Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Лука 21 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
1 И като погледна Исус, виде богатите които туряха даровете си в съкровищницата.
2 А виде и некоя сирота вдовица която тури там две лепти.
3 И рече: Истина ви казвам че тая сирота вдовица тури от всичките най много;
4 защото всички тези туриха в даровете Божии от изобилието си; а тя от немането си тури всичкия си имот, колкото имаше.
5 И когато некои си говореха за храма че е украсен с хубави камене и с посвещения, рече:
6 Ще дойдат дни, в които това що гледате нема да остане камик на камик който да се не съсипе.
7 И попитаха го и рекоха: Учителю, а кога ще бъде това? и какво е знамението когато ще бъде това?
8 А той рече: Гледайте да се не прелъстите; защото мнозина ще дойдат в мое име да казват че: Съм аз; и уж времето наближи; но да не отидете след тех.
9 И кога чуете бойове и размирици, да се не убоите; защото първом те требва да бъдат, но не е тутакси свършването.
10 Тогаз им казваше: че ще възстане народ връх народ, и царство връх царство;
11 и ще бъдат на места големи трусове и глад и мор; още страшилища и знамения големи от небето ще бъдат.
12 А преди всичко това ще турят ръце на вас, и ще ви изгонят, и ще ви предадат на съборища и в тъмници, и ще ви извождат пред царе и пред владетели заради моето име.
13 И това ще ви стане за свидетелство.
14 И тъй, положете на сърцата си да не преговаряте от по-напред що да отвещаете;
15 защото аз ще ви дам уста и мъдрост на която не ще могат да противоречат нито да противостоят всичките ваши противници.
16 И ще бъдете предадени и от родители и братя и роднини и от приятели; и ще умъртвят некои от вас.
17 И от всички ще бъдете ненавиждани заради моето име.
18 Но косъм от главата ви нема да загине.
19 С търпението си придобийте душите си.
20 А кога видите Ерусалим обиколен с войски, тогава знайте че наближи запустението му.
21 Тогаз които са в Юдея да бегат по горите; и които са в сред него да излязат навън, и които са в околностите да не влезват в него.
22 Защото тези са дни на отмъщение за да се изпълни все що е писано.
23 И горко на непразните и на доещите през онези дни! защото ще бъде голема тъга на земята, и гнев Божий връх този народ.
24 И ще да паднат под острото на ножа, и ще бъдат закарани в плен по всичките народи; и Ерусалим ще бъде потъпкуван от езичниците, докле се изпълнят времената на езичниците.
25 И ще бъдат знамения в слънцето и в луната и в звездите, и по земята тъга на народите в недоумието им, и ще шуми морето и вълните.
26 человеците ще издъхват от страх и от очакване на бедствията които ще постигнат вселенната, защото силите небесни ще се поколебаят.
27 И тогаз ще видят Сина человеческаго че иде в облак със сила и слава голема.
28 И когато начне да става това, възправете се и подигнете си главите, защото наближава избавлението ви.
29 И рече им притча: Вижте смоковницата и всичките дървета.
30 Когато вече ги виждате че се развиват, знаете от само себе си че е близо вече летото.
31 Така и вие, кога видите това че става, знайте че е близо царството Божие.
32 Истина ви казвам, че нема да премине този род, докато се сбъде всичко това.
33 Небето и земята ще преминат, а моите думи нема да преминат.
34 Но пазете себе си да не би да отегнат сърцата ви от обядене и пиянство и от житейски грижи, и ви постигне напрасно този ден;
35 защото като примка ще дойде на всички които обитават по лицето на всичката земя.
36 За то бъдете будни, и молете се на всеко време, за да се удостоите да избегнете от всичко това което има да бъде, и да предстанете пред Сина человеческаго.
37 И дене той учеше в храма; а ноще излезваше та нощуваше на гората нарицаема Елеонска.
38 И всичкият народ подраняваха при него в храма да го слушат.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24