Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Лука 2 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
1 А през онези дни излезе заповед от Кесаря Августа да се напише всичката вселенна.
2 Това написване стана първо когато Кириний владееше Сирия.
3 И идеха всички да се написват, всеки в своят си град.
4 А възлезе и Иосиф от Галилея, от града Назарет, в Юдея, в града Давидов, който се нарича Витлеем, (понеже той беше от дома и рода Давидов,)
5 да се напише с Мариам обручената нему жена, която беше непразна.
6 И когато беха те там, изпълниха се дните й да роди;
7 И роди Сина своего първороднаго, и пови го; и положи го в яслите; защото немаше место за тех в гостилницата.
8 И по онези места имаше овчари които нощуваха на полето, и вардеха стража през нощ за стадото си.
9 И, ето, ангел Господен застана между тех, и слава Господня ги осия, и уплашиха се със страх голем.
10 И рече им ангелът: Не бойте се, защото, ето, благовествувам ви радост голема, която ще бъде на всичките люде.
11 Защото днес се роди вам, в града Давидов Спасител, който е Христос Господ.
12 И това ще бъде вам знамение: Ще намерите младенец повит, сложен в яслите.
13 И внезапно с ангелът наедно намери се множество войска небесна които хвалеха Бога и говореха:
14 Слава във вишних Богу, и на земята мир, в человеците благоволение.
15 И щом си отидоха ангелите от тех на небето, человеците, сиреч, овчарите рекоха си един на друг: Да идем прочее до Витлеем, и да видим това що е станало, което Господ ни изяви.
16 И дойдоха на бързо, и намериха Мариам и Иосифа и младенеца че лежеше в яслите.
17 И като видеха, разказаха речите що им се рекоха за това дете.
18 И всички които чуха почудиха се за това което овчарите им казаха.
19 А Мариам съхраняваше всички тези речи, и размисляше за тех в сърцето си.
20 И върнаха се овчарите, хвалеще и славеще Бога, за всичко що чуха и видеха според както им се бе рекло.
21 И като се изпълниха осем дни за да обрежат детето, нарекоха му името Исус, нареченото от ангела преди неговото зачатие в утробата.
22 И като се изпълниха дните за очищението нейно, по закона Моисеев, занесоха го в Ерусалим да го представят пред Господа,
23 както е писано в закона Господен, че "всеки младенец от мъжки пол който отваря ложесна свет на Господа ще се нарече,"
24 и да принесат жертва, според реченото в закона Господен, "две гъргорици, или две гълъбчета."
25 И, ето, имаше некой си человек в Ерусалим, на име Симеон; и този человек беше праведен и благочестив, и чакаше утешението на Израиля; и Дух Светий бе на него.
26 И открито бе нему от Духа Светаго, че немаше да види смърт преди да види Христа Господня.
27 И дойде по внушението на Духа в храма; и когато родителите внесоха отрочето Исуса да сторят за него по обичаю на закона,
28 той го прие на ръцете си, и благослови Бога, и рече:
29 Нине отпущаш раба си, Владико, според речта си, с миром;
30 защото видеха очите ми твоето спасение,
31 което си приготвил пред лицето на всичките народи;
32 светлина за просвещение на езичниците, и слава на твоят народ Израил.
33 А Иосиф и майка му чудеха се за това що се казваше за него.
34 И благослови ги Симеон, и рече на майка му Мариам: Ето този лежи за падане и за възставане на мнозина в Израил, и белег за противоречие;
35 а на сама тебе меч ще прониже душата ти; за да се открият помишленията на много сърца.
36 Имаше и некоя си Анна пророчица, дъщеря Фануилева, от племето Асирово; тя беше на възраст много остарела, и живела бе с мъжа си седем години от девството си.
37 И тя беше вдовица като на осемдесет и четири години, която не се отдалечаваше от храма, дето ноще и дене служеше Богу в пост и молитва.
38 И тя като пристъпи в истото време славословеше Бога, и говореше за него на всички които ожидаха изкуплението в Ерусалим.
39 И като свършиха всичко според закона Господен, върнаха се в Галилея, в града си Назарет.
40 А детето растеше и укрепяваше се духом, и се изпълняше с мъдрост; и благодат Божия бе на него.
41 И ходеха родителите му всека година в Ерусалим за празника на пасхата.
42 И когато стана той на дванадесет години, като възлезоха по обичаю в Ерусалим за праздника,
43 и като изкараха дните на праздника и се връщаха, детето Исус остана назад в Ерусалим; и не усети Иосиф и майка му.
44 И понеже мислеха да е с дружината, изминаха един ден път, и търсеха го между роднините и познайниците си;
45 и като го не намериха, върнаха се в Ерусалим да го търсят;
46 И след три дни намериха го в храма седнал между учителите, та ги слушаше и попитваше ги.
47 И всички които го чуваха удивяваха се на разума и на отговорите му.
48 И като го видеха смаяха се; и рече му майка му: Синко, що ни стори така? Ето баща ти и аз много оскърбени те търсихме.
49 И рече им: Защо да ме търсите? Не знаете ли че требва да съм в това което принадлежи на Отца ми?
50 А те не разумеха речта която им рече.
51 И слезе с тех, и дойде в Назарет, и покоряваше им се. А майка му съхраняваше всички тези неща в сърдцето си.
52 А Исус успеваше в мъдрост, и възраст, и благодат пред Бога и человеците.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24