаваше в едно от съборищата;
11 и, ето, беше там една жена която имаше дух болестен осемнадесет години, и сгърбена беше, и не можеше никак да се изправи.
12 Като я виде Исус, извика и рече й: Жено, освободена си от болестта си.
13 И положи на нея ръце, и тоз час се изправи жената, и славеше Бога.
14 И отговори началникът на съборището, който негодуваше защото в събота я изцели Исус, и казваше, на народа: Шест дни са, в които требва да работите: в тех прочее идвайте и целете се, а не съботен ден.
15 Отговори му Господ и рече: Лицемере! всеки един от вас не отвързва ли в събота вола или осела си от яслите, и го завожда та го напоява?
16 А тая като е дъщеря Авраамова, която е вързал Сатана, ето, осемнадесет години, не требваше ли да бъде развързана от тази връзка в съботен ден?
17 И това като говореше той, посрамяваха се всичките, които му се противеха; и всичкият народ се радваше за всите славни дела негови.
18 Казваше още: На какво е подобно царството Божие? и на що да го уприлича?
19 Подобно е на зърно синапово, което человек взе и посея го в градината си; и порасте и стана дърво големо, и птиците небесни превитаваха в неговите ветви.
20 И пак рече: На какво да уподобя царството Божие?
21 Подобно е на квас който като го взе жена скри го в три мери брашно докле се вкисна всичкото.
22 И като отиваше в Ерусалим, минуваше през градовете и през селата та поучаваше.
23 И некой си му рече: Господи, малцина ли са които ще се спасят? А той им рече:
24 Подвизавайте се да влезете през тесните врата; защото мнозина, казвам ви, ще искат да влезат, и не ще да могат.
25 След като стане стопанинът на къщата и затвори вратата, а вие останете вън, и наченете да хлопате на вратата и да казвате: Господи, Господи, отвори ни, и той отговори и ви рече: Не ви зная от къде сте;
26 тогаз ще наченете да казвате: Ядохме пред тебе и пихме; и на нашите улици си поучавал.
27 И ще рече: Казвам ви, не ви зная от къде сте: махнете се от мене всинца които работите неправда.
28 Там ще бъде плач и скърцане със съби кога видите Авраама и Исаака и Якова и всите пророци в царството Божие, а вас че сте изпъдени вън.
29 И ще дойдат от изток и запад, и от север и юг, и ще седнат в царството Божие.
30 И, ето, има последни които ще бъдат първи, и има първи, които ще бъдат последни.
31 В него ден дойдоха некои Фарисеи, и казват му: Излез и си иди от тука, защото Ирод иска да те убие.
32 И рече им: Идете и речете на тази лисица: Ето, бесове изпъждам, и правя изцеления днес и утре; и в третият ден се свършвам.
33 Но требва аз днес и утре и в другия ден да ида; защото не е възможно пророк да загине вън от Ерусалим.
34 Ерусалиме! Ерусалиме! ти който пророците избиваш, и пратените до тебе с камене биеш, колко пъти поисках да събера чадата ти, както птица пилците си под криле, и не рачихте!
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24