Търсене в Библията онлайн
 
Лука 21 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
1 И като погледна Исус, виде богатите които туряха даровете си в съкровищницата.
2 А виде и некоя сирота вдовица която тури там две лепти.
3 И рече: Истина ви казвам че тая сирота вдовица тури от всичките най много;
4 защото всички тези туриха в даровете Божии от изобилието си; а тя от немането си тури всичкия си имот, колкото имаше.
5 И когато некои си говореха за храма че е украсен с хубави камене и с посвещения, рече:
6 Ще дойдат дни, в които това що гледате нема да остане камик на камик който да се не съсипе.
7 И попитаха го и рекоха: Учителю, а кога ще бъде това? и какво е знамението когато ще бъде това?
8 А той рече: Гледайте да се не прелъстите; защото мнозина ще дойдат в мое име да казват че: Съм аз; и уж времето наближи; но да не отидете след тех.
9 И кога чуете бойове и размирици, да се не убоите; защото първом те требва да бъдат, но не е тутакси свършването.
10 Тогаз им казваше: че ще възстане народ връх народ, и царство връх царство;
11 и ще бъдат на места големи трусове и глад и мор; още страшилища и знамения големи от небето ще бъдат.
12 А преди всичко това ще турят ръце на вас, и ще ви изгонят, и ще ви предадат на съборища и в тъмници, и ще ви извождат пред царе и пред владетели заради моето име.
13 И това ще ви стане за свидетелство.
14 И тъй, положете на сърцата си да не преговаряте от по-напред що да отвещаете;
15 защото аз ще ви дам уста и мъдрост на която не ще могат да противоречат нито да противостоят всичките ваши противници.
16 И ще бъдете предадени и от родители и братя и роднини и от приятели; и ще умъртвят некои от вас.
17 И от всички ще бъдете ненавиждани заради моето име.
18 Но косъм от главата ви нема да загине.
19 С търпението си придобийте душите си.
20 А кога видите Ерусалим обиколен с войски, тогава знайте че наближи запустението му.
21 Тогаз които са в Юдея да бегат по горите; и които са в сред него да излязат навън, и които са в околностите да не влезват в него.
22 Защото тези са дни на отмъщение за да се изпълни все що е писано.
23 И горко на непразните и на доещите през онези дни! защото ще бъде голема тъга на земята, и гнев Божий връх този народ.
24 И ще да паднат под острото на ножа, и ще бъдат закарани в плен по всичките народи; и Ерусалим ще бъде потъпкуван от езичниците, докле се изпълнят времената на езичниците.
25 И ще бъдат знамения в слънцето и в луната и в звездите, и по земята тъга на народите в недоумието им, и ще шуми морето и вълните.
26 человеците ще издъхват от страх и от очакване на бедствията които ще постигнат вселенната, защото силите небесни ще се поколебаят.
27 И тогаз ще видят Сина человеческаго че иде в облак със сила и слава голема.
28 И когато начне да става това, възправете се и подигнете си главите, защото наближава избавлението ви.
29 И рече им притча: Вижте смоковницата и всичките дървета.
30 Когато вече ги виждате че се развиват, знаете от само себе си че е близо вече летото.
31 Така и вие, кога видите това че става, знайте че е близо царството Божие.
32 Истина ви казвам, че нема да премине този род, докато се сбъде всичко това.
33 Небето и земята ще преминат, а моите думи нема да преминат.
34 Но пазете себе си да не би да отегнат сърцата ви от обядене и пиянство и от житейски грижи, и ви постигне напрасно този ден;
35 защото като примка ще дойде на всички които обитават по лицето на всичката земя.
36 За то бъдете будни, и молете се на всеко време, за да се удостоите да избегнете от всичко това което има да бъде, и да предстанете пред Сина человеческаго.
37 И дене той учеше в храма; а ноще излезваше та нощуваше на гората нарицаема Елеонска.
38 И всичкият народ подраняваха при него в храма да го слушат.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24